142breast_surgeon_he lp_Carmon

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

נשאות למוטציות ה - BRCA היכן יכול כרורג השד לסייע : 

נשאות למוטציות ה - BRCA היכן יכול כרורג השד לסייע ד"ר משה כרמון יחידת השד ביה"ח שערי צדק

Slide 2: 

כרורגיה פסיכולוגיה רפואה גרעינית אונקולוגיה פתולוגיה גנטיקה רפואית כרורגיה פלסטית רדיולוגיה רפואת משפחה גניקולוגיה

דרכי הסתמנות של מוטציה : 

דרכי הסתמנות של מוטציה מחקר באוכלוסיה הכללית בדיקת משפחות בהן הסטוריה עשירה של גידולים בדיקת בני משפחה של נשאית ידועה בירור אחר אבחנה חדשה של גידול, כשהסבירות למוטציה משמעותית

קבוצות נוספות : 

קבוצות נוספות יש סיפור משפחתי עשיר של גידולים ולא נמצאה מוטציה בנשים שחלו יש סיפור משפחתי עשיר של גידולים ולא ניתן לבדוק נוכחות של מוטציה

יתרונות של בדיקה למוטציה באישה בריאה : 

יתרונות של בדיקה למוטציה באישה בריאה במשפחה מוטציה. אם הבדיקה שלילית, הסיכון לחלות - בנורמה אם מאובחנת מוטציה: משטר בדיקות סקר שד הדוק כולל MRI ניתוח שחלות מניעתי PGD ביסוס סטטיסטי לשקילת כריתת שד מניעתית

רקע משפחתי עשיר, לא אובחנה מוטציה : 

רקע משפחתי עשיר, לא אובחנה מוטציה סיכון מוגבר לחלות. בסבירות של נוכחות מוטציה של 20% ומעלה מאושר MRI אפשר לשקול כריתת שד מניעתית אך הרווח האפשרי קטן מבמצב של מוטציה

MRI של השד : 

MRI של השד הטכניקה הרגישה ביותר לאבחון של גידולים סרטניים בשד יעילה במיוחד בנשים צעירות טכניקה חדשה, עדיין בעקומת לימוד נטיה לאבחון יתר הטכניקה לא מבטיחה אבחון מוקדם יתכן קושי בהשוואת בדיקות ממכונים שונים

משמעות של אבחון מוקדם של גידול סרטני : 

משמעות של אבחון מוקדם של גידול סרטני ככל שגילוי הגידול נעשה בשלב מוקדם יותר, סיכויי ההחלמה גבוהים יותר ויתכן צורך בפחות טיפול הגדרה של שלב המחלה מתבססת על גודל הגידול (TNM) החלטה על טיפול כמוטרפי תתכן כיום גם לפי נתוח גנטי של הגידול, ללא קשר לגודלו לכן אפשרות לצורך בטיפול כמותירפי שכיחה גם בגילוי מוקדם של מחלה לפי הגדרות קודמות

יתרונות אפשריים של ידיעה על נוכחות מוטציה בעת אבחנה חדשה של גידול : 

יתרונות אפשריים של ידיעה על נוכחות מוטציה בעת אבחנה חדשה של גידול בגיל מתאים, ניתן לשלב ניתוח לטיפול בגידול בשד עם כריתת שחלות מניעתית. במצבים מיוחדים יש מקום לשקול ניתוח מורחב כולל כריתה מלאה במקום חלקית כשאפשרית, וניתוח מניעתי בשד הבריא.

סיכום ביניים : 

סיכום ביניים הקפדה על קיום בדיקות סקר שד שגרתיות ברמה גבוהה פירוש נכון של תוצאות בדיקות מעבדה והדמיה ובחינה זהירה של המלצות שניתנו בעקבותיהם זהוי של נשים אצלן סבירות משמעותית לנשאות הניתנת לאבחון זהוי נשים אצלן סבירות זו נמוכה אך הסיכון לחלות גבוה

כריתת שד להקטנת סיכון לגידול בעתידבהיעדר גידול : 

כריתת שד להקטנת סיכון לגידול בעתידבהיעדר גידול השיטה היעילה ביותר למיזעור הסיכון לסרטן השד עקב תמותה נמוכה מסרטן השד, רווח קטן של הורדת תמותה הורדת סיכון לצורך בטיפול כימותרפי הורדה בעומס בדיקות מעקב: ממוגרפיה ו MRI הקטנת מתחים נפשיים ואי ודאות

סוגי כריתה מניעתית : 

סוגי כריתה מניעתית Simple mastectomy Skin sparing mastectomy NAC sparing mastectomy= subcutaneous astectomy Areola sparing mastectomy כריתה פשוטה כריתה משמרת עור כריתה משמרת פטמה ועטרה כריתה משמרת עטרה

חתכים המשמשים לכריתה מניעתית : 

חתכים המשמשים לכריתה מניעתית

בלוטות זקיף בניתוח מניעתי : 

בלוטות זקיף בניתוח מניעתי חלק מקביעת שלב של מחלה – בדיקת בלוטות לימפה בבית השחי לגידול מבוצע ע"י דגימת בלוטות מייצגות בניתוח מינימלי בסיכון נמוך לסיבוכים כלימפאדמה: ביופסית בלוטת זקיף לא אפשרי לביצוע אחר מסטקטומיה בכ 4% מניתוחים מניעתיים נמצא גידול (ללא MRI) יש לשקול ביופסיית בלוטת זקיף בניתוח מניעתי

ניתוח מניעתי במטופלת שחלתה : 

ניתוח מניעתי במטופלת שחלתה ניתוח דו"צ מלא במקום ניתוח חד צדדי חלקי או מלא כניתוח ראשון אחר אבחנה של גידול סרטני ניתוח כריתה דו – צדדית כשבעבר היה טיפול לגידול סרטני

Extensive axillary lymph node involvement in breast cancer patients selected for sentinel lymph node biopsy: incidence and implications. : 

Extensive axillary lymph node involvement in breast cancer patients selected for sentinel lymph node biopsy: incidence and implications.

שיקולים במצב של טיפול בגידול : 

שיקולים במצב של טיפול בגידול סבירות לצורך בכימותרפיה: סיבוכי ניתוח עלולים לדחות טיפול סבירות לצורך ברדיותרפיה אחר כריתה מלאה: תתכן השפעה על סוג השחזור ואיכותו שיקולי מאזן רווח והפסד במקרה של מחלה מתקדמת אילוצים טכניים לפי גודל ופיזור הגידול בשד

ניתוח מניעתי כשבעבר גידול : 

ניתוח מניעתי כשבעבר גידול ככל שרחוקים מהטיפול בגידול הסיכוי לרווח גבוה יותר הסיכוי לרווח גדול יותר בהורדת סיכון לחלות בשד הבריא (השד שיותר בסיכון לחלות) הקרנה בעבר משליכה על סוג וטיב השחזור מיקום ניתוח חלקי קודם משפיע על תכנון הניתוח

תפקידי כרורג שד בטיפול בנשים הנושאות מוטציות ה BRCA : 

תפקידי כרורג שד בטיפול בנשים הנושאות מוטציות ה BRCA עזרה בקבלת החלטות על אסטרטגיית התמודדות: מעקב לגילוי מוקדם מול מניעה סיוע בקבלת החלטות על תיזמון הניתוח, סוג הניתוח וסוג השחזור תיאום בין המערכות הרלוונטיות

authorStream Live Help