Euroopa kosmos Anu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ülevaade Euroopa kosmosepoliitika, Galileo ja GMES tegevuste hetkeseisust : 

Ülevaade Euroopa kosmosepoliitika, Galileo ja GMES tegevuste hetkeseisust Anu Reinart, Laurits Leedjärv Tartu Observatoorium Kosmoseasjade Nõukogu avakoosolek 18. juunil, 2010

Eesti Eksperdid : 

Eesti Eksperdid Laurits Leedjärv -Kõrgetasemeline kosmosepoliitika töögrupp (HLSPG) – esindajad kõigist EU ja ESA liikmesriikidest Tiit Kutser - GEO High Level Working Group (GEO - Group on Earth Observation ) on 72 riigi, Euroopa Komisjoni ning 52 rahvusvahelise organisatsiooni vabatahtlik liit Einar Mikson – FP7 Space Programm Miiko Peris/Anu Reinart –GMES Partnerite Kogu/Nõuandekogu

Euroopa kosmosepoliitikast: : 

Euroopa kosmosepoliitikast: Euroopa Liit (EU) ja Euroopa Komisjon (EC) soovivad järjest rohkem osaleda kosmosevaldkonnas 28. maist 2004 on jõus ESA ja EC vaheline koostöö raamleping. Selle alusel on kokku kutsutud kõrgetasemeline kosmosepoliitika töögrupp (HLSPG) HLSPG ja EC-ESA Ühissekretariaat muuhulgas valmistavad ette Kosmosenõukogu istungeid – osalevad vastava ala ministrid kõigist EU ja ESA liikmesriikidest

Euroopa kosmosepoliitikast: : 

Euroopa kosmosepoliitikast: Euroopa kosmosepoliitika dokument COM(2007) 212 final vastu võetud Kosmosenõukogus 22. mail 2007 Peamised EU algatused (flagships) kosmosevaldkonnas on Galileo ja GMES 15. oktoobril 2009 kõrgetasemelisel konverentsil peetud kõnes kinnitas EC president José Barroso, et Galileo ja GMES on Euroopa esimesed prioriteedid kosmose alal, ning tõi esile ka uued: - kosmos ja kliimamuutus, - kosmos ja julgeolek, - kosmose hõlvamine (space exploration) http://ec.europa.eu/enterprise/space/esp/index_en.html

Kosmosepoliitika diskusiooniteemad : 

Kosmosepoliitika diskusiooniteemad Lissaboni lepingu (TFEU) artikkel 189 paneb EU-le kohustuse välja arendada oma kosmosepoliitika. Praegu toimuvad diskussioonid HLSPG jm. tasemetel: Kas ja kui palju peab EU välja arendama kosmosekompetentsi ESA-st sõltumatult? Kas liikmesriigid peavad hakkama maksma eraldi ESA ja EU eelarvesse? Kuidas sobitada omavahel ESA ja EU hankereeglid (geograafiline tagastus vs. avatud konkurents)?

Euroopa satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise süsteem Galileo : 

Euroopa satelliitnavigatsiooni ja -positsioneerimise süsteem Galileo Tsiviilsüsteem. ESA+EU – süsteemi disain ja valideerimine; operatiivteenused EU Ühilduv GPS ja GLONASS süsteemidega Alates 2014 kättesaadavad 3 teenust Kaks ekperimentaalsatelliiti kriitilise tehnoloogia kontrolliks on orbiidil, lisandub veel 2 (2011ks)

Global Monitoring for Environment and security- GMES : 

Global Monitoring for Environment and security- GMES

GMES formaalne korraldus : 

GMES formaalne korraldus Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire (GMES): me hoolime oma planeedi turvalisusest KOM(2008) 748 lõplik Nõukogu järeldused ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) kohta „GMESi programmi ettevalmistamine” 16722/08 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)KOM(2009) 223

Partnerite kogu ülesanded : 

Partnerite kogu ülesanded Euroopa Komisjon, ettevõtluse ja tööstuse dir. GMES Büroo Partner Board (PB) abistab Komisjoni GMES programmi ettevalmistamisel: aastane ja pikaajaline programmi tegevuskava; kuidas programmi ellu viia GMES tegevuste kulude hindamine ja esialgne eelarvestrateegia; programmi spetsiifika ja osalemise reeglistiku väljatöötamine. Enne GMES programmikomitee loomist peaks PB abistama Komisjoni ka GMES määruse 2011. aasta tööplaani elementide ettevalmistamisel

Eelarve allikate jaotus GMES jaoks 2011-2013 kogusummas 775 MEUR2007-2013 1196 MEUR : 

Eelarve allikate jaotus GMES jaoks 2011-2013 kogusummas 775 MEUR2007-2013 1196 MEUR

GMES lähima aja teekaart : 

GMES lähima aja teekaart GMES määrusega loodav GMES komitee alustab 2010 lõpus-2011 alguses Enne kolm PB koosolekut (juuni, september, november) “Elements for the GMES Work Programme 2011” Work Programme 2011 koostamisel vajalik liikmesriikide sisend PB liikmete kaudu

GMES 2013 ja edasi… : 

GMES 2013 ja edasi… Valdkonnad atmosfääri seire, kliimamuutuste seire kohanemise ja ennetamise poliitika vajadusteks, hädaolukordade haldamine, maaseire, merekeskkonna seire, turvalisus. GEO/GEOSS ja vastavad EU initsiatiivid. Eelarvestamine: 2013.a on GMES IO + FP7: 337MEUR - SUURENEMINE, FP8 kaudu kaugseire ja keskkonnaseire. Kuluanalüüs kõigi kolme komponendi osas Edasiste struktuuride loomine: kasutajate foorum (User Forum)

authorStream Live Help