hoogbegaafd en misdiagnoses.

Views:
 
     
 

Presentation Description

Veel voorkomende vergissingen. In het boek kan je hoogbegaafd vaak ook vervangen noor normaal. Het boek laat zien hoe je kan zien dat een diagbnose niet klpt en dat het tot de catagorie normaal behoort.

Comments

Presentation Transcript

Nederlandstalige samenvatting van het boekje over verkeerde diagnoses bij hoogbegaafden : 

Nederlandstalige samenvatting van het boekje over verkeerde diagnoses bij hoogbegaafden

Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults adhd, bipolar, ocd, asperger's, depression, and other disordersWebb, j.t. amend, e.r. webb, n.e. goerss, j. beljan. : 

Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults adhd, bipolar, ocd, asperger's, depression, and other disordersWebb, j.t. amend, e.r. webb, n.e. goerss, j. beljan.

Inhoud : 

Inhoud ADD/ADHD/Hoogbegaafd DSM criteria ADD DSM criteria ADHD Differentiatie ADD/ADHD en hoogbegaafd Narcisme/Hoogbegaafd DSM criteria Narcisme Differentiatie Narcisme en hoogbegaafd. Combinatie Narcisme/Hoogbegaafd Obsessief compulsief/Hoogbegaafd DSM criteria Obsessief compulsief Overeenkomsten Hb/OCP Differentiatie OCP/Hoogbegaafd Combinatie HB/Antisociaal DSM criteria Antisociaal Combinatie HB/Antisociaal Discussie vragen Inhoudsopgave van het gebruikte boek.

ADD/ADHD/Hoogbegaafd : 

ADD/ADHD/Hoogbegaafd

DSM criteria ADD : 

DSM criteria ADD Het kind heeft onvoldoende aandacht voor details, of maakt achteloos fouten. Het heeft moeite om aandacht te houden bij dingen die gedaan moeten worden of bij het spelen. Het lijkt niet te luisteren. Het volgt aanwijzingen niet op of maakt opdrachten niet af. Het heeft moeite met het organiseren van dingen die het moet doen. Het gaat dingen uit de weg die het moet doen en die geestelijke inspanning vragen. Of het heeft een hekel aan dat soort dingen. Het raakt dingen kwijt die het nodig heeft voor de dingen die gedaan moeten worden. Het wordt makkelijk afgeleid. Het is vergeetachtig als het bezig is met dagelijkse dingen.

DSM criteria ADHD : 

DSM criteria ADHD Het kind beweegt onrustig met handen en voeten en zit te draaien op zijn stoel. Het staat op, als het moet blijven zitten. Het gaat rondrennen of overal op klimmen op plaatsen waar dat niet hoort. Het kan moeilijk rustig spelen of ontspannende dingen doen. Het is de hele tijd in de weer en draaft maar door. Het praat aan een stuk door. Het kind antwoordt al, voordat de vraag helemaal gesteld is. Hij gooit het antwoord er als het ware uit. Het heeft moeite om op zijn beurt te wachten. Het verstoort bezigheden van anderen. http://www.trimbos.nl/default19442.html http://www.hulpgids.nl/ziektebeelden/adhd_DSM.htm

Differentiatie ADD/ADHD en hoogbegaafd : 

Differentiatie ADD/ADHD en hoogbegaafd Hb-ers vertonen niet in elke situatie ADD/ADHD karakteristieken. De context waarin het gebeurt is belangrijk. Hb-ers maken bewust keuzes.

Narcisme/Hoogbegaafd : 

Narcisme/Hoogbegaafd

DSM criteria Narcisme : 

DSM criteria Narcisme Een diepgaand patroon van grootheidsgevoelens (in fantasie of gedrag), behoefte aan bewondering en gebrek aan empathie, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit vijf (of meer) van de volgende: 1. heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (bijvoorbeeld overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties) 2. is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid, of ideale liefde 3. gelooft dat hij of zij "heel speciaal" en uniek is alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan, met andere heel speciale mensen of mensen (of instellingen) een hoge status 4. verlangt buitensporige bewondering 5. heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben, dat wil zeggen onredelijke verwachting van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn of haar verwachtingen 6. exploiteert anderen, dat wil zeggen maakt misbruik van anderen om zijn of haar eigen doeleinden te bereiken 7. heeft gebrek aan empathie (invoelend vermogen): is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te of zich ermee te vereenzelvigen 8. is vaak afgunstig of meent dat anderen op hem of haar afgunstig zijn 9. is arrogant of toont hooghartig gedrag of houdingen http://www.hulpgids.nl/ziektebeelden/narcistische.htm#dsm

Differentiatie Narcisme en hoogbegaafd : 

Differentiatie Narcisme en hoogbegaafd Kenmerken die tegenstrijdig zijn met narcisme: Is zeer competent op/ineen gebied. Slechte focus en/of neglect van anderen gebeurt alleen als geabsorbeerd voor/bij een taak. Laat empathie en sympathie voor anderen zien, kanbescheiden zijn ondanks goede prestaties. Geeft blijk een idiosyncratische voorkeur te hebben, anders dan prestatiebehoefte. Laat in de ene setting narcistisch gedrag zien, niet in een andere setting. Het narcistische gedrag is een relatief nieuw fenomeen. Heeft een positief en realistisch zelfbeeld en een sterk vertrouwen in zijn kunnen.

Obsessief compulsief/Hoogbegaafd : 

Obsessief compulsief/Hoogbegaafd

DSM criteria Obsessief compulsief : 

DSM criteria Obsessief compulsief Een diepgaand patroon van preoccupatie met ordelijkheid, perfectionisme, beheersing van psychische en intermenselijke processen, ten koste van soepelheid, openheid en efficiëntie, beginnend in vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties zoals blijkt uit vier (of meer) van de volgende: 1. is gepreoccupeerd met details, regels, lijsten, ordening, organisatie of schema's, hetgeen zover gaat dat het eigenlijke doel uit het oog verloren wordt 2. toont een perfectionisme dat het afmaken van een taak bemoeilijkt (bijvoorbeeld onvermogen iets af te maken omdat het niet aan eigen overtrokken eisen voldoet) 3. is overmatig toegewijd aan werk en productiviteit, met uitsluiting van ontspannende bezigheden en vriendschappen (niet te verklaren door een duidelijke economische noodzaak) 4. is overdreven gewetensvol, scrupuleus en star betreffende zaken van moraliteit, ethiek of normen (niet te verklaren vanuit culturele of godsdienstige achtergrond) 5. is niet in staat om versleten of waardeloze voorwerpen weg te gooien, zelfs als ze geen gevoelswaarde hebben 6. is er afkerig van taken te delegeren of met anderen samen te werken, tenzij deze zich geheel onderwerpen aan zijn of haar manier van werken 7. heeft zich een stijl van gierigheid eigen gemaakt ten aanzien van zichzelf en anderen; geld wordt gezien als iets dat opgepot moet worden voor toekomstige catastrofes 8. toont starheid en koppigheid.

Overeenkomsten Hb/OCP : 

Overeenkomsten Hb/OCP Ze zijn perfectionistisch in dat zij zich zorgen maken over hun inadequaatheid en imperfectionisme wat leidt tot gevoelens van angst en schuld. Beide proberen deze gevoelens te rationaliseren door intelectualisatie en manieren bedenken om de gevoelens te dempen en controle over hun omgeving uit te oefenen. Hb-ers zijn idealisten die zich bezig houden met issues van goed/slecht, eerlijkheid, hoge standaarden en verbetering van de wereld.

Differentiatie OCP/Hoogbegaafd : 

Differentiatie OCP/Hoogbegaafd Een Hb-er kan beargumenteren waarom hij iets perfectionistisch doet. Een OCP-er herkent/geeft toe dat zijn gedrag excessief en onredelijk is, hij zou het zelfs als suf kunnen benoemen. Een Hb-er doet dingen gericht op een positief einde i.p.v. de productiviteit negatief te beinvloeden.

Combinatie Hb/Antisociaal : 

Combinatie Hb/Antisociaal

DSM criteria Antisociaal : 

DSM criteria Antisociaal Er is vaak sprake van impulsiviteit; beslissingen worden genomen zonder rekening te houden met de gevolgen, Ze zijn vaak snel geïrriteerd en agressief waarbij ze geen rekening houden met het gevaar voor zichzelf en voor anderen. Er kan sprake zijn van roekeloos autorijden, gevaarlijk seksueel gedrag of drugsmisbruik en ze komen vaak in financiële problemen. Hun gedrag is vaak onverantwoordelijk ten aanzien van de werkgever, familie, vrienden etcetera en ze hebben meestal weinig berouw over hun daden. Zelf vinden ze wel terecht was wat ze hebben gedaan. Ze voelen zich vaak verheven boven andere mensen en hebben geen realistisch beeld van zichzelf. Sommigen hebben een talent om anderen voor zich in te nemen. De klachten die ze zelf ervaren zijn vaak: gespannenheid, ontevredenheid, een depressieve stemming en zich snel vervelen. Soms zijn er angstklachten en verslavingsproblemen.1. niet in staat zich te conformeren aan de maatschappelijke norm dat men zich aan de wet moet houden, zoals blijkt uit het bij herhaling tot handelingen komen die een reden voor arrestatie kunnen zijn  2. oneerlijkheid, zoals blijkt uit herhaaldelijk liegen, het gebruik van valse namen of anderen bezwendelen ten behoeve van eigen voordeel of plezier  3. impulsiviteit of onvermogen "vooruit te plannen"  4. prikkelbaarheid en agressiviteit zoals blijkt uit bij herhaling komen tot vechtpartijen of vechtpartijen of geweldpleging  5. roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of anderen  6. constante onverantwoordelijkheid zoals blijkt uit het herhaaldelijk niet in staat zijn geregeld werk te behouden of financiële verplichtingen na te komen  7. ontbreken van spijtgevoelens, zoals blijkt uit de ongevoeligheid voor of het rationaliseren van het feit anderen gekwetst, mishandeld of bestolen te hebben.

Combinatie Hb/Antisociaal/Narcisme : 

Combinatie Hb/Antisociaal/Narcisme In veel onderzoeken komen de OCP trekken bij hoogbegaafden naar voren. Combineren we dit, en de sluwheid van hoogbegaafden, met antisociale trekken, dan hebben we een antisociale in evenwicht. Idem voor Narcisme. http://www.slideboom.com/presentations/176983/Wolf-in-schaapskleren-Deel-1

Opmerking : 

Opmerking Er zijn vele misdiagnoses mogelijk. Voorop staat dat bij een goede anamnese, goede waarneming, en een nuchtere kijk de vergissing niet zal worden gemaakt.

Discussie vragen : 

Discussie vragen Heeft een hoogbegaafde OCP-er meer besef en controle over zijn OCP? Heeft een hoogbegaafde Narcist zijn narcisme beter in de hand en kent deze de invloed van zijn gedrag op zijn omgeving? Versterkt hoogbegaafdheid de al aanwezige persoonlijkheid? Is Narcisme of Antisociaal wel zo slecht? Hebben we het nodig?

Volledige inhoudsopgave van het gebruikte boek : 

Volledige inhoudsopgave van het gebruikte boek Pdf van: Chapter 1. Characteristics of Gifted Children and Adults Dubbelklik op het plaatje van het boek rechts om het pdf te openen.

authorStream Live Help