Slide 1 Маркетингийн тухай ойлголт

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

1. Маркетинг, маркетингийн удирдлагын тухай : 

Маркетер, СЭЗДС-ийн ахлах багш Б.Нандин-Эрдэнэ 1. Маркетинг, маркетингийн удирдлагын тухай

Дэд сэдвүүд : 

Дэд сэдвүүд Маркетинг гэж юу вэ? Маркетингийн үндсэн ойлголтууд. Маркетингийн удирдлагын хөгжлийн үе шат. Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд. Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 2

Slide 3: 

1. Маркетинг гэж юу вэ? Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 3

Маркетинг гэдэг нь... : 

Маркетинг гэдэг нь... Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 4

Маркетинг гэдэг нь : 

Маркетинг гэдэг нь Хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангахуйц үнэт зүйлсийг бүтээх, хүргэх, харилцаа холбоо тогтоох замаар харилцан үр ашгаа өгөх үйл ажиллагааг маркетинг гэнэ. Америкийн маркетингийн холбоо Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 5

Маркетингийн систем : 

Маркетингийн систем Салбар /нийт нийлүүлэгчид / Зах зээл буюу /нийт худалдан авагчид / Бараа, үйлчилгээ Мөнгө Харилцаа холбоо Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene мэдээлэл 6

Маркетингийн удирдлага : 

Маркетингийн удирдлага Зорилтот зах зээлийг сонгон авч тэдгээртэй үр ашигтай харилцаа холбоо тогтоох урлаг болон шинжлэх ухаан юм. Филипп Котлер Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 7

Slide 8: 

“Маркетинг нь байгууллагын хэн нэгний хариуцлага биш бүх хүмүүсийн хариуцлага ” XX Зууны супер CEO Ж.Велч Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 8

Slide 9: 

Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 2.Маркетингийн үндсэн ойлголтууд. 9

2. Маркетингийн үндсэн ойлголтууд : 

2. Маркетингийн үндсэн ойлголтууд Зах зээл, зах зээлийн төрлүүд Хэрэгцээ, хүсэл сонирхол, эрэлт Солилцоо, арилжаа Үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж Өрсөлдөөн Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 10

А. Зах зээл : 

А. Зах зээл Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene Зах зээл гэдэг нь хэрэгцээтэй, түүнийгээ хангах сонирхолтой, төлбөрийн чадвартай хүмүүсийн цогцыг хэлнэ. 11

А. Зах зээлийн төрөл : 

А. Зах зээлийн төрөл Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 12

Шинэлэг ойлголт : 

Шинэлэг ойлголт Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 13

В. Хэрэгцээ, хүсэл сонирхол, эрэлт : 

В. Хэрэгцээ, хүсэл сонирхол, эрэлт Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 14

Эрэлтийн төрлүүд : 

Эрэлтийн төрлүүд Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 15

С. Солилцоо, арилжаа : 

С. Солилцоо, арилжаа Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 16

D. Үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж : 

D. Үнэ цэнэ, сэтгэл ханамж Үнэ цэнэ = Үр ашиг Зардлууд Сэтгэл ханамж = Хүлээлт Гүйцэтгэл Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 17

E. Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний түвшин : 

E. Өрсөлдөөн, өрсөлдөөний түвшин Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 18

F. Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт : 

F. Маркетингийн хольц бүрдүүлэлт Зорилтот зах зээл Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 19

4P болон 4C : 

4P болон 4C Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 20

Slide 21: 

Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 3. Маркетингийн удирдлагын хөгжлийн үе шат. 21

Маркетингийн үзэл баримтлалын хөгжил : 

Маркетингийн үзэл баримтлалын хөгжил Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 22

Slide 23: 

“Цаг хугацаа бол хамгийн аугаа их шинэчлэгч” Ф.Бэкон Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 23

Үзэл баримтлал ба философи : 

Үзэл баримтлал ба философи Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 24

Үйлдвэрлэлийн үзэл баримтлалын нөхцөл : 

Үйлдвэрлэлийн үзэл баримтлалын нөхцөл Эрэлт нь нийлүүлэлтээсээ давсан буюу хэт эрэлттэй байгаа үед . Шууд өрсөлдөх болон орлуулах бараа үйлчилгээ байхгүй үед. Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 25

Бараагаа боловсронгуй болгох үзэл баримтлал : 

Бараагаа боловсронгуй болгох үзэл баримтлал Пүүс бараагаа хэт шүтсэнээс болж маркетингийн харалган байдал ордог. Теодор Левитт Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 26

Маркетингийн үзэл баримтлал шаардлагтай шинж тэмдэг : 

Маркетингийн үзэл баримтлал шаардлагтай шинж тэмдэг Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 27

Slide 28: 

Маркетингийн үзэл баримтлал нь компани өөрийнхөө асуудлыг биш бусдын асуудлыг шийдвэрлэхэд оршиж байдаг ... Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 28

Slide 29: 

Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 29

Цогц маркетинг : 

Цогц маркетинг Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 30

Маркетингийн удирдлагын чиг үүрэг : 

Маркетингийн удирдлагын чиг үүрэг Маркетингийн стратегийг хөгжүүлж, төлөвлөгөө боловсруулах Маркетингийн орчныг ажиглах, хянах Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох, сонгох Хүчирхэг брэндийг бүтээх Маркетингийн хольцыг бүрдүүлэх Үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд хүргэх Хэрэглэгчтэй харилцах Урт хугацааны өсөлтийг бий болгох Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 31

Slide 32: 

Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 4. Маркетингийн орчин үеийн хандлагууд. 32

Бизнес болон маркетингийн хүрээнд : 

Бизнес болон маркетингийн хүрээнд Copyright 2008 © B.Nandin-Erdene 33

authorStream Live Help