File1397

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1

Slide 2: 

2 Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 1. Đặt vấn đề. Hình 13.2 nếu chỉ dùng dây, liệu có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật hay không? ?

Slide 3: 

3 Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 1. Đặt vấn đề. Ở lớp, ta dùng khối trụ kim loại nhỏ thay cho ống bê tông để làm thí nghiệm nhằm trả lời câu hỏi trên. 2. Thí nghiệm. a) Chuẩn bị: Hai lực kế, khối kim loại có móc. Bảng 13.1 (kẻ vào vở)

Slide 4: 

4 b) Tiến hành đo: Đo trọng lượng của vật và ghi kết quả vào bảng. Kéo vật lên từ từ bằng 2 lực kế và ghi kết quả vào bảng. Nhận xét: C1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng vật. Lực kéo vật bằng trọng lượng của vật. Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 1. Đặt vấn đề. 2. Thí nghiệm. a) Chuẩn bị:

Slide 5: 

5 1. Đặt vấn đề. Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 2. Thí nghiệm. 3. Rút ra kết luận. C2: Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực trọng lượng của vật Ít nhất bằng -lớn hơn -nhỏ hơn -ít nhất bằng C3: Nêu những khó khăn trong cách kéo này. -Cần có nhiều người cùng kéo.  -Lực để kéo được vật lên phải rất lớn. -Tư thế đứng không thuận lợi, dễ ngã.

Slide 6: 

6 1. Đặt vấn đề. Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 2. Thí nghiệm. 3. Rút ra kết luận. II. Các máy cơ đơn giản. Trong trực tế, người ta sử dụng các dụng cụ như tấm ván đặt nghiêng, xà beng, ròng rọc, . . . để di chuyển hoặc nâng các vật nặng lên cao một cách dễ dàng. Những dụng cụ này được gọi là máy cơ đơn giản. Các loại máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc. 

Slide 7: 

7 Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Ròng rọc

Slide 8: 

8 1. Đặt vấn đề. Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 2. Thí nghiệm. 3. Rút ra kết luận. II. Các máy cơ đơn giản. b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là: . (palăng/máy cơ đơn giản) máy cơ đơn giản C4: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Máy cơ đơn giản là dụng cụ giúp chúng ta thực hiện công việc hơn. (nhanh/dễ dàng) Dễ dàng

Slide 9: 

9 C5: Nếu khối lượng của ống bê tông là 200kg và lực kéo của mỗi người là 400N (hình 13.2) thì những người này có kéo trực tiếp được ống bêtông lên theo phương thẳng đứng hay không? Vì sao? -Trọng lượng của ống bêtông: -Tổng 4 lực kéo: C6: Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống. 1. Đặt vấn đề. Tiết 13: MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng. 2. Thí nghiệm. 3. Rút ra kết luận. II. Các máy cơ đơn giản. -Dẫn xe máy lên thềm nhà cao dùng mặt phẳng nghiêng. -Để kéo cờ, gắn ròng rọc ở đỉnh cột cờ. -Mở nắp chai nước ngọt dùng đòn bẩy (đồ khui). -Vì 1600N < 2000N nên những người này không kéo ống bêtông lên được P=10.m = 10.200= 2000N 4 . 400= 1600N

Slide 10: 

10 Tiết 13: Máy Cơ Đơn Giản I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng trọng lượng của vật. II. Các máy cơ đơn giản Các máy cơ đơn giản thường dùng là: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

Slide 11: 

11 Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây? a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải. b) Đưa xô vữa lên cao. c) Nhổ một cây đinh trên tường. Đáp án : Sử dụng mặt phẳng nghiêng. Sử dụng ròng rọc. Sử dụng đòn bẩy (búa nhổ đinh).

Slide 12: 

12 DẶN DÒ - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm bài tập 13.1, 13.2, 13.3 Sách bài tập - Đọc trước và chuẩn bị bài “MẶT PHẲNG NGHIÊNG ”

Slide 13: 

13 Muốn kéo trực tiếp 1 thùng phuy 500 N lên cao, phải dùng lực nào trong các lực sau đây? A. F = 500 N B. F < 500 N C. F > 500 N D. F >= 500 N Đáp án: D. F >= 500 N

Slide 14: 

14

authorStream Live Help