Vesivehmaa esitys

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Asikkalan kunta : 

Asikkalan kunta Vesihuoltoverkoston suunnittelu VESIVEHMAA Suunnitteluinsinööri Satu Miettinen Suomen Salaojakeskus Oy

Asikkalan kuntaVesivehmaan vesihuolto : 

Asikkalan kuntaVesivehmaan vesihuolto Tarkoituksena suunnitella toimiva vesihuoltojärjestelmä (viemäri+täydenn. vesijohto) Vesivehmaan kylälle Viemäröinnin ja vesijohdon täydennysrakentamisen yleissuunnitelma laadittu v. 2009 Rakennussuunnitelmaluonnos, suunnitelma valmistuu hetimmiten Rakentaminen alkaa osalla linjoista syksyllä 2010

Maastotutkimukset : 

Mittaus Heikki Pantsar Suomen Salaojakeskus Oy GPS- mittaukset tehty toukokuussa 2010 Maastotietojen koordinaatistojärjestelmä KKJ ja korkeusjärjestelmä N60. Tavoitteena viemärilinjaus, jossa mahdollisimman moni kiinteistö voi liittyä verkostoon vietolla Maaperäselvitykset Maatutkaluotaus (tulkinnat osittain kesken) Referenssikairaukset n. 5kpl/km Maalajien ja olosuhteiden yleisarviointi Osin kallioista maaperä pääosin silttiä tai savea Maastotutkimukset

Vesihuoltosuunnitelma : 

Vesihuoltosuunnitelma Viemärin liitospiste Vesivehmaantien varressa (3131), Solmu 1 Liitos Hollolan jätevesiverkostoon Jäteveden tuotto n. 128 m3/d liitospisteessä Yhden tavallisen tontin (vedenkulutus ja) jäteveden tuotto 400 l/d Mitoituksessa huomioitu 10 % lisäys kiinteistömäärässä Vesijohdon liitospisteet (2 kpl) rakennettuun 110-10 PE Asikkalan kunnan verkostoon, Solmun 8 läheisyydessä

Slide 5: 

Viemäröinnin toteutus Viettoviemäröinti - Suurin osa runkolinjasta Tonttihaaroilta tulevat jätevedet kootaan viettoviemäreillä väli- tai linjapumppaamoille Paineviemäröinti 5 kpl linjapumppaamoja (vesihuoltolaitoksen omistus ja ylläpito) 7 kpl välipumppaamoja (1-20 kiinteistön jätevedet, laitoksen omistus ja ylläpito) 19 kpl kiinteistöpumppaamoa (1-3 kiinteistöä, kiinteistön hankinta ja ylläpito) Vesijohdon toteutus Suunnittelualueen liittyjille kunnallinen vesijohto viemäröinnin yhteydessä (täydentävin osin)

Hankkeen laajuus : 

Hankkeen laajuus - Kaivannot yht. 18,2 km - Vesijohtoa n. 6,7 km - Paineviemäriä n. 5,9 km - Viettoviemäriä n. 12,3 km - Mitoitus 300 liittyjää +koulu+päiväkoti+rivitalot - 10 kpl yleisen tien alitusta (VT24 ja mt3131)

Verkoston laitteet (1/2) : 

Verkoston laitteet (1/2) Vesijohdot PE80/P100, putkikoot 63….110 mm - Paineviemärit PE80/PE100-muovia, putkikoot 50…160 mm - Viettoviemärit 160 tai 200 mm, PVC tai PP-muovia Paineputkien sulkuventtiilit Paineputkien ilmanpoistokaivot Jäteveden väli- ja linjapumppaamot Viettoviemärin tarkastuskaivot Paineviemärin haarakohdat toteutetaan 45 asteen Y-haaroilla

Verkoston laitteet (2/2) : 

Verkoston laitteet (2/2) Tarkastuskaivot - M400/M560 muovikaivo - RST-kansi, n.30cm maanpinnan yläpuolella Peltoalueilla -M400 tai M560 muovikaivo - upotetaan 70cm maanpinnan alapuolelle - rst-hattu

Huomioitavia seikkoja : 

Huomioitavia seikkoja Vesihuoltosuunnitelma tehty noudatellen kaavaluonnoksia Tonttiliitos kunnan verkostoon runkolinjan tarkastukaivon kohdalla Kiinteistöpumppaamojen paikkaa ei ole tarkoin määritelty Tonttihaaroilla paikoin paljon louhintaa ja eristämistä

Kiitos! : 

Kiitos!

authorStream Live Help