Pro Warfarin

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Pro-Warfarin : 

Pro-Warfarin Frank Brosstad Rikshospitalet

Slide 2: 

Noen milepæler Vinteren 1921-22 Bønder på prærien i USA/Canada bruker fuktig søtkløverhøy fra silo som fór til kveg. Kvegbestanden blir desimert av indre/ytre blødninger! Kveg-blødersykdommen blir kalt: Sweet Clover Disease

Slide 3: 

YELLOW SWEET CLOVERMelilotus officinalis

Slide 4: 

1921 Francis William Schofield,- en veterinærpatolog i Alberta,- rapporterer at sykdommen skyldes at kveget spiste fordervet søtkløverhøy. Man visste at søtkløver inneholdt coumarin, og at dette ikke fremkalte sykdommen. Coumarin gir den typiske søtaktige, vaniljelukten til kløver og høy som inneholder kløver, men som smaker bittert (prøv selv å tygge litt rødkløverblad !!!

Slide 5: 

Francis William Schofield Schofield FW: Damaged sweet clover: The cause of a new disease in cattle simulating hemorrhagic septicemia and black leg. J Am Vet Med Assoc 64 (n.s. 17):553-575,1924

Slide 6: 

1940 Mysteriet med Sweet Clover Disease blir løst av Karl Paul Link og medarbeidere: I fuktig, soppbefengt (Aspergillus) høy blir coumarin oksydert til 4-hydroxycoumarin og dimerisert av formaldehyd (som blir utviklet i det gjærende høyet) til dicoumarol (som fikk navnet Trombantin i Norge) Karl Paul Gerhardt Link (1901-1978) Link KP: The discovery of dicumarol and its sequels. Circulation 19:97-107, 1959

Slide 7: 

1948 Det kraftigste derivatet av dicoumarol som Link og medarbeidere finner er: 3-(2-acetyl-1-phenylethyl)-4-hydroxycoumarin Patentrettighetene var sikret av Link’s forsknings-benefaktor: Wisconsin Alumni Research Foundation som kalte preparatet WARFarin Warfarin blir lansert som DEN IDEELLE ROTTEGIFT!!

Slide 8: 


Slide 9: 

FII, FVII, FIX, FX Protein C og S Ɣ-karboksy glutaminsyre

Slide 10: 

FVa FIIa Felles reaksjonsvei i koagulasjonssystemsystemet Protrombin Aktivert blodplatemembran FXa Marevan Brosstad 2009

Slide 11: 

Ytre koagulasjonssystem FVIIa + Tissue Factor (TF) Indre koagulasjons- system Trombin Trombin Skadet årevegg Normal hemostase

Slide 12: 

Cyp 2C9 metaboliserer Marevan og har redusert aktivitet hos spedbarn og personer > 60 år Minst 6 SNP er funnet i CYP450 2C9 som modifiserer enzymaktiviteten og dermed Marevanfølsomhet. 2C9*2 og 2C9*3 har henholdsvis 12% og 5% av enzymaktiviteten til vildtypen 2C9*1. Pasienter med disse typene av 2C9 krever betydelig lavere Marevandosering, spesielt hos homozygote. Disse variantene er særlig utsatt for blødning under oppstart med Marevan, men ikke under vedlikeholdsbehandling RÅD: Når man ikke har hastverk (sjelden): Start Marevanisering med lave doser (2 tabletter = 5 mg)

Slide 13: 

SNPs i vitamin K epoxide reductase-genet VCORC1 kan deles i tre grupper vitamin K epoxide reductase (VKOR). VCORC1*2=42%, VCORC1*3=38% VCORC1*4=20% Økt Marevan sensitivitet Nedsatt Marevan sensitivitet

Slide 14: 

Prevalens av atrieflimmer > 40 år prevalens av AF: 2,5% 65 år prevalens av AF: 6% 75 år prevalens av AF: 12-16% Rammer over 1% av befolkningen (= 45000 nordmenn) Ca 70% av pasienter med AF er mellom 65 og 85 år De aller fleste pasienter med atrieflimmer skal ha Marevan og ikke ASA (Birmingham Schema = CHA2DS2-VASc score for embolirisiko ved atrieflimmmer) (Mayo Clin Proc 1990; 65:344-59. Arch Intern Med 1995; 155: 469-73)

Slide 16: 

Odèn & Fahlèn BMJ 2002;325:1073-1075 Data sources: 46 anticoagulation clinics in Sweden with computerised medical records. Subjects: Records for 42 451 patients, 3533 deaths, and 1.25 million INR measurements.

Slide 17: 

Hvordan kan helsepersonell gjøre Marevan til et sikrere medikament? Øke sin kunnskap om Marevan og formidle den til pasienter ved obligatorisk, organisert undervisning, muntlig og skriftlig. Opprettelse av INR-klinikker med dedikert personell (Holland, Sverige) INR-monitoreringsintervaller ≤ 4 uker Øke mulighet for egenkontroll av INR

Slide 18: 

Et stort antall medisiner, kostholdstilskudd, alkohol og matvarer påvirker effekten av Marevan og kan føre til trombose (for lav INR) eller blødning (for høy INR). Et generelt og godt råd er derfor: Alle endringer i medisiner, kostholdstilskudd, alkoholvaner eller diett hos pasienter som bruker Marevan bør følges opp med INR-kontroll etter 3-5 dager. Dette gjelder også pasienter som har vedvarende diarè og/eller brekninger. Øke antall pasienter med egenkontroll av INR Hvordan kan pasienten selv øke sin Time In Therapeutic Range mest mulig?

Slide 19: 

Marevan er et MEGET effektivt medikament i profylakse mot venøs/arteriell tromboembolisme og vil være et aktuelt koagulasjonsprinsipp i mange år fremover Mer enn 50 års bruk har muliggjort mekaniske hjerteventiler og behandling av atrieflimmer med redusert risiko for emboliske vaskulære katastrofer i vitale organer Mer enn 50 års bruk har muliggjort oppbygning av betydelig kompetanse mht å oppnå maksimal Time In Therapeutisk Range (TTR)

Slide 20: 

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men......

Slide 21: 

Vokser trær inn i himmelen?

Slide 22: 

Det vil aldri bli mulig å antikoagulere pasienter uten at man samtidig øker risiko for klinisk blødningsfare….. Dette gjelder alle nåværende og fremtidige antikoagulantia

Slide 23: 

Frykt for blødning må ikke drive oss i retning av ineffektiv dosering eller terapeutisk nihilisme

authorStream Live Help