ANG LAHI NG SANGKATAUHAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ang Lahi ng Sangkatauhan : 

Ang Lahi ng Sangkatauhan

Ang Pangunahing Lahi ng Tao sa Kasalukuyan : 

Caucasian Negro Australoid Mongoloid Ang Pangunahing Lahi ng Tao sa Kasalukuyan

Caucasian : 

Caucasian

Negroid : 

Negroid

Australoid : 

Australoid

Mongoloid : 

Mongoloid

Iba’t ibang Antas ng Buhay : 

Hominid Homo Habilis Homo Erectus Homo Sapiens Iba’t ibang Antas ng Buhay

HOMINID : 

HOMINID

Ramapithecus : 

Ramapithecus

Australopithecus : 

Australopithecus

HOMO HABILIS : 

HOMO HABILIS

Zinjanthropus : 

Zinjanthropus

HOMO ERECTUS : 

HOMO ERECTUS

Java Man : 

Java Man

Peking Man : 

Peking Man

HOMO SAPIENS : 

HOMO SAPIENS

Neanderthal Man : 

Neanderthal Man

Cro-Magnon Man : 

Cro-Magnon Man

authorStream Live Help