Pasalita at Pasulat na Komunikasyon

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Yunit 4 PASALITA AT PASULAT NA KOMUNIKASYON

Pasalitang Komunikasyon : 

Pasalitang Komunikasyon Ang pangunahing paraan upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa ng mga tao. Sa anumang larangan ng buhay, ito’y daan sa walang humpay na pagpapayaman, pag-unawa at pagsulong ng iba’t-ibang tao sa landas na kinabibilangan.

Slide 3: 

Mga Dapat Taglayin ng isang Mabisang Tagapagsalita Bahagyang Paghinto Pagbibigay-Diin Bilis o Bagal sa Pagsasalita Ritmo Bolyum ng Tinig Pagsasanay sa Pagbasa nang Malakas Kaalaman sa Paksa Mayamang Bokabularyo Pagkakaroon ng Tiwala sa Sarili Angkop na Himig Pagbibigay-diin sa Kahulugan

Slide 4: 

ang pinagsama-samang pagtaas at pagbaba ng tinig, paghaba at paghinto kung nagsasalita. Ito ay binubuo ng mga sumusunod: Diin Pagbaba at Pagtaas ng Tinig Pagpapahaba at Paghinto INTONASYON PAGSASALITA SA MADLA o TALUMPATI ito ay ang alinmang pahayag na binabasa o binibigkas ng isang tao sa harap ng publiko, nakapaloob dito ang paksa at nilalaman ng kanyang sinasabi. Uri ng Talumpati Ayon sa Pagbigkas Biglaan o Impromptu Handa o Prepared Speech Maluwag o Ekstemporaryo

Slide 5: 

Nagbibigay Aliw Nagdaragdag Kaalaman Nagbibigay Sigla Nanghihikayat Nagbibigay-galang Nagbibigay-puri Uri ng Talumpati Ayon sa Layunin Mga katangiang dapat Bigyang-Pansin ng Isang Mahusay na Mananalumpati Personalidad Pagbigkas Paksa Kumpas

Pasulat na Komunikasyon : 

Pasulat na Komunikasyon Ito ay ginagamitan ng pangsulat at papel upang maipahayag ang nararamdaan, naiisip, at nalalaman. Ito ay ang pagsasatitik ng mga pahayag, ideya, kaalaman, iniisip at nadarama na may tiyak na layunin.

Slide 7: 

Paksa Pamagat Kaisahan Kaugnayan Tuon o Diin ORGANISASYON SA PASULAT NA KOMPOSISYON MGA BAHAGI NG KOMPOSISYON Panimula Katawan o Nilalaman Wakas o Katapusan

Slide 8: 

NARATIV DISKORS isang maanyong paraan ng pagpapahayag na naglalayong maghayag ng pagkakasunod-sunod at pagkakaugnay ng mga pangyayari. KATANGIAN NG NARATIV DISKORS May mabuting pamagat May mahalagang paksang-diwa May maayos na pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari May kaakit-akit na simula May kasiyasiyang wakas BATAYANG URI NG DISKORS

Slide 9: 

DESKRIPTIV DISKORS isang anyo ng pagpapahayag na nagbibigay kulay at sigla sa isang komposisyon. Ang paglalarawan ng nadarama, nakikita, nalalasap, naaamoy, at naririnig ay malinaw na naikikintal sa balintataw ng mambabasa o nakikinig. Dalawang Uri ng Diskriptiv Diskors Pangkaraniwan Masining

Slide 10: 

EXPOSITORI DISKORS isang anyo ng pagpapahayag na pasalita o pasulat na nagpapaliwanag. Ito ay naglalayong magpaliwanag, magbigay kaalaman, o tumugon sa pangangailangang pangkarunungan. Uri ng Expositori Diskors Pagbibigay-Katuturan Pagbibigay-Panuto o Instruksyon Sanaysay Balangkas

Slide 11: 

ARGUMENTATIV DISKORS ito ay isang uri ng pahayag hinggil sa kaalaman at paniniwala sa bagay, pangyayari o ideya na binibigyang katarungan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag upang makahikayat. MGA KATANGIAN NG ISANG NANGANGATWIRAN/NAKIKIPAGTALO Mahinahon Malawak ang Talasalitaan May kakayahang mag-isip sa maikling sandali Sapat ang kaalaman sa ipinaglalaban Maayos ang pagbibigay o paglalahad ng mga patunay

Slide 12: 

Paksa Proposisyon Isyu Katibayan o Ebidensya MGA ELEMENTO NG PANGANGATWIRAN MGA URI NG PANGANGATWIRAN Induktibo o Pabuod na Pangangatwiran Deduktiba o Pasaklaw na Pangangatwiran

Slide 13: 

Debateng Oxford Debateng Oregon Debateng Oregon-Oxford Australasian URI NG PORMAL NA DEBATE URI NG DEBATE O PAGTATALO Di-Pormal Pormal

Slide 14: 

Talaarawan o Dayari Journal Biyograpiya o Awtobiograpiya Alaala MGA KOMPOSISYONG PERSONAL MGA KOMPOSISYONG EKSPOSITORI AT ARGUMENTATIV Ang pakikipanayam ay isang personal na pakikipagtalastasan ng dalawang tao na nagkasundong magtagpo upang matupad ang layunin at hangad sa pamamagitan ng wastong kasagutan.

Slide 15: 

Tanong at Sagot Memorya Pagtatala (note taking) Tape recorder/video PAMAMARAAN NG INTERBYU MGA HAKBANG SA PAGSASAGAWA NG INTERBYU Tiyakin ang layunin Alamin ang oras at lugar ng interbyu May sapat na kaalaman tungkol sa paksa Tiyakin na may sapat na kabatiran tungkol sa interbyu Balaking mabuti ang panimulang pahayag Sumangguni tungkol sa pagrerekord ng impormasyon Gawing masigla ang interbyu Tapusin ang panayam sa pasasalamat

authorStream Live Help