STI2- 2_lukman

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TAMADUN ISLAMDANTAMADUN DUNIA : 

TAMADUN ISLAMDANTAMADUN DUNIA SUMBANGAN & PERTEMBUNGAN

PERTEMBUNGAN TAMADUN : 

PERTEMBUNGAN TAMADUN Pertembungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun lain sudah berlaku sejak awal Islam lagi. Sebelum Kelahiran Rasulullah, sudah wujud beberapa tamadun seperti Tamadun Babylon di Mesopotamia,Iraq Tamadun Yunani Tamadun Rome Tamadun Parsi Tamadun India Tamadun China

Slide 3: 

Pengaruh Islam meluas sehingga ke China dan India pada zaman Umayyah dan Abbasiyah. Pertembungan dengan Tamadun Eropah berlaku sewaktu orang Islam memerintah Andalusia dan Sicily. Pertembungan dengan Tamadun Eropah berlaku melalui perniagaan,peperangan,diplomatik,kebudayaan dan pusat pengajian.

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM : 

SUMBANGAN TAMADUN ISLAM Orang Islam telah memberi sumbangan yang besar terhadap peradaban dan tamadun dunia. 1) Falsafah dan Pemikiran Tamadun Islam telah mencelikkan orang Eropah terhadap hubungan manusia dengan alam dan tamadun tinggi lagi holistik (merangkumi seluruh kehidupan manusia).

Slide 5: 

Pada zaman awal kedatangan Islam, masyarakat Islam tidak begitu terdedah kepada ilmu falsafah. Walau bagaimanapun menjelang abad ke-3, para sarjana Islam mulai memberikan perhatian kepada persoalan dan pemikiran yang berkaitan dengan falsafah. Asas kepada falsafah yang dipelopori oleh para ilmuwan Islam, berpaksikan ajaran Islam dan kalimah syahadah bertujuan untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan umat Islam. Berbeza dengan falsafah Yunani yang lebih tertumpu kepada pencarian kebenaran berlandaskan pemikiran dan logik semata-mata sehingga menimbulkan kekeliruan serta kecelaruan yang tidak berpanjangan.

Slide 6: 

Aliran falsafah pada zaman Islam tidak sekadar membataskan perbicaraan kepada persoalan yang berkaitan dengan metafizika ketuhanan dan kejadian alam. Tetapi juga meliputi perbincangan yang berkaitan dengan nilai-nilai akhlak, masyarakat, dan kemanusiaan. Walaupun segelintir ahli falsafah pernah dicap oleh Imam Al-Ghazali sebagai golongan yang sesat lagi menyesatkan, tetapi perkembangan ilmu falsafah itu telah berjaya membantu menyelesaikan pelbagai persoalan keagamaan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain. Wahyu sebenarnya tidak bercanggah dengan akal. Menerusi paduan wahyu dan akal seperti yang dicernakan oleh para ilmuwan Islam telah berjaya membantu meletakkan batu asas yang kukuh kepada pembinaan peradaban Islam. Kerana itu, umat Islam digalakkan mencari dan menimba ilmu hatta sampai ke negara China. Dorongan yang diberikan oleh Islam itu telah memberikan semacam motivasi kepada para sarjana Islam untuk terus menggali dan mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan sama ada di timur ataupun barat.

Perubatan : 

Perubatan Sains Perubatan Islam adalah hasil sintesis at-Tib an-Nabawi atau perubatan tradisi Nabi Muhammad s.a.w dengan perubatan yang berasal dari budaya ilmu Yunani, Parsi, Mesir, Babylon, Cina & India. Tokoh-tokoh terawal perubatan terdiri dari golongan Arab Nestorian yang beragama Kristian seperti Hunayn Ibn Ishaq, Yahya al-Masawayh & Jurjis bin Bakhtishu.

Slide 8: 

Buku Zakaria Al-Razi (865-925M), Al-Hawi, Al-Mansur & Al-Asrar telah dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Kajian tentang penyakit & pemulihan campak, cacar tulen & campak biasa. Pengasas & pengarah pertama hospital Baghdad.

Slide 9: 

Ibn Sina (980-1037M) yang dikenali sebagai failasuf & tokoh perubatan. Menghasilkan 250 buku dalam berbagai bidang falsafah & sains. Karya agung beliau dalam bidang ini ialah Al-Qanun fi At-Tib yang merupakan gabungan pengalaman perubatan Yunani, Islam & hasil cerapan beliau sendiri.

Slide 10: 

Antara tokoh perubatan Islam yang lain : Ibn Rusyd (1126-1198M) yang juga tersohor sebagai failasuf Islam Sepanyol dengan karya utama ialah al-Kulliyat fi at-Tibb. ‘Ala’ Al-Din Ibn Nafis (1288M) dari Syria yang menghasilkan karya perubatan berjudul al-Syamil fi al-Sina’at al-Tibbiyah yamng memberi penjelasan tentang sistem peredaran darah melalui rongga jantung & paru-paru.

Matematik : 

Matematik Bidang Matematik Islam berkembang hasil dari aktiviti ahli matematik Islam yang menggabungkan metodologi matematik India, Yunani, Mesir & Mesopotamia. Antara penemuan matematik Islam ialah sistem nombor, sistem perpuluhan arismatik, algebra, trigonometri & geometri.

Slide 12: 

Tokoh paling cemerlang dalam matematik Islam ialah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (780-863M) Adelard dari Britain telah berguru dengan orang Islam dan menterjemahkan karya al-Khawarizmi tentang geometri dalam matematik dan statistik.

Astronomi : 

Astronomi Merupakan sains kajian bintang yang melibatkan kedudukan, pergerakan & perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Ahli-ahli astronomi generasi pertama Islam muncul pada pertengahan abad ke 8M di Baghdad. Rekod terawal mengenai pencerapan astronomi dalam dunia Islam pada 184H apabila Ahmad Al-Nahawandi mencerapi pergerakan matahari di Parsi.

Slide 14: 

Karya Abu Ma’syar dan al-Khawarizmi telah diterjemahkan kedalam bahasa Latin. Umat Islam berjaya mencipta kompas,astrolab, alat pengukur bulatan dunia dan alat menimbulkan kapal yang tenggelam. Para astronomi Islam telah diarahkan oleh Khalifah Al-Ma’mun untuk mengukur lilitan bumi. Mereka mendapati nilainya sebanyak 40,253KM, sedangkan nilai yang diukur pada hari ini hanyalah 40,063KM melalui Khatulistiwa & 40,000KM melalui kutub, perbezaan kurang dari 0.5%.

Slide 15: 

Astronomi yang bernama al-Faraghani yang hidup sezaman dengan al-Khawarizmi telah menulis 2 karya yang penting dalam bidang ini : Usul Al-Falk ( Prinsip Astronomi ) Jawami’ ‘ilm al-nujum wa Usul al-Harakat al-Samiya ( Sains Bintang & Prinsip Pergerakan Cakerawala )

Botani : 

Botani Di kota2 besar seperti Cordova, Baghdad dan Fez terdapat taman bunga yang cantik dan indah. Ibn Arabi menulis buku tentang Botani. Al-Ghafiqi menerbitkan buku tentang tumbuh-tumbuhan dan 50 jenis pohon buah-buahan. Ibn Baytar menyusun buku yang menyenaraikan 1400 jenis dadah yang boleh diproses daripada binatang,tumbuh-tumbuhan dan bahan galian.

Architecture & Seni Halus : 

Architecture & Seni Halus Masjid-masjid di seluruh dunia Islam sebagai bukti umat Islam memiliki kemahiran dan estetika tinggi dalam seni bina, seni halus, seni lukis dll. 2 Prinsip kejuruteraan Islam : Kesertaan (mizan) : Prinsip yang membawa maksud bahawa tiap-tiap sesuatu berada di dalam kedudukan yang betul di dalam sistem Keseimbangan (tawazun) : Sistem ini diperlukan untuk mengekalkannya di dalam kedudukan tersebut.

Pelayaran : 

Pelayaran Ramai tokoh pelayaran Islam seperti al-Mas’udi, Ibn Jubayr dan Ibn Batuttah. Kehebatan Orang Islam dalam bidang pelayaran dan perkapalan tidak menjadikan mereka bangsa perosak seperti bangsa Eropah – Portugis, Belanda, Sepanyol, British – yang menggunakan kapal mereka untuk menjarah dan menjajah orang lain.

Ibnu Khaldun (732-808H) : 

Ibnu Khaldun (732-808H) Nama penuhnya Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami Beliau adalah seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah, sosiologi, politik dan tokoh agama. Beliau dianggap sebagai seorang ahli falsafah sejarah dan sarjana teragung sepanjang zaman.

“Muqaddimah” Ibnu Khaldun : 

“Muqaddimah” Ibnu Khaldun Menurut B. Lewis, ia merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan dapat membantu ahli sejarah menghasilkan kajian yang benar dan ilmiah. Ia dianggap sebagai kajian awal untuk memahami pola perubahan yang berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia melalui pensejarahan.

AL-BIRUNI : 

AL-BIRUNI Al Biruni atau nama asalnya Abu al-Raihan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni. Beliau dilahirkan pada tahun 362 H (973 M) diBirun, ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasr Mansur ibn Alt ibn Iraqin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan alam. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Tetapi semasa berada di India, Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmood al-Ghaznawi. Setelah menyedari keilmuwannya beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India.

Slide 22: 

Penguasaannya terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dan bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai "Ustaz fil Ulum" atau guru segala ilmu. Penulisannya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul "Chronology of Ancient Nation". Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dengan baiknya di Museum Escorial, Sepanyol. Dalam sepanjang hidupnya Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fi al-Jawahir yakni mengenai batu-batu permata; Al-Athar al-Baqiah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah dan Al-Saidalah fi al-Tibb, tentang ubat-ubatan. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048M.

Slide 23: 

Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Pemikiran falsafahnya tidak semata-mata bersandarkan kepada imaginasi dan permainan logik tetapi berdasarkan kepada kajian yang dilakukannya secara empirikal. Kepakarannya dalam ilmu Islam tidak boleh dipertikaikan kerana dalam umur yang masih muda lagi beliau telah menghasilkan sebuah karya besar yang berjudul Kitabul Asar al baqiya 'Anil Quran al Khaliya.

Slide 24: 

Dalam masa yang sama, Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Sebaliknya mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pengiktirafan. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia. Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri.

KEGIATAN INTELEKTUALDI NUSANTARA : 

KEGIATAN INTELEKTUALDI NUSANTARA Hasil kebijaksanaan dan kreativiti ulama Melayu, mereka telah berjaya menyesuaikan tulisan Arab dengan sistem tulisan Melayu. Justru, terbentuklah tulisan Jawi. Menerusi bahasa Melayu/Jawi,ilmu agama seperti tauhid, fiqh dan tasawuf telah berkembang dengan pesatnya.

Slide 26: 

Kegiatan menulis ini sudah lama bermula, tetapi oleh kerana usaha pemeliharaan dan penjagaannya tidak ada menyebabkan naskhah2 lama itu musnah begitu saja. Usaha pemuliharaannya hanya bermula pada zaman penjajahan Portugis, Belanda hingga ke zaman British.

Slide 27: 

Kegiatan intelektual umat Islam terus berkembang dari semasa ke semasa hinggalah ketibaan pengaruh penjajah Belanda dan British pada abad ke 18M. Tekanan politik pada ketika itu menyebabkan kegiatan intelektual ini lesu dan pudar hinggalah negara2 di Nusantara mencapai kemerdekaan.

authorStream Live Help