ZE 7 prednaska

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> : 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> : 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="cs"> : 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="cs">

<head> : 

<head>

<meta http-equiv="Content-type" content="text/xhtml; charset=windows-1250" /> : 

<meta http-equiv="Content-type" content="text/xhtml; charset=windows-1250" />

<meta http-equiv="Content-language" content="cs" /> : 

<meta http-equiv="Content-language" content="cs" />

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> : 

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />

<meta name="verify-v1" content="COOlX/tMX4U3LrPT3SaUJTal/j0Q33AjH1AZDNQvSL0=" /> : 

<meta name="verify-v1" content="COOlX/tMX4U3LrPT3SaUJTal/j0Q33AjH1AZDNQvSL0=" />

<title>podfuck</title> : 

<title>podfuck</title>

<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="/design/favicon.ico" /> : 

<link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="/design/favicon.ico" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/design/css/layout.css" media="all" /> : 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/design/css/layout.css" media="all" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/design/css/print.css" media="print" /> : 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/design/css/print.css" media="print" />

<script type="text/javascript" src="/lib/javascript/ajax_loader.js"></script> : 

<script type="text/javascript" src="/lib/javascript/ajax_loader.js"></script>

<script type="text/javascript" src="/lib/javascript/functions.js"></script> : 

<script type="text/javascript" src="/lib/javascript/functions.js"></script>

<base href="http://podfuck.net/" /> : 

<base href="http://podfuck.net/" />

</head> : 

</head>

<body> : 

<body>

<div id="intro" class="hidden"> : 

<div id="intro" class="hidden">

<h1>Podfuck.net &ndash; stránky studentù vysoké školy VUT v Brnì, Fakulty podnikatelské</h1> : 

<h1>Podfuck.net &ndash; stránky studentù vysoké školy VUT v Brnì, Fakulty podnikatelské</h1>

</div> : 

</div>

<div id="menu"> : 

<div id="menu">

<div id="logo"> : 

<div id="logo">


<div id="box1"> : 

<div id="box1">

<h3>Menu</h3> : 

<h3>Menu</h3>

<ul id="sections"> : 

<ul id="sections">

<li id="m1"><a href="predmety/" tabindex="1"><span>Pøedmìty</span></a></li> : 

<li id="m1"><a href="predmety/" tabindex="1"><span>Pøedmìty</span></a></li>

<li id="m2"><a href="dokumenty/" tabindex="2" class="active"><span>Dokumenty</span></a></li> : 

<li id="m2"><a href="dokumenty/" tabindex="2" class="active"><span>Dokumenty</span></a></li>

<li id="m3"><a href="diskuze/" tabindex="3"><span>Diskuze</span></a></li> : 

<li id="m3"><a href="diskuze/" tabindex="3"><span>Diskuze</span></a></li>

<li id="m4"><a href="studium/" tabindex="4"><span>Studium</span></a></li> : 

<li id="m4"><a href="studium/" tabindex="4"><span>Studium</span></a></li>

<li id="m5"><a href="inzerce/" tabindex="5"><span>Inzerce</span></a></li> : 

<li id="m5"><a href="inzerce/" tabindex="5"><span>Inzerce</span></a></li>

<li id="m6"><a href="komunita/" tabindex="6"><span>Komunita</span></a></li> : 

<li id="m6"><a href="komunita/" tabindex="6"><span>Komunita</span></a></li>

<li id="m0"><a href="."><span>Úvodní strana</span></a></li> : 

<li id="m0"><a href="."><span>Úvodní strana</span></a></li>

</ul> : 

</ul><form method="post" action="prihlasovani/" onsubmit="return checkForm('logName','repass');" id="loginbox"> : 

<form method="post" action="prihlasovani/" onsubmit="return checkForm('logName','repass');" id="loginbox">

<fieldset><legend>Pøihlašování</legend><input type="text" name="jmeno" id="logName" class="itxt" value="Login" size="10" maxlength="16" title="Zadejte vaše pøihlašovací jméno (pøezdívku), pøípadnì &#34;jméno pøíjmení&#34;" onclick="this.value=(this.value==this.defaultValue)?'':this.value;" /><input type="password" name="heslo" id="logPass" class="itxt" size="10" maxlength="25" title="Zadejte vaše heslo" /><input type="image" src="design/default/submit_ok.gif" id="submit_ok" /> : 

<fieldset><legend>Pøihlašování</legend><input type="text" name="jmeno" id="logName" class="itxt" value="Login" size="10" maxlength="16" title="Zadejte vaše pøihlašovací jméno (pøezdívku), pøípadnì &#34;jméno pøíjmení&#34;" onclick="this.value=(this.value==this.defaultValue)?'':this.value;" /><input type="password" name="heslo" id="logPass" class="itxt" size="10" maxlength="25" title="Zadejte vaše heslo" /><input type="image" src="design/default/submit_ok.gif" id="submit_ok" />

</fieldset> : 

</fieldset>

</form> : 

</form>

</div> : 

</div>


</div> : 

</div>

</div> : 

</div>

<div id="main"> : 

<div id="main">

<div id="tmpbox"> : 

<div id="tmpbox">

<div id="content"><p>hackuješ?</p><div class="cleaner"></div> : 

<div id="content"><p>hackuješ?</p><div class="cleaner"></div>

<div class="c" style="margin-top:15px;"><div class="reklama"><script type="text/javascript"><!-- : 

<div class="c" style="margin-top:15px;"><div class="reklama"><script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-8930173998059368"; : 

google_ad_client = "pub-8930173998059368";

/* 468x60, vytvoøeno 30.11.08 */ : 

/* 468x60, vytvoøeno 30.11.08 */

google_ad_slot = "2364428903"; : 

google_ad_slot = "2364428903";

google_ad_width = 468; : 

google_ad_width = 468;

google_ad_height = 60; : 

google_ad_height = 60;

//--> : 

//-->

</script> : 

</script>

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div> : 

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>

</div> : 

</div>

</div> : 

</div>

<div id="leftside"><div class="box-ocean"><div class="top"></div> : 

<div id="leftside"><div class="box-ocean"><div class="top"></div>

<h5>Dokumenty</h5> : 

<h5>Dokumenty</h5>

<ul> : 

<ul>

<li><a href="dokumenty/vsechny/">všechny dokumenty</a></li> : 

<li><a href="dokumenty/vsechny/">všechny dokumenty</a></li>

<li><a href="dokumenty/0/nezarazene/">nezaøazené dokumenty</a></li> : 

<li><a href="dokumenty/0/nezarazene/">nezaøazené dokumenty</a></li>

</ul> : 

</ul>

<ul> : 

<ul>

<li><a href="dokumenty/pridat/">vložit dokument</a></li> : 

<li><a href="dokumenty/pridat/">vložit dokument</a></li>

<li class="settings"><a href="dokumenty/nastaveni/" title="Nastavení mých pøedmìtù">mé pøedmìty</a></li> : 

<li class="settings"><a href="dokumenty/nastaveni/" title="Nastavení mých pøedmìtù">mé pøedmìty</a></li>

</ul> : 

</ul>

</div> : 

</div>

<div class="box-wave"><div class="top"></div> : 

<div class="box-wave"><div class="top"></div>

<h5>Mé pøedmìty</h5><ul> <li><a href="dokumenty/100/podnikovy_management/">Podnikový management</a></li> <li><a href="dokumenty/10/aplikovana_statistika/">Aplikovaná statistika</a></li> <li><a href="dokumenty/118/psychologie_tvoriveho_mysleni/">Psychologie tvoøivého myšlení</a></li> <li><a href="dokumenty/62/management_informacnich_systemu/">Management informaèních systémù</a></li> <li><a href="dokumenty/24/ekonometrie/">Ekonometrie</a></li> <li><a href="dokumenty/86/obcanske_obchodni_a_pracovni_pravo/">Obèanské, obchodní a pracovní právo</a></li> <li><a href="dokumenty/68/matematika_1/">Matematika 1</a></li> <li><a href="dokumenty/35/financni_management/">Finanèní management</a></li> <li><a href="dokumenty/135/svetova_a_evropska_ekonomika/">Svìtová a evropská ekonomika</a></li> <li><a href="dokumenty/87/obchodni_podnikani/">Obchodní podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/105/pravo_prum_vlastnictvi_a_inf_v_podnikani/">Právo prùm. vlastnictví a inf. v podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/66/manazerske_ucetnictvi/">Manažerské úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/154/zaklady_managementu/">Základy managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/124/rizeni_vyroby_1/">Øízení výroby 1</a></li> <li><a href="dokumenty/155/zaklady_optimalizace_a_rozhodovani/">Základy optimalizace a rozhodování</a></li> <li><a href="dokumenty/84/neprime_dane/">Nepøímé danì</a></li> <li><a href="dokumenty/3/anglictina_pro_mirne_pokrocile_1/">Angliètina pro mírnì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/120/risk_management/">Risk management</a></li> <li><a href="dokumenty/6/anglictina_pro_stredne_pokrocile_3/">Angliètina pro støednì pokroèilé 3</a></li> <li><a href="dokumenty/156/zaklady_pc/">Základy PC</a></li> <li><a href="dokumenty/130/sprava_dani_a_poplatku/">Správa daní a poplatkù</a></li> <li><a href="dokumenty/22/diskretni_matematika/">Diskrétní matematika</a></li> <li><a href="dokumenty/91/operacni_a_systemova_analyza/">Operaèní a systémová analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/115/preddiplomni_seminar/">Pøeddiplomní semináø</a></li> <li><a href="dokumenty/60/makroekonomie_1/">Makroekonomie 1</a></li> <li><a href="dokumenty/104/pravo/">Právo</a></li> <li><a href="dokumenty/150/uloha_informaci_v_komunikaci_podniku/">Úloha informací v komunikaci podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/171/competitiveness_of_company/">Competitiveness of Company</a></li> <li><a href="dokumenty/75/mikroekonomie_2/">Mikroekonomie 2</a></li> <li><a href="dokumenty/237/principy_ucetnictvi/">Principy úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/33/finance_podniku/">Finance podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/209/marketing/">Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/65/manazerska_psychologie/">Manažerská psychologie</a></li> <li><a href="dokumenty/134/strategie_konkurencnich_stretu/">Strategie konkurenèních støetù</a></li> <li><a href="dokumenty/203/logistika_a_rizeni_vyroby/">Logistika a øízení výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/45/informacni_podpora_procesu/">Informaèní podpora procesù</a></li> <li><a href="dokumenty/221/nemcina_pro_zacatecniky_2/">Nìmèina pro zaèáteèníky 2</a></li> <li><a href="dokumenty/21/datove_sklady/">Datové sklady</a></li> <li><a href="dokumenty/195/italsky_jazyk_a2/">Italský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/88/odborna_anglictina_1/">Odborná angliètina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/202/logistika/">Logistika</a></li> <li><a href="dokumenty/55/komunikace/">Komunikace</a></li> <li><a href="dokumenty/173/controlling/">Controlling</a></li> <li><a href="dokumenty/201/komoditni_a_financni_derivaty/">Komoditní a finanèní deriváty</a></li> <li><a href="dokumenty/262/verejne_finance/">Veøejné finance</a></li> <li><a href="dokumenty/59/makroekonomie/">Makroekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/269/zaklady_financovani/">Základy financování</a></li> <li><a href="dokumenty/167/bankovnictvi/">Bankovnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/99/podnikova_ekonomika/">Podniková ekonomika</a></li> <li><a href="dokumenty/133/strategicky_marketing/">Strategický marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/52/international_marketing/">International Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/188/fundamentals_of_marketing/">Fundamentals of Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/263/vnitropodnikove_ucetnictvi/">Vnitropodnikové úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/244/predmet_v_nemeckem_jazyce_1/">Pøedmìt v nìmeckém jazyce 1</a></li> <li><a href="dokumenty/230/placement_with_focus_on_research_project_amp_dissertation/">Placement with Focus on Research Project &amp; Dissertation</a></li> <li><a href="dokumenty/172/contemporary_issues_in_european_management_accounting/">Contemporary issues in European Management Accounting</a></li> <li><a href="dokumenty/16/cross_cultural_issues_in_the_european_human_resource_management/">Cross Cultural Issues in the European Human Resource Management</a></li> <li><a href="dokumenty/151/understanding_global_and_european_business_environment/">Understanding Global and European Business Environment</a></li> <li><a href="dokumenty/267/vystavba_pc/">Výstavba PC</a></li> <li><a href="dokumenty/145/theory_of_management/">Theory of Management</a></li> <li><a href="dokumenty/265/vybrane_state_z_mikroekonomie/">Vybrané statì z mikroekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/138/telesna_vychova/">Tìlesná výchova</a></li> <li><a href="dokumenty/11/applied_informatics/">Applied Informatics</a></li> <li><a href="dokumenty/12/applied_statistics/">Applied Statistics</a></li> <li><a href="dokumenty/47/informatika_1/">Informatika 1</a></li> <li><a href="dokumenty/46/informatika/">Informatika</a></li> <li><a href="dokumenty/141/teorie_managementu/">Teorie managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/165/aplikovana_matematika_2/">Aplikovaná matematika 2</a></li> <li><a href="dokumenty/44/informacni_management/">Informaèní management</a></li> <li><a href="dokumenty/8/anglictina_pro_zacatecniky_1/">Angliètina pro zaèáteèníky 1</a></li> <li><a href="dokumenty/5/anglictina_pro_stredne_pokrocile_1/">Angliètina pro støednì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/163/anglictina_pro_zacatecniky_2/">Angliètina pro zaèáteèníky 2</a></li> <li><a href="dokumenty/43/informacni_a_komunikacni_technologie/">Informaèní a komunikaèní technologie</a></li> <li><a href="dokumenty/162/anglictina_pro_stredne_pokrocile_2/">Angliètina pro støednì pokroèilé 2</a></li> <li><a href="dokumenty/49/information_management_and_systems_strategy/">Information Management and Systems Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/193/international_and_european_business_law/">International and European Business Law</a></li> <li><a href="dokumenty/258/transfer_technologii_a_ochrana_dusevniho_vlastnictvi/">Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/48/information_and_communication_technologies/">Information and Communication Technologies</a></li> <li><a href="dokumenty/95/organizace_prace_a_systemy_odmenovani/">Organizace práce a systémy odmìòování</a></li> <li><a href="dokumenty/247/rusky_jazyk_b1/">Ruský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/13/bezpecnost_prace/">Bezpeènost práce</a></li> <li><a href="dokumenty/14/business_english/">Business English</a></li> <li><a href="dokumenty/236/praxe_1/">Praxe 1</a></li> <li><a href="dokumenty/107/praxe_2/">Praxe 2</a></li> <li><a href="dokumenty/233/podnikove_is/">Podnikové IS</a></li> <li><a href="dokumenty/225/obchodni_logistika/">Obchodní logistika</a></li> <li><a href="dokumenty/205/management_vyroby/">Management výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/93/operational_research/">Operational Research</a></li> <li><a href="dokumenty/227/odborna_anglictina_2/">Odborná angliètina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/187/francouzsky_jazyk_b1/">Francouzský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/164/aplikace_danove_soustavy/">Aplikace daòové soustavy</a></li> <li><a href="dokumenty/186/francouzsky_jazyk_a2/">Francouzský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/58/kvalita_vyrobniho_procesu/">Kvalita výrobního procesu</a></li> <li><a href="dokumenty/37/francouzsky_jazyk_3_b1/">Francouzský jazyk 3 - B1</a></li> <li><a href="dokumenty/197/jakost_v_obchodnim_podnikani/">Jakost v obchodním podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/232/podnikove_informacni_systemy/">Podnikové informaèní systémy</a></li> <li><a href="dokumenty/110/produkcni_a_logisticke_systemy/">Produkèní a logistické systémy</a></li> <li><a href="dokumenty/109/production_and_logistic_systems/">Production and Logistic Systems</a></li> <li><a href="dokumenty/94/organisational_analysis_and_human_resource_strategy/">Organisational analysis and Human Resource Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/40/hospodarska_nemcina_1/">Hospodáøská nìmèina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/190/hospodarska_nemcina_2/">Hospodáøská nìmèina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/245/rozpocetnictvi_a_kalkulace/">Rozpoèetnictví a kalkulace</a></li> <li><a href="dokumenty/246/rusky_jazyk_a2/">Ruský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/179/diplomova_prace/">Diplomová práce</a></li> <li><a href="dokumenty/268/zaklady_ekonomie/">Základy ekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/83/nemecky_jazyk_b1_1/">Nìmecký jazyk B1 - 1</a></li> <li><a href="dokumenty/175/danova_soustava_2/">Daòová soustava 2</a></li> <li><a href="dokumenty/222/nemecky_jazyk_a2_2/">Nìmecký jazyk A2 - 2</a></li> <li><a href="dokumenty/25/ekonomicka_analyza/">Ekonomická analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/218/nauka_o_podnikani/">Nauka o podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/64/management_1/">Management 1</a></li> <li><a href="dokumenty/214/mikroekonomie_1/">Mikroekonomie 1</a></li> <li><a href="dokumenty/183/financni_analyza/">Finanèní analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/67/matematicky_seminar/">Matematický semináø</a></li> <li><a href="dokumenty/242/preddiplomni_praxe/">Pøeddiplomní praxe</a></li> <li><a href="dokumenty/113/profesni_nemcina_1/">Profesní nìmèina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/125/semestralni_projekt/">Semestrální projekt</a></li> <li><a href="dokumenty/241/profesni_nemcina_2/">Profesní nìmèina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/63/management_of_change/">Management of Change</a></li> <li><a href="dokumenty/238/principy_ucetnitctvi/">Principy úèetnitctví</a></li> <li><a href="dokumenty/217/nakladovy_management/">Nákladový management</a></li> <li><a href="dokumenty/234/podnikovy_management_2/">Podnikový management 2</a></li> <li><a href="dokumenty/71/metodologie_vedecke_prace/">Metodologie vìdecké práce</a></li> <li><a href="dokumenty/275/zalozeni_a_rizeni_podniku/">Založení a øízení podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/96/organizace_pripravy_vyroby/">Organizace pøípravy výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/219/nemcina_pro_mirne_pokrocile_2/">Nìmèina pro mírnì pokroèilé 2</a></li> <li><a href="dokumenty/174/dan_z_prijmu_pravnickych_osob/">Daò z pøíjmu právnických osob</a></li> <li><a href="dokumenty/253/statisticke_metody_a_analyza_rizika/">Statistické metody a analýza rizika</a></li> <li><a href="dokumenty/252/statisticke_metody_a_analyza_rizik/">Statistické metody a analýza rizik</a></li> <li><a href="dokumenty/235/pokrocile_metody_analyz_a_modelovani/">Pokroèilé metody analýz a modelování</a></li> <li><a href="dokumenty/32/finance_and_accounting_for_business_strategy/">Finance and Accounting for Business Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/102/praktikum_na_pc_z_nakladoveho_managementu/">Praktikum na PC z nákladového managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/215/modern_methods_in_economic_decision_making/">Modern methods in economic decision-making</a></li> <li><a href="dokumenty/70/metodika_vyzkumne_prace_seminar_k_disert_praci/">Metodika výzkumné práce, Semináø k disert.práci</a></li> <li><a href="dokumenty/212/matematika_2/">Matematika 2</a></li> <li><a href="dokumenty/78/nemcina_pro_stredne_pokrocile_1/">Nìmèina pro støednì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/123/rizeni_projektu/">Øízení projektù</a></li> <li><a href="dokumenty/248/rizeni_lidskych_zdroju/">Øízení lidských zdrojù</a></li> <li><a href="dokumenty/261/uvod_do_materialovych_ved_a_inzenyrstvi/">Úvod do materiálových vìd a inženýrství</a></li> <li><a href="dokumenty/256/spanelsky_jazyk_b1/">Španìlský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/136/spanelsky_jazyk_3_b1/">Španìlský jazyk 3 - B1</a></li></ul><div class="bottom"></div></div> : 

<h5>Mé pøedmìty</h5><ul> <li><a href="dokumenty/100/podnikovy_management/">Podnikový management</a></li> <li><a href="dokumenty/10/aplikovana_statistika/">Aplikovaná statistika</a></li> <li><a href="dokumenty/118/psychologie_tvoriveho_mysleni/">Psychologie tvoøivého myšlení</a></li> <li><a href="dokumenty/62/management_informacnich_systemu/">Management informaèních systémù</a></li> <li><a href="dokumenty/24/ekonometrie/">Ekonometrie</a></li> <li><a href="dokumenty/86/obcanske_obchodni_a_pracovni_pravo/">Obèanské, obchodní a pracovní právo</a></li> <li><a href="dokumenty/68/matematika_1/">Matematika 1</a></li> <li><a href="dokumenty/35/financni_management/">Finanèní management</a></li> <li><a href="dokumenty/135/svetova_a_evropska_ekonomika/">Svìtová a evropská ekonomika</a></li> <li><a href="dokumenty/87/obchodni_podnikani/">Obchodní podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/105/pravo_prum_vlastnictvi_a_inf_v_podnikani/">Právo prùm. vlastnictví a inf. v podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/66/manazerske_ucetnictvi/">Manažerské úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/154/zaklady_managementu/">Základy managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/124/rizeni_vyroby_1/">Øízení výroby 1</a></li> <li><a href="dokumenty/155/zaklady_optimalizace_a_rozhodovani/">Základy optimalizace a rozhodování</a></li> <li><a href="dokumenty/84/neprime_dane/">Nepøímé danì</a></li> <li><a href="dokumenty/3/anglictina_pro_mirne_pokrocile_1/">Angliètina pro mírnì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/120/risk_management/">Risk management</a></li> <li><a href="dokumenty/6/anglictina_pro_stredne_pokrocile_3/">Angliètina pro støednì pokroèilé 3</a></li> <li><a href="dokumenty/156/zaklady_pc/">Základy PC</a></li> <li><a href="dokumenty/130/sprava_dani_a_poplatku/">Správa daní a poplatkù</a></li> <li><a href="dokumenty/22/diskretni_matematika/">Diskrétní matematika</a></li> <li><a href="dokumenty/91/operacni_a_systemova_analyza/">Operaèní a systémová analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/115/preddiplomni_seminar/">Pøeddiplomní semináø</a></li> <li><a href="dokumenty/60/makroekonomie_1/">Makroekonomie 1</a></li> <li><a href="dokumenty/104/pravo/">Právo</a></li> <li><a href="dokumenty/150/uloha_informaci_v_komunikaci_podniku/">Úloha informací v komunikaci podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/171/competitiveness_of_company/">Competitiveness of Company</a></li> <li><a href="dokumenty/75/mikroekonomie_2/">Mikroekonomie 2</a></li> <li><a href="dokumenty/237/principy_ucetnictvi/">Principy úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/33/finance_podniku/">Finance podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/209/marketing/">Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/65/manazerska_psychologie/">Manažerská psychologie</a></li> <li><a href="dokumenty/134/strategie_konkurencnich_stretu/">Strategie konkurenèních støetù</a></li> <li><a href="dokumenty/203/logistika_a_rizeni_vyroby/">Logistika a øízení výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/45/informacni_podpora_procesu/">Informaèní podpora procesù</a></li> <li><a href="dokumenty/221/nemcina_pro_zacatecniky_2/">Nìmèina pro zaèáteèníky 2</a></li> <li><a href="dokumenty/21/datove_sklady/">Datové sklady</a></li> <li><a href="dokumenty/195/italsky_jazyk_a2/">Italský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/88/odborna_anglictina_1/">Odborná angliètina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/202/logistika/">Logistika</a></li> <li><a href="dokumenty/55/komunikace/">Komunikace</a></li> <li><a href="dokumenty/173/controlling/">Controlling</a></li> <li><a href="dokumenty/201/komoditni_a_financni_derivaty/">Komoditní a finanèní deriváty</a></li> <li><a href="dokumenty/262/verejne_finance/">Veøejné finance</a></li> <li><a href="dokumenty/59/makroekonomie/">Makroekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/269/zaklady_financovani/">Základy financování</a></li> <li><a href="dokumenty/167/bankovnictvi/">Bankovnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/99/podnikova_ekonomika/">Podniková ekonomika</a></li> <li><a href="dokumenty/133/strategicky_marketing/">Strategický marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/52/international_marketing/">International Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/188/fundamentals_of_marketing/">Fundamentals of Marketing</a></li> <li><a href="dokumenty/263/vnitropodnikove_ucetnictvi/">Vnitropodnikové úèetnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/244/predmet_v_nemeckem_jazyce_1/">Pøedmìt v nìmeckém jazyce 1</a></li> <li><a href="dokumenty/230/placement_with_focus_on_research_project_amp_dissertation/">Placement with Focus on Research Project &amp; Dissertation</a></li> <li><a href="dokumenty/172/contemporary_issues_in_european_management_accounting/">Contemporary issues in European Management Accounting</a></li> <li><a href="dokumenty/16/cross_cultural_issues_in_the_european_human_resource_management/">Cross Cultural Issues in the European Human Resource Management</a></li> <li><a href="dokumenty/151/understanding_global_and_european_business_environment/">Understanding Global and European Business Environment</a></li> <li><a href="dokumenty/267/vystavba_pc/">Výstavba PC</a></li> <li><a href="dokumenty/145/theory_of_management/">Theory of Management</a></li> <li><a href="dokumenty/265/vybrane_state_z_mikroekonomie/">Vybrané statì z mikroekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/138/telesna_vychova/">Tìlesná výchova</a></li> <li><a href="dokumenty/11/applied_informatics/">Applied Informatics</a></li> <li><a href="dokumenty/12/applied_statistics/">Applied Statistics</a></li> <li><a href="dokumenty/47/informatika_1/">Informatika 1</a></li> <li><a href="dokumenty/46/informatika/">Informatika</a></li> <li><a href="dokumenty/141/teorie_managementu/">Teorie managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/165/aplikovana_matematika_2/">Aplikovaná matematika 2</a></li> <li><a href="dokumenty/44/informacni_management/">Informaèní management</a></li> <li><a href="dokumenty/8/anglictina_pro_zacatecniky_1/">Angliètina pro zaèáteèníky 1</a></li> <li><a href="dokumenty/5/anglictina_pro_stredne_pokrocile_1/">Angliètina pro støednì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/163/anglictina_pro_zacatecniky_2/">Angliètina pro zaèáteèníky 2</a></li> <li><a href="dokumenty/43/informacni_a_komunikacni_technologie/">Informaèní a komunikaèní technologie</a></li> <li><a href="dokumenty/162/anglictina_pro_stredne_pokrocile_2/">Angliètina pro støednì pokroèilé 2</a></li> <li><a href="dokumenty/49/information_management_and_systems_strategy/">Information Management and Systems Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/193/international_and_european_business_law/">International and European Business Law</a></li> <li><a href="dokumenty/258/transfer_technologii_a_ochrana_dusevniho_vlastnictvi/">Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví</a></li> <li><a href="dokumenty/48/information_and_communication_technologies/">Information and Communication Technologies</a></li> <li><a href="dokumenty/95/organizace_prace_a_systemy_odmenovani/">Organizace práce a systémy odmìòování</a></li> <li><a href="dokumenty/247/rusky_jazyk_b1/">Ruský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/13/bezpecnost_prace/">Bezpeènost práce</a></li> <li><a href="dokumenty/14/business_english/">Business English</a></li> <li><a href="dokumenty/236/praxe_1/">Praxe 1</a></li> <li><a href="dokumenty/107/praxe_2/">Praxe 2</a></li> <li><a href="dokumenty/233/podnikove_is/">Podnikové IS</a></li> <li><a href="dokumenty/225/obchodni_logistika/">Obchodní logistika</a></li> <li><a href="dokumenty/205/management_vyroby/">Management výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/93/operational_research/">Operational Research</a></li> <li><a href="dokumenty/227/odborna_anglictina_2/">Odborná angliètina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/187/francouzsky_jazyk_b1/">Francouzský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/164/aplikace_danove_soustavy/">Aplikace daòové soustavy</a></li> <li><a href="dokumenty/186/francouzsky_jazyk_a2/">Francouzský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/58/kvalita_vyrobniho_procesu/">Kvalita výrobního procesu</a></li> <li><a href="dokumenty/37/francouzsky_jazyk_3_b1/">Francouzský jazyk 3 - B1</a></li> <li><a href="dokumenty/197/jakost_v_obchodnim_podnikani/">Jakost v obchodním podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/232/podnikove_informacni_systemy/">Podnikové informaèní systémy</a></li> <li><a href="dokumenty/110/produkcni_a_logisticke_systemy/">Produkèní a logistické systémy</a></li> <li><a href="dokumenty/109/production_and_logistic_systems/">Production and Logistic Systems</a></li> <li><a href="dokumenty/94/organisational_analysis_and_human_resource_strategy/">Organisational analysis and Human Resource Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/40/hospodarska_nemcina_1/">Hospodáøská nìmèina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/190/hospodarska_nemcina_2/">Hospodáøská nìmèina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/245/rozpocetnictvi_a_kalkulace/">Rozpoèetnictví a kalkulace</a></li> <li><a href="dokumenty/246/rusky_jazyk_a2/">Ruský jazyk A2</a></li> <li><a href="dokumenty/179/diplomova_prace/">Diplomová práce</a></li> <li><a href="dokumenty/268/zaklady_ekonomie/">Základy ekonomie</a></li> <li><a href="dokumenty/83/nemecky_jazyk_b1_1/">Nìmecký jazyk B1 - 1</a></li> <li><a href="dokumenty/175/danova_soustava_2/">Daòová soustava 2</a></li> <li><a href="dokumenty/222/nemecky_jazyk_a2_2/">Nìmecký jazyk A2 - 2</a></li> <li><a href="dokumenty/25/ekonomicka_analyza/">Ekonomická analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/218/nauka_o_podnikani/">Nauka o podnikání</a></li> <li><a href="dokumenty/64/management_1/">Management 1</a></li> <li><a href="dokumenty/214/mikroekonomie_1/">Mikroekonomie 1</a></li> <li><a href="dokumenty/183/financni_analyza/">Finanèní analýza</a></li> <li><a href="dokumenty/67/matematicky_seminar/">Matematický semináø</a></li> <li><a href="dokumenty/242/preddiplomni_praxe/">Pøeddiplomní praxe</a></li> <li><a href="dokumenty/113/profesni_nemcina_1/">Profesní nìmèina 1</a></li> <li><a href="dokumenty/125/semestralni_projekt/">Semestrální projekt</a></li> <li><a href="dokumenty/241/profesni_nemcina_2/">Profesní nìmèina 2</a></li> <li><a href="dokumenty/63/management_of_change/">Management of Change</a></li> <li><a href="dokumenty/238/principy_ucetnitctvi/">Principy úèetnitctví</a></li> <li><a href="dokumenty/217/nakladovy_management/">Nákladový management</a></li> <li><a href="dokumenty/234/podnikovy_management_2/">Podnikový management 2</a></li> <li><a href="dokumenty/71/metodologie_vedecke_prace/">Metodologie vìdecké práce</a></li> <li><a href="dokumenty/275/zalozeni_a_rizeni_podniku/">Založení a øízení podniku</a></li> <li><a href="dokumenty/96/organizace_pripravy_vyroby/">Organizace pøípravy výroby</a></li> <li><a href="dokumenty/219/nemcina_pro_mirne_pokrocile_2/">Nìmèina pro mírnì pokroèilé 2</a></li> <li><a href="dokumenty/174/dan_z_prijmu_pravnickych_osob/">Daò z pøíjmu právnických osob</a></li> <li><a href="dokumenty/253/statisticke_metody_a_analyza_rizika/">Statistické metody a analýza rizika</a></li> <li><a href="dokumenty/252/statisticke_metody_a_analyza_rizik/">Statistické metody a analýza rizik</a></li> <li><a href="dokumenty/235/pokrocile_metody_analyz_a_modelovani/">Pokroèilé metody analýz a modelování</a></li> <li><a href="dokumenty/32/finance_and_accounting_for_business_strategy/">Finance and Accounting for Business Strategy</a></li> <li><a href="dokumenty/102/praktikum_na_pc_z_nakladoveho_managementu/">Praktikum na PC z nákladového managementu</a></li> <li><a href="dokumenty/215/modern_methods_in_economic_decision_making/">Modern methods in economic decision-making</a></li> <li><a href="dokumenty/70/metodika_vyzkumne_prace_seminar_k_disert_praci/">Metodika výzkumné práce, Semináø k disert.práci</a></li> <li><a href="dokumenty/212/matematika_2/">Matematika 2</a></li> <li><a href="dokumenty/78/nemcina_pro_stredne_pokrocile_1/">Nìmèina pro støednì pokroèilé 1</a></li> <li><a href="dokumenty/123/rizeni_projektu/">Øízení projektù</a></li> <li><a href="dokumenty/248/rizeni_lidskych_zdroju/">Øízení lidských zdrojù</a></li> <li><a href="dokumenty/261/uvod_do_materialovych_ved_a_inzenyrstvi/">Úvod do materiálových vìd a inženýrství</a></li> <li><a href="dokumenty/256/spanelsky_jazyk_b1/">Španìlský jazyk B1</a></li> <li><a href="dokumenty/136/spanelsky_jazyk_3_b1/">Španìlský jazyk 3 - B1</a></li></ul><div class="bottom"></div></div>

<div class="reklama"><div class="google_adsense"> : 

<div class="reklama"><div class="google_adsense">

<script type="text/javascript"><!-- : 

<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-8930173998059368"; : 

google_ad_client = "pub-8930173998059368";

/* 200x200, vytvoøeno 30.11.08 */ : 

/* 200x200, vytvoøeno 30.11.08 */

google_ad_slot = "1111027036"; : 

google_ad_slot = "1111027036";

google_ad_width = 200; : 

google_ad_width = 200;

google_ad_height = 200; : 

google_ad_height = 200;

//--> : 

//-->

</script> : 

</script>

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div></div> : 

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div></div>

</div> : 

</div>

</div> : 

</div><div id="rightside"> : 

<div id="rightside">

<div class="box-strawberry"><div class="top"></div> : 

<div class="box-strawberry"><div class="top"></div>

<h5><a href="vyhledavani/">Vyhledávání</a></h5> : 

<h5><a href="vyhledavani/">Vyhledávání</a></h5>

<form method="post" action="vyhledavani/" id="searchbox" onsubmit="return (vyhledavani(qs));"> : 

<form method="post" action="vyhledavani/" id="searchbox" onsubmit="return (vyhledavani(qs));">

<fieldset><legend>Vyhledávání</legend> : 

<fieldset><legend>Vyhledávání</legend>

<input type="text" name="qs" id="qs" value="Vyhledávaný text" onclick="this.value=(this.value==this.defaultValue)?'':this.value;" /> : 

<input type="text" name="qs" id="qs" value="Vyhledávaný text" onclick="this.value=(this.value==this.defaultValue)?'':this.value;" />

<input type="submit" value="" id="button_search" /> : 

<input type="submit" value="" id="button_search" />

</fieldset> : 

</fieldset>

</form> : 

</form>

<div class="bottom"></div></div> : 

<div class="bottom"></div></div>

<div class="reklama"><div class="google_adsense"> : 

<div class="reklama"><div class="google_adsense">

<script type="text/javascript"><!-- : 

<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-8930173998059368"; : 

google_ad_client = "pub-8930173998059368";

/* 180x150, vytvoøeno 30.11.08 */ : 

/* 180x150, vytvoøeno 30.11.08 */

google_ad_slot = "4741614081"; : 

google_ad_slot = "4741614081";

google_ad_width = 180; : 

google_ad_width = 180;

google_ad_height = 150; : 

google_ad_height = 150;

//--> : 

//-->

</script> : 

</script>

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div></div> : 

<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div></div>

<div class="box-strawberry"><div class="top"></div> : 

<div class="box-strawberry"><div class="top"></div>

<h5><a href="kalendar/">Kalendáø aneb právì dnes</a></h5><p class="c">Dnes je 9.èervna 2010<br /> : 

<h5><a href="kalendar/">Kalendáø aneb právì dnes</a></h5><p class="c">Dnes je 9.èervna 2010<br />

je 23. týden roku (lichý)<br />a svátek má Stanislava.<p>Narozeniny dnes slaví:</p><ul><li><a href="kdo_je_kdo/4126/">xpgajdzicova</a></li></ul><p>Pøejeme vše nejlepší!</p><p><a href="komunita/jidelni_listky_menz_vut/">A co dnes nabízí menza</a>?</p><div class="bottom"></div></div> : 

je 23. týden roku (lichý)<br />a svátek má Stanislava.<p>Narozeniny dnes slaví:</p><ul><li><a href="kdo_je_kdo/4126/">xpgajdzicova</a></li></ul><p>Pøejeme vše nejlepší!</p><p><a href="komunita/jidelni_listky_menz_vut/">A co dnes nabízí menza</a>?</p><div class="bottom"></div></div>

</div> : 

</div>


<div class="cleaner"></div> : 

<div class="cleaner"></div>

<hr class="hidden" /> : 

<hr class="hidden" />

</div> : 

</div>

<div id="footer"> : 

<div id="footer">

<div id="aligner"> : 

<div id="aligner">

<div id="toplist"> : 

<div id="toplist">

<a href="http://www.toplist.cz/stat/878410" class="fl"><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!-- : 

<a href="http://www.toplist.cz/stat/878410" class="fl"><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--

document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=mc&amp;http='+escape(document.referrer)+'&amp;wi='+escape(window.screen.width)+'&amp;he='+escape(window.screen.height)+'&amp;cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&amp;t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />'); : 

document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=mc&amp;http='+escape(document.referrer)+'&amp;wi='+escape(window.screen.width)+'&amp;he='+escape(window.screen.height)+'&amp;cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&amp;t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />');

//--></script></a> : 

//--></script></a>

<noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=mc" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript> : 

<noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=878410&amp;logo=mc" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript>

</div> : 

</div>


<p> : 

<p>

&copy; 2004-08 &ndash; : 

&copy; 2004-08 &ndash;

<a href="mailto:info&#64;podfuck.net" title="info&#64;podfuck.net">podfuck.net</a> | : 

<a href="mailto:info&#64;podfuck.net" title="info&#64;podfuck.net">podfuck.net</a> |

<a href="rss.php" title="Novinky z podfucku ihned pøes RSS kanál">RSS</a> | : 

<a href="rss.php" title="Novinky z podfucku ihned pøes RSS kanál">RSS</a> |

<a href="mapa_stranek/">mapa stránek</a> | : 

<a href="mapa_stranek/">mapa stránek</a> |

<a href="napoveda/">nápovìda</a> : 

<a href="napoveda/">nápovìda</a>

<br /> : 

<br />

<a href="http://validator.w3.org/check?verbose=1&amp;uri=http://www.podfuck.net/index.php" title="Znaèkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentù v prostøedí WWW">XHTML</a> &amp; : 

<a href="http://validator.w3.org/check?verbose=1&amp;uri=http://www.podfuck.net/index.php" title="Znaèkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentù v prostøedí WWW">XHTML</a> &amp;

<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?profile=css2&amp;warning=2&amp;uri=http://www.podfuck.net/index.php" title="Jazyk pro popis zpùsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML">CSS</a> | : 

<a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?profile=css2&amp;warning=2&amp;uri=http://www.podfuck.net/index.php" title="Jazyk pro popis zpùsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML">CSS</a> |

<a href="http://php.net" title="Skriptovací programovací jazyk pro programování dynamických internetových stránek">PHP</a> &amp; : 

<a href="http://php.net" title="Skriptovací programovací jazyk pro programování dynamických internetových stránek">PHP</a> &amp;

<a href="http://httpd.apache.org/" title="Softwarový webový server">Apache</a> &amp; : 

<a href="http://httpd.apache.org/" title="Softwarový webový server">Apache</a> &amp;

<a href="http://www.firebirdsql.org/" title="Relaèní databáze Firebird">Firebird</a> &amp; : 

<a href="http://www.firebirdsql.org/" title="Relaèní databáze Firebird">Firebird</a> &amp;

<a href="http://texy.info" title="Texy! je zpùsob formátování textu. Texy! je sexy!">Texy!</a> | : 

<a href="http://texy.info" title="Texy! je zpùsob formátování textu. Texy! je sexy!">Texy!</a> |

hostujeme u <a href="http://www.banan.cz/">BANAN.cz</a> : 

hostujeme u <a href="http://www.banan.cz/">BANAN.cz</a>

</p> : 

</p>

<script type="text/javascript"> : 

<script type="text/javascript">

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); : 

var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); : 

document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));

</script> : 

</script>

<script type="text/javascript"> : 

<script type="text/javascript">

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-6111748-1"); : 

var pageTracker = _gat._getTracker("UA-6111748-1");

pageTracker._trackPageview(); : 

pageTracker._trackPageview();

</script> : 

</script>

</div> : 

</div>

</div> : 

</div>

</body> : 

</body>

</html> : 

</html>

authorStream Live Help