004m2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

การมีเพศสัมพันธ์ กับ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ บทเรียนประกอบวิชาสุขศึกษา เรื่อง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี โดย...ครูอนันต์ นุชเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Slide 2: 

ความสนใจในเรื่องเพศ พอเข้าสู่วัยรุ่น อายุประมาณ 12-13 ปี จะเกิดแรงขับทางเพศ (Sex Drive) ขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้เกิดพฤติกรรมแห่งความสนใจเรื่องเพศจะแสดงออกมากขึ้น เช่น สนใจรูปร่างหน้าตาของตนเอง เพศตรงข้าม จับคู่ เป็นต้น การคบกันในฐานะคู่รัก ผู้หญิงกับผู้ชายมีความต้องการในการคบเพื่อนต่างเพศต่างกัน นั่นคือ ผู้หญิง คบเพื่อนต่างเพศเพื่อต้องการความรักที่มั่นคง มีการแต่งงานแล้วจึงมีเพศสัมพันธ์กัน ผู้ชาย ชอบมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแต่งงาน หรือเพื่อ ความพอใจ โดยไม่มีความรักที่แท้จริงแน่นอน

Slide 3: 

การวางตัวที่เหมาะสมทางเพศ ชาย หญิง 1. ควรให้เกียรติฝ่ายหญิง 2. ไม่ควรพูดจาจีบฝ่ายหญิง หรือทำกิริยาที่แสดงว่าตนชอบมากเกินไปจนไม่เหมาะสม 3. ไม่พูดจาหลอกลวงฝ่ายหญิงให้หลงเชื่อ 4. ควรแสดงกิริยามารยาทที่ดีต่อฝ่ายหญิง อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ควรวางตัวให้ เป็นที่ไว้ใจแก่ฝ่ายหญิง 1. ไม่ควรแสดงกิริยาทำให้ฝ่ายชายเข้าใจผิด 2. รักนวลสงวนตัว 3. ไม่รับของกำนัลจากฝ่ายชาย โดยไม่มีเหตุ เหมาะสมตามโอกาส 4. ไม่ควรอยู่กับฝ่ายชายหรือเที่ยวเตร่ตามลำพัง 5. ในการวางตัวต่อเพศตรงข้าม ควรยึด ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

Slide 4: 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 1. การเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงมีความ พร้อมในการมีเพศสัมพันธุ์ 2. การพัฒนาด้านจิตใจและสังคม ให้ความสำคัญกับเพื่อนเพศตรงข้าม มากขึ้น 3. การยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องความ ทัดเทียมกันของเพศชาย เพศหญิง 4. ความมีอิสระในการดำเนินชีวิตของวัยรุ่นมีมากขึ้น 5. ความเจริญด้านเทคโนโลยี และสถานเริงรมย์

Slide 5: 

สถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 1. การเสพของมึนเมา 2. การไปเที่ยวค้างคืนสองต่อสอง 3. การไปบ้านตนเอง บ้านเพื่อน หรือหอพัก 4. การยอมให้สัมผัสร่างกาย 5. การดูสิ่งยั่วยุอารมณ์ทางเพศด้วยกัน 6. การอยู่ในรถยนต์ 7. การอยู่ในสถานเริงรมย์ 8. การอยู่ในโรงภาพยนตร์

Slide 6: 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยง 1. การยินยอมให้ตนเองอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 2. การยินยอมให้ฝ่ายชายมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ใช้ถุงยาง อนามัย หรือการคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นๆ 3. การมีเพศสัมพันธ์หลายครั้ง โดยไม่มีการป้องกัน

Slide 7: 

การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 1. ไม่ยอมให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง 2. ไม่ยินยอมให้ฝ่ายชายมีเพศสัมพันธ์ด้วย 3. ไม่ยอมให้ถูกล่วงเกินได้โดยง่าย 4. ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการมีเพศสัมพันธ์ ควรมีการป้องกันที่ถูกต้อง

Slide 8: 

ข้อเตือนใจสำหรับผู้หญิง 1. ผู้ชายมักเห็นความบริสุทธิ์ของผู้หญิงเป็นเรื่องเล็กน้อย 2. ผู้หญิงเมื่อเสียความบริสุทธิ์ไป ไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนกลับมาได้อีก 3. ผู้หญิงต้องระมัดระวังในคำพูดจาอ่อนหวานและเต็มไปด้วยเหตุผลของผู้ชาย 4. ผู้หญิงไม่ควรยินยอมให้ผู้ชายให้สัมผัสร่างกายได้ 5. การชิงสุกก่อนห่ามเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะผิดขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย 6. ไม่มีผู้ชายคนใดที่อยู่ในวัยเรียนแล้วจะรับผิดชอบ เมื่อผู้หญิง ตั้งครรภ์ขึ้นมา 7. ผู้ชายส่วนใหญ่คิดไม่ซื่อกับคู่รักของตนในการที่จะล่วงเกินและ มีเพศสัมพันธ์ด้วย

Slide 9: 

ปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ 1. เกิดความอับอาย 2. เสื่อมเสียชื่อวงศ์ตระกูล 3. เสียอนาคต 4. สุขภาพเสื่อมโทรม เมื่อตั้งครรภ์ในวัยที่ยังไม่สมควร เนื่องจากระบบต่างๆ ไม่สมบูรณ์ 5. สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใหญ่ 6. เด็กที่เกิดมาอาจได้รับการเลี้ยงดูไม่ดี เพราะไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดู 7. เด็กอาจถูกนำไปทิ้ง เมื่อหาทางออกไม่ได้ 8. การทำแท้ง 9. เด็กอาจกำพร้าพ่อ 10. อาจเป็นโรคเอดส์ 11. อาจคิดฆ่าคนตายได้

Slide 10: 

อารมณ์ที่เกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น 1. ความวิตกกังวลในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศ และการเปลี่ยนแปลงทางเพศ วัยรุ่นหญิง - การเปลี่ยนแปลงทางเพศ เช่น การมี ประจำเดือน - การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น มีสิว น้ำหนัก ส่วนสูง กลิ่นตัว วัยรุ่นชาย - การเปลี่ยนแปลงทางเพศ เช่น การหลั่งอสุจิครั้งแรกการแข็งตัวของ องคชาตซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในวัยนี้

Slide 11: 

2. ความรู้สึกอิจฉาริษยา อารมณ์ที่เกี่ยวกับเพศของวัยรุ่น วัยรุ่นหญิง – จะมีความสนิมสนมกับพ่อมากกว่าแม่ จนบางครั้งอาจเกิดอิจฉาแม่ วัยรุ่นชาย - จะมีความสนิทสนมกับแม่มากกว่าพ่อ 3. ความต้องการทางเพศ วัยรุ่นหญิง – การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง วัยรุ่นชาย – จะมีฝันเปียก - การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

authorStream Live Help