1000802 S4 Konstantin Madjarov

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

Slide 2: 

ПЪРВА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

Slide 3: 

Каква е причината за създаване на този проект България има 273 км брегова линия, от които 49 км плажове. В прилежащите райони са построени над 428 хотела България има 53 км ски писти и лифтове, разположени предимно в Боровец, Пампорово, Банско. В прилежащите райони са построени над 110 хотела. Това означава, че от 111 хил. кв. км площ на страната активно за туризъм се използват не повече от 6 хил. кв. км.

РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ : 

РАЗВИТИЕТО НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ

Средства за проекта - 1 : 

Средства за проекта - 1 По оперативна програма „Регионално развитие” България ще има достъп до 3 200 мил. лева, от които 15 % ще бъдат предназначени за развитие на туризма. Те ще бъдат изразходвани от общините за всичко, което подпомага вътрешния туризъм. Националният план за развитие на селските райони ще осигури 6 300 000 000 лева – голяма част от които са предназначени за развитието на туризма и диверсификация на неземеделските дейности в селските райони

КАКВО ПОКАЗВАТ ПЪТИЩАТА НА ВИНОТО : 

КАКВО ПОКАЗВАТ ПЪТИЩАТА НА ВИНОТО Културно историческото наследство Природните забележителностти Регионалните особеностти Местни обичай, бит, традиции, празници, фолклор и др. Култура на гроздо и винопроизводството дошла от праисторически времена. И накрая - вкуса на българските вина. Отделните глави на една обща книга – ТУРИЗЪМ ЗА СРЕДНА ГОРНА КЛАСА.

Slide 7: 

Античният път на тракийското вино Туристически клъстер

АНТИЧЕН ПЪТ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО : 

АНТИЧЕН ПЪТ НА ТРАКИЙСКОТО ВИНО

Slide 9: 

ПЪТЯТ НА ДИОНИСИЙ Туристически клъстер Път на Дионис

ПЪТЯТ НА ДИОНИСИЙ : 

ПЪТЯТ НА ДИОНИСИЙ

Slide 11: 

ПЪТЯТ НА ОРФЕЙ ПЪТ НА ВИНОТО

ПЪТЯТ НА ОРФЕЙ : 

ПЪТЯТ НА ОРФЕЙ

Slide 13: 

ПРОГРАМА:1333 ВИНАРСКИ ИЗБИ

ВТОРА ПРОГРАМА:ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО : 

ВТОРА ПРОГРАМА:ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Slide 15: 

От съществуващите в България 54 000 000 /петдесет и четири милиона/ декара обработваема земя над 27 000 000 /ДВАДЕСЕТ и СЕДЕМ милиона НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ поради липса на пазари за селскостопанската продукция. Съществуват възможности за АЛТЕРНАТИВНИ земеделски ПРАКТИКИ, които имат пазари, като:

Slide 16: 

Производство на фъстъци и продукти от тях Агроуниверситетът в гр. Джоржия – САЩ - има програма за запазването на Българските фъстъци

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАМУК : 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПАМУК ВЪПРЕКИ НАЛИЧИЕТО НА ИНСТИТУТ ПО ПАМУКА И ЗАЯВЕНАТА НУЖДА НА СЪСЕДНА ТУРЦИЯ ОТ 40 000 Т. ГОДИШНО ........

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕДОНОСНИ ДЪРВЕТА : 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕДОНОСНИ ДЪРВЕТА Наличието на разнообразни медоносни растения и дървета е предпоставка за богатите вкусови качества на българския мед.

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ : 

ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕСЕРТНО ГРОЗДЕ СОРТОВЕТЕ СЪЗДАДЕНИ ОТ проф.СЛАВЧО ПАНДЕЛИЕВ СА С КАЧЕСТВА РАВНИ ИЛИ ПО-ДОБРИ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ СВЕТОВНИ СОРТОВЕ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ, КУЛТИВИРАНИ ГОРСКИ И МЕДЕЦИНСКИ РАСТЕНИЯ : 

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНО-МАСЛЕНИ, КУЛТИВИРАНИ ГОРСКИ И МЕДЕЦИНСКИ РАСТЕНИЯ

Slide 21: 

ТРЕТА ПРОГРАМА ЕНЕРГИЙНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Slide 22: 

Метод и устройство за получаване на гориво, енергия и електричество от биомаса

Slide 23: 

Устроиство за получаване на биодизел чрез отлеждане на водорасли

КОМПЛЕКСНА СХЕМА : 

КОМПЛЕКСНА СХЕМА

Slide 25: 

БАЛАНС НА ХРАНАТА В ЕНЕРГИЙНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Slide 28: 

ПОДПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТРИТЕ ПРОГРАМИ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА СТОТИЦИ ПРОЕКТИ И ПРИВЛИЧА-НЕТО КЪМ ОБЩИНИТЕ И ЧАСТНИЯ БИЗНЕС ПОНЕ НА 1000 000 000 /ЕДИН МИЛИАРД/ ЕВРО ЕВРОПА ЩЕ ДАДЕ ПАРИ САМО ЗА ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИИТЕ ЗА РАЗВИ-ТИЕ ПРОГРАМИ

authorStream Live Help