theorem pythagoras

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: dhinka (81 month(s) ago)

gud 1

Presentation Transcript

Slide 1: 

T H E O R E M P Y T H A G O R A S

Slide 2: 

4cm 3cm 5cm 5cm x 5cm = 25cm2 3cm x 3cm = 9cm2 4cm x 4cm = 16cm2 Yr ochr hirraf yw’r HYPOTENWS Pob tro cyferbyn a’r ongl sgwâr

Felly 25 = 16 + 9 : 

Felly 25 = 16 + 9 (5 x 5) = (4x4) + (3x3) 52 = 42 + 32 Yr Hypotenws (yr ochr hirraf) Y ddwy ochr arall Theorem Pythagoras h2 = a2 + b2 a b h

Slide 4: 

6cm 8cm ? Camau hawdd i ddarganfod ? CAM 1 rhifau (mwyaf yn gyntaf) CAM 2 sgwario CAM 3 + neu - CAM 3 Ailisraddio √ Ochr hirraf?

Slide 5: 

13cm 17cm ? Camau hawdd i ddarganfod ? CAM 1 rhifau (mwyaf yn gyntaf) CAM 2 sgwario CAM 3 + neu - CAM 3 Ailisraddio √ Ochr hirraf?

Slide 6: 

5cm 8cm ? Camau hawdd i ddarganfod ? CAM 1 rhifau (mwyaf yn gyntaf) CAM 2 sgwario CAM 3 + neu - CAM 3 Ailisraddio √ Ochr hirraf?

Slide 7: 

cm2 cm2 cm2 Yr ochr hirraf yw’r Pob tro cyferbyn a’r

Slide 8: 

THEOREM PYTHAGORAS YR ATEB

Slide 9: 

Mae rheol i'w chael sy'n cysylltu hyd tair ochr triongl ongl sgwâr. Enw'r rheol honno yw Theorem Pythagoras THEOREM PYTHAGORAS Defnyddir Theorem Pythagoras i ddarganfod hyd ochr coll mewn triongl ongl sgwâr. Yr ochr sydd gyferbyn â’r ongl sgwâr yw yr ochr hiraf yn y triongl. Enw’r ochr yma ydy Hypotenws Hypotenws

Slide 10: 

THEOREM PYTHAGORAS Mae Theorem Pythagoras yn dweud:

Slide 11: 

THEOREM PYTHAGORAS Ymarfer Ar gyfer y trionglau canlynol, ysgrifennwch Theorem Pythagoras ar eu cyfer g f e d c b x y z g2 = f2 + e2 c2 = b2 + d2 y2 = x2 + z2

Slide 12: 

THEOREM PYTHAGORAS DARGANFOD HYD YR HYPOTENWS x2 = 62 + 82 x2 = 36 + 64 x2 = 100 x = 10cm Cofiwch mai yr hypotenws yw’r ochr hiraf bob tro, felly mae’r ateb yma yn gwneud synnwyr

Slide 13: 

THEOREM PYTHAGORAS Ymarfer Darganfyddwch hyd yr hypotenws ar gyfer y trionglau canlynol 6mm 8mm x 24cm 7cm x x 11m 6m

Slide 14: 

THEOREM PYTHAGORAS DARGANFOD HYD YR OCHR ARALL 4cm x 5cm 52 = 42 + x2 25 = 16 + x2 25 – 16 = x2 9 = x2 √9 = x x = 3cm

Slide 15: 

THEOREM PYTHAGORAS Ymarfer Darganfyddwch yr hyd coll ar gyfer y trionglau canlynol 10cm 26cm x 6.2mm 14.7mm x 5.2m 18.7m x

Slide 16: 

THEOREM PYTHAGORAS DARGANFOD HYD OCHRAU TRIONGL ISOSGELES Cofiwch: Mae Theorem Pythagoras dim ond yn gweithio ar gyfer trionglau ongl sgwâr, felly mae’n rhaid rhannu’r triongl yn ddau er mwyn cael triongl ongl sgwâr. 6cm 4cm x x x2 = 62 + 42 x2 = 36 + 16 x2 = 52 x = √52 x = 7.2cm (1.ll.d)

authorStream Live Help