heart_care

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Acute coronary syndrome

Slide 2: 

Acute Coronary Syndromes HEART ATTACK

Slide 3: 

Typical angina pain เจ็บกลางอก เจ็บแน่นๆ บีบเค้น แสบร้อน ชา ร้าวไปหัวไหล่ แขนด้านใน ร้าวขึ้นคอและขากรรไกร เจ็บเวลาเดิน ออกแรง เจ็บหน้าท้องส่วนบน(epigastrium) เหงื่อออก ใจสั่น เต้นแรง หน้ามืดเป็นลม อาการเจ็บหน้าอกดีขึ้น เมื่ออมยาใต้ลิ้น หรือนั่งพัก

Slide 4: 

Partially occlusion of coronary vessels Total occlusion of coronary vessels

Slide 5: 

Arterial atherosclerosis

Slide 6: 

Coronary arteries

Slide 7: 

Myocardial infarction

Slide 8: 

Thrombus or thromboembolism, usually arising on disrupted or eroded plaque Thromboembolism from plaque erosion CAUSE OF MYOCARDIAL INFARCTION

Slide 9: 

CAUSE OF MYOCARDIAL INFARCTION

Slide 11: 

☻ ST- segment elevation ☻ Cardiac biomarkers elevation ( Tn I , Tn T , CK-MB) ST- elevation MI

Slide 12: 

ST- elevation MI

Slide 13: 

ST- elevation MI

Slide 14: 

ต้องวินิจฉัยให้เร็วและให้ยาสลายลิ่มเลือดให้เร็วที่สุด ภายใน 3 ชั่วโมงนับจากเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอก โดยที่ door to needle time < 30 นาที Thrombolytic drugs ☻ Streptokinase(SK) ☻ Tenecteplase(TNK) ST- elevation MI

Slide 15: 

☻ ST- depression or T wave abnormality ☻ Cardiac biomarkers elevation Non - ST- elevation MI

Slide 16: 

ECGs in NSTEMI Horizontal Downslope T inversion

Slide 17: 

ST depression

Slide 18: 

☻ New onset < 2 months ☻ Crescendo angina (duration , intensity , frequency) ☻ Post MI angina ☻ ST-T change or no ST- change ☻ Negative cardiac biomarkers Unstable angina

Slide 19: 

TIMI RISK SCORE

Slide 20: 

TIMI RISK SCORE ◘ อายุ ≥ 65 ปี ◘ ≥ 3 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ เบาหวาน ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ประวัติครอบครัว ◘ ผู้ป่วยทานแอสไพรินภายใน 7 วัน ◘ เส้นเลือดหัวใจตีบ ≥ 50 % ◘ คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ ◘ อาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ◘ เอ็นไซม์จากกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มขึ้น

Slide 21: 

TIMI RISK SCORE คะแนน 0-2 low risk คะแนน 3-4 moderate risk คะแนน 5-7 high risk

Slide 22: 

EARLY HOSPITAL CARE

Slide 23: 

OXYGEN ☻☺ O2 sat < 90 % ☻☺ Pulmonary congestion ☻☺ Respiratory distress ☻☺ High risk for hypoxemia

Slide 24: 

NITRATES ☻☺ Persistent chest pain ☻☺ Heart failure , pulmonary congestion ☻☺ High blood pressure ☻☺ NTG IV 5 - 200 mcg/ min if ongoing chest pain after NTG 0.4 mg SL q 5 min total 3 doses

Slide 25: 

ANTIPLATELET DRUGS ☻♫ Aspirin gr V (non-enteric coat) chewing ทำให้การดูดซึมยาและออกฤทธิ์เร็วขึ้น maintenance dose 75-162 mg/day ☻♫ Clopidogrel(plavix) loading dose 300 mg maintenance dose 75 mg/day ☻♫ Ticlopidine(ticlid) loading dose 500 mg maintenance dose 250 mg twice daily ผลข้างเคียง neutropenia , thrombocytopenia , hepatitis

Slide 26: 

ANTICOAGULANT DRUGS Unfractionated Heparin(UFH) continuous intravenous Low Molecular Weight Heparin(LMWH) Enoxaparine subcutaneous

Slide 27: 

REVASCULARIZATION

Slide 28: 

CORONARY ANGIOGRAM(CAG) BEFORE AFTER

Slide 29: 

Percutaneous coronary intervention(PCI) REVASCULARIZATION Coronary artery bypass graft (CABG)

Slide 30: 

Percutaneous coronary intervention

Slide 31: 

balloon stent

Slide 33: 

STENT

Slide 34: 

STENT

Slide 35: 

STENT Bare metallic stent(BMS) Drug eluting stent(DES)

Slide 36: 

Coronary artery bypass graft (CABG)

Slide 37: 

Noninvasive Test

Slide 38: 

Echocardiogram

Slide 39: 

Echocardiogram ◘ ค่าการบีบตัวของหัวใจLeft ventricular ejection fraction (LVEF) ◘ ตำแหน่งของกล้ามเนื้อหัวใจที่บีบตัวผิดปกติ ◘ ลักษณะและการทำงานของลิ้นหัวใจ ◘ ขนาดของห้องหัวใจ ◘ ผนังของหัวใจ ◘ เนื้องอก หรือก้อนเลือดในห้องหัวใจ

Slide 40: 

Exercise stress test

Slide 41: 

Exercise stress test เป็นวิธีการตรวจเพื่อค้นหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นการตรวจดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลัง ในผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบตัน จะแสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ผิดปกติ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเส้นเลือดใดตีบตัน

Slide 42: 

CORONARY ANGIOGRAM(CAG)

Slide 43: 

1. Stop smoking. Referral to smoking cessation    clinic is recommended. 2. Blood pressure control < 140/90 mmHg < 130/80 mmHg in DM , CKD patients 3. Aspirin (75-162 mg) in addition to     clopidogrel (75mg/day) at least 12 months for DES 1 month for BMS  Aspirin(75-162 mg/day) will be continued for life clopidogrel should replace aspirin in patients with hypersensitivity or major gastro-intestinal intolerance to aspirin Long-term management

Slide 44: 

Long-term management 4. Lipid lowering therapy should be initiated and optimised particularly HMGCoA reductase inhibitors (statins) ☻ achieved LDL - C < 100 mg/dL ☻ LDL - C < 70 mg/dL is reasonable ☻ Non-HDL < 130 mg/dL if TG 200 – 499 mg/dL ☻ Fibrates or niacin if TG ≥ 500 mg/dL before statins 5. Diabetes Mellitus HbA1C < 7 %

Slide 45: 

6. Beta-blockers improve prognosis and should be continued after ACS 7. CCBs for ischemic symptoms if beta-blockers are not successful , are contraindicated or unacceptable side effects Long-term management

Slide 46: 

Long-term management 8. ACE-inhibitors in secondary prevention of ACS should be considered in all patients. especially CHF, LVEF ≤ 0.4 , pulmonary edema 9. Angiotensin receptor blocker should be prescribed if ACEIs intolerance 10. Aldosterone receptor blockage without significant renal dysfunction(CrCl < 30 ml/min or hyperkalemia( K ≥ 5 mEq/L) ☻ Therapeutic doses of ACEI ☻ LVEF ≤ 0.4 ☻ DM & symptomatic HF

Slide 47: 

Long-term management 11. Physical activity ☻ duration of 30 to 60 min/day ☻ preferably 7 (but at least 5) day per week ☻ moderate aerobic activity 12. Weight management ☻ Achieve BMI 18.5 - 24.9 kg/m2 ☻ Initial goal of weight loss 10% from baseline

Slide 48: 

การลดน้ำหนัก และการออกกำลังกาย

Slide 49: 

ปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารชนิดต่าง ๆ/ 100 กรัม

Slide 54: 

HEART FAILURE

Slide 55: 

Heart failure อาการ เหนื่อยหอบเวลาออกแรง หรือนั่งพัก อ่อนเพลีย หมดแรง หอบเหนื่อย หรือไอเวลานอนราบ เหนื่อยไอจนต้องลุกขึ้นตื่นกลางดึก ขาบวม ท้องบวม

Slide 56: 

Heart failure Systolic heart failure(LVEF < 40%) Diastolic heart failure(LVEF ≥ 40%) Left - sided heart failure Right - sided heart failure

Slide 57: 

Left heart failure

Slide 58: 

PULMONARY EDEMA

Slide 59: 

Right heart failure

Slide 63: 

สาเหตุของหัวใจล้มเหลว ☻ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ☻ ความดันโลหิตสูง ☻ โรคของกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวผิดปกติ ☻ โรคลิ้นหัวใจตีบ หรือรั่ว ☻ alcohol ☻ เบาหวาน ไทรอยด์ ☻ ยา เช่น beta-blockers , calcium antagonists ☻ ยารักษาโรคมะเร็ง

Slide 64: 

Aortic regurgitation Mitral regurgitation

Slide 65: 

Aortic stenosis Mitral stenosis

Slide 66: 

Hypertrophic cardiomyopathy

Slide 67: 

Dilated cardiomyopathy

Slide 68: 

การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว

Slide 69: 

ยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว ♥ ยาขับปัสสาวะ ได้แก่ furosemide , spironolactone ผลข้างเคียง โปแตสเซียมต่ำหรือสูงผิดปกติ ♥ Digitalis ผลข้างเคียง หัวใจเต้นช้าผิดปกติ พิษจากยา มีอาการ คลื่นไส้อาเจียน มองเห็นภาพเป็นสีเหลือง ♥ ACEIs ผลข้างเคียง อาการไอ โปแตสเซียมสูงผิดปกติ การทำงานของไตเสื่อมลง angioedema

Slide 70: 

1. รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ 2. ชั่งน้ำหนักทุกวันหลังตื่นนอนเช้า 3. ทานยาสม่ำเสมอและตรงเวลา 4. มาตรวจตามนัดแพทย์ 5. ไม่ทานยาแก้ปวดยอก หรือยาชุด

Slide 71: 

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น มากกว่า 2 กิโลกรัมใน 3 วัน ควรเพิ่มยาขับปัสสาวะ และพบแพทย์

Slide 72: 

1. รับประทานอาหารที่มีเกลือต่ำ และควบคุมน้ำดื่ม 2. ชั่งน้ำหนักทุกวันหลังตื่นนอนเช้า 3. ทานยาสม่ำเสมอและตรงเวลา 4. มาตรวจตามนัดแพทย์ 5. ไม่ทานยาแก้ปวดยอก หรือยาชุด

Slide 73: 

6. หยุดสูบุหรี่ 7. ควบคุมความดันโลหิต น้อยกว่า 130/80 mmHg 8. ควบคุมเบาหวาน 9. ลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 10. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ (influenza and pneumococcal vacination)

Slide 74: 

ผู้ใหญ่ควรได้รับโซเดียมประมาณวันละ ๒๓๐ มิลลิกรัม หรือประมาณ ๑ ใน ๑๐ ของ ๑ ช้อนชา (ปริมาณสูงสุดที่องค์การอนามัยโลก กำหนดไว้คือ วันละ ๖ กรัม ซึ่งมีโซเดียม อยู่ ๒,๔๐๐ มิลลิกรัม) ทานโซเดียม มากกว่า ๖ กรัมต่อวัน หรือมากกว่า ๑ ช้อนชา ก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคลมปัจจุปัน (หรือโรคหลอดเลือดสมองแตก) โรคหัวใจ และ ไตวาย โรคกระดูกพรุน

Slide 75: 

อาหารที่มีโซเดียมได้แก่ 1. เนื้อสัตว์ เช่น หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง เบคอนไส้กรอก 2. อาหารแปรรูป เช่น อาหารกระป๋อง อาหารหมักดอง อาหารเค็ม อาหารตากแห้ง กุ้งแห้ง แหนม ไส้กรอกอีสาน 3. เครื่องปรุงรส เช่น น้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว กะปิ เต้าหู้ยี้ เต้าเจี้ยว ซอสหอยนางรม ผงชูรส 4. อาหารกระป๋องต่างๆ ผลไม้กระป๋อง ขนมกรุบกรอบ มีการเติมสารกันบูดและโซเดียม 5. อาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น บะหมี่ โจ๊ก ซุปก้อนและผง 6. ขนมต่างๆที่มีการเติมผงฟู เช่น ขนมเค้ก คุกกี้ แพนเค้ก ขนมปัง 7. น้ำผลไม้บรรจุ หรือเครื่องดื่มเกลือแร่

Slide 76: 

วิธีเทียบหาปริมาณเกลือคือ ถ้าหน่วยของโซเดียม ที่ให้มา เป็นกรัม (ก.) ให้คูณด้วย ๒.๕ แต่หากหน่วยเป็นมิลลิกรัม (มก.) ให้คูณด้วย ๒.๕ หารด้วย 1000

Slide 80: 

หลักการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ☻ ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคของตนเอง ☻ ผู้ป่วยทราบยาและผลข้างเคียงของยาที่ตนเองทานอยู่ประจำ ☻ ผู้ป่วยทราบวิธีการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้โรคกำเริบ และหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้มีอาการกำเริบ ☻ ผู้ป่วยควรทราบอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ เช่น ไอเหนื่อยหอบมากขึ้น เจ็บแน่นหน้าอก น้ำหนักเพิ่ม ☻ คนที่ดูแลหรือใกล้ชิดผู้ป่วยควรทราบโรคของผู้ปวย และอาการของผู้ป่วย รวมทั้งวิธีการดูแลรักษา ตลอดจนยาที่ผู้ป่วยทานประจำ

Slide 81: 

THANK YOU

authorStream Live Help