Prezentare CASCO 01_Ian_2009 (CSC 08)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

SUB ARIPILE LEULUI

ASIGURAREA CASCO : 

ASIGURAREA CASCO CONDIŢII DE ASIGURARE PRIVIND POLIŢA TIP CASCO PENTRU AUTOVEHICULE IANUARIE 2009

ASIGURAREA DE TIP CASCO : 

ASIGURAREA DE TIP CASCO De ce “tip CASCO” ? Deoarece, în dorinta de a oferi o gama de servicii cât mai completă Asiguraţilor noştri, pe poliţa CASCO se pot contracta o serie de acoperiri şi servicii conexe asigurării vehiculului în sine:  asistenţă rutieră extinsă;  autoturism la schimb;  asigurarea de accidente a persoanelor transportate;  riscurile de: - pierdere / furt a cheilor; - apă la motor.

Versiunea condiţiei de asigurare NU daţi Asiguraţilor variante ale condiţiei de asigurare care nu mai sunt în vigoare ! : 

Versiunea condiţiei de asigurare NU daţi Asiguraţilor variante ale condiţiei de asigurare care nu mai sunt în vigoare ! Varianta de condiţie (CSC 08) şi data de la care se aplica, pentru poliţele noi sau care se reînnoiesc

RISCURI ASIGURATE : 

RISCURI ASIGURATE Incendiu Furt Avarii accidentale Evenimente naturale Evenimente socio-politice

RISCURI ASIGURATE : 

RISCURI ASIGURATE Incendiu se despăgubesc daunele materiale şi directe produse de incendiu autovehiculului asigurat, atât în staţionare, cât şi în circulaţie, precum si cele cauzate autovehiculului asigurat de acţiunea trăsnetului şi de explozia carburantului din rezervorul autovehiculului. Furt Sunt acoperite riscurile de furt (total sau tentativă), tâlhărie şi furt parţial (din interiorul autovehiculului numai dacă este prin efracţie). produse autovehiculului asigurat, atât în staţionare, cât şi în circulaţie .

RISCURI ASIGURATE : 

RISCURI ASIGURATE Avarii accidentale În limitele şi în condiţiile contractului de asigurare, Societatea prestează asigurarea pentru daunele materiale şi directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a ciocnirii, tamponării, coliziunii, răsturnării, lovirii şi căderii. Evenimente naturale Asigurarea pentru avarii accidentale acoperă şi daunele materiale şi directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a furtunii, uraganelor, trombelor de aer, aluviunilor, inundaţiilor, grindinei, alunecărilor sau surpărilor de teren, precum şi a cutremurului, precum si daunele produse de căderea pe autovehicul a unor obiecte.

RISCURI ASIGURATE : 

RISCURI ASIGURATE Evenimente socio-politice Sunt acoperite prin asigurare si daunele materiale şi directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a tulburărilor civile, revoltelor, grevelor şi a actelor de vandalism (mai putin cele determinate de reaua intenţie a Asiguratului, a persoanelor care convieţuiesc în mod statornic cu acesta, a angajaţilor precum şi a persoanelor autorizate de acesta să conducă, repare sau păstreze autovehiculul asigurat). Observaţie! Generali este una din foarte putinii Asiguratori care acoperă vandalismul în condiţia “standard” (marea majoritate nu-l acoperă deloc, iar câţiva numai cu primă suplimentară).

Condiţii Particulare de Asigurare : 

Condiţii Particulare de Asigurare CASCO Complet: include riscurile de Incendiu, Furt, Avarii Accidentale, Evenimente naturale şi Evenimente socio-politice CASCO Economic: include numai riscurile de Incendiu, Furt, Evenimente naturale şi Evenimente socio-politice (fără Avarii accidentale) CASCO Limitat: include numai daunele totale produse ca urmare a riscurilor acoperite de varianta CASCO Complet VARIANTE DE ASIGURARE

Condiţii Particulare de Asigurare : 

Atenţie ! NU sunt admise în asigurare autovehicule utilizate în activitatea de taximetrie, rent-a-car (închiriere cu sau fara şofer), şcoala de şoferi, ambulanţă, curierat, pază, protecţie şi intervenţie, transport substanţe periculoase şi nici motociclete, ATV-uri sau altele asemenea. Asigurarea este valabilă numai în condiţiile în care autovehiculul este utilizat în scopul declarat de Asigurat şi consemnat în poliţa de asigurare. Utilizarea în alte scopuri decât cele declarate conduce la aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Condiţiile Generale de asigurare (pierderea dreptului la despăgubire sau plata proporţională a despăgubirii). Condiţii Particulare de Asigurare

Condiţii Particulare de Asigurare : 

Clauze speciale 1. Asistenţa rutieră (ajutor rutier & transport pasageri) 2. Asistenţă rutieră extinsă 3. Autoturism la schimb 4. Apă la motor 5. Pierderea / furtul cheilor 6. Accidente conducător auto şi persoane transportate Condiţii Particulare de Asigurare

CLAUZELE SPECIALE : 

Sunt operante în măsura în care au fost convenite în mod expres în poliţa de asigurare şi s-au plătit primele de asigurare suplimentare corespunzătoare 1. Asistenţa rutieră (ajutor rutier & transport pasageri) standard 2. Asistenţă rutieră extinsă 50 euro 3. Autoturism la schimb 40 euro 4. Apă la motor 20 euro 5. Pierderea / furtul cheilor standard 6. Accidente persoane transportate 10 euro CLAUZELE SPECIALE

1. ASISTENŢĂ RUTIERĂ : 

1. ASISTENŢĂ RUTIERĂ Ajutor rutier: asigurarea acoperă şi cheltuielile ocazionate de remorcarea autovehiculului avariat - ca urmare a producerii unui eveniment acoperit prin poliţă - la un atelier de reparaţii sau spaţiu amenajat, inclusiv transportul pasagerilor, în limita spaţiului disponibil din mijlocul de tractare. b) Transport pasageri: în cazul producerii unui eveniment acoperit prin poliţă care să facă inutilizabil autovehiculul asigurat pentru o perioadă mai mare de 36 ore, pasagerii acestuia vor putea continua călătoria până la locul de destinaţie sau se vor putea întoarce la locul de reşedinţă, cu acoperirea cheltuielilor de călătorie, cu condiţia prezentării documentelor de transport aferente. Aceste cheltuieli sunt acoperite până la concurenţa sumei de 200 EUR (sau echivalentul în RON) pentru fiecare eveniment asigurat, oricare ar fi numărul de pasageri implicaţi în accident.

Slide 14: 

Sunt cuprinse în asigurare numai autoturismele utilizate de către Asigurat pentru uzul său propriu sau al prepuşilor săi. Sunt acoperite cheltuielile de transport ale autoturismului asigurat, de la locul evenimentului până la cea mai apropiată unitate service, survenite în urma: unor defecţiuni electrice sau mecanice, inclusiv pana de cauciuc dublă (apărută în urma unuia şi aceluiaşi eveniment); pricinurii directe precum lipsa combustibilului, utilizarea altui tip de combustibil decât cel prevăzut în cartea tehnică a autoturismului, chei pierdute sau chei încuiate în acesta. 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

Slide 15: 

(continuare) Atunci când este cazul Asigurătorul va despăgubi cheltuielile de transport ale celui mai apropiat furnizor de servicii care poate remedia problema (de exemplu cheltuielile aferente transportului de combustibil). Atunci când este posibil se va oferi asistenţă pentru remedii uşoare la faţa locului; în caz contrar autoturismul va fi transportat de către o maşină specializată (platformă) până la cea mai apropiată unitate service agreată. Societatea nu răspunde de efectuarea reparaţiei propriu-zise şi nici de eventualele costuri ale pieselor de schimb necesare. 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

Slide 16: 

(continuare) Limita maximă de despăgubire de 1.000 EUR (sau echivalentul în LEI) pe eveniment asigurat, indicată în poliţă reprezintă suma maximă pe care Societatea o poate plăti pentru producerea unui singur eveniment asigurat, o singură dată în întreaga perioadă asigurată. 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

Slide 17: 

Excluderi Asigurătorul nu despăgubeşte: daunele determinate de reaua intenţie sau culpa gravă a Asiguratului, precum şi a persoanelor autorizate de acesta să conducă, repare sau păstreze autovehiculul asigurat. În sensul prezentei excluderi, prin culpa gravă se înţelege acţionarea cu intenţie asupra elementelor electrice sau mecanice distrugând sau avariind unul din elemente sau reducându-i funcţiile. defecţiunile produse ca urmare a improvizaţiilor sau modificărilor efectuate autoturismului dacă acestea nu au fost făcute la o unitate de service autorizată; 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ : 

Excluderi (continuare) Asigurătorul nu despăgubeşte (continuare): cheltuielile în legătura cu daune produse autoturismului asigurat ca urmare a implicării acestuia într-un accident de circulaţie; pierderea financiară ca urmare a imobilizării autoturismului; cheltuielile ocazionate de întreţinerea autoturismului, reparaţiile curente sau reviziile periodice; orice fel de daune produse pe durata transportului (tractării) autoturismului asigurat; combustibilul, cheltuielile pentru reparaţii efectuate în unităţile service aferente montării sau demontării unor părţi componente ale autoturismului (de exemplu demontarea şi golirea rezervorului de combustibil, inclusiv manopera ce rezultă din aceste operaţii); 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

Slide 19: 

Excluderi (continuare) Asigurătorul nu despăgubeşte (continuare): cheltuielile ocazionate de furtul sau pierderea cheilor; cheltuielile de reparaţie ori înlocuire a anvelopelor sau jantelor; acestea rămân întotdeauna în sarcina Asiguratului. Asigurătorul îşi rezervă dreptul de a refuza despăgubirea dacă Asiguratul nu a anunţat la nr. de telefon 0313 200 222 (pentru Romania) sau 0036 - 14.58.44.38 (pentru străinătate) natura problemei şi nu a Aşteptat intervenţia Europ Assistance. 2. ASISTENŢĂ RUTIERĂ EXTINSĂ

Slide 20: 

Clauza disponibilă exclusiv pentru autoturismele folosite pentru uzul propriu, privat, de către persoane fizice sau juridice EXCLUS taxi, rent-a-car, curierat, protecţie şi pază, şcoală de şoferi, etc. Conditiile de acordare: în cazul producerii unui eveniment acoperit prin poliţă, care face ca autoturismul asigurat să nu se mai poata deplasa prin forţa proprie; o singură dată în perioada asigurată; pentru maximum cinci zile calendaristice, dar nu mai mult de perioada necesară reparării autoturismului; autoturismul acordat la schimb nu va obligatoriu din aceeaşi clasă cu cel asigurat; se acoperă doar costurile de închiriere pe zi; sunt în sarcina exclusivă a Asiguratului eventualele garanţii pe care le poate solicita societatea de “rent-a-car”. 3. AUTOTURISM LA SCHIMB

Slide 21: 

Sunt cuprinse în asigurare şi daunele directe produse autovehiculelor asigurate ca urmare a circulaţiei pe drumuri inundate din cauza unor evenimente naturale Disponibilă doar pentru autoturisme şi autoutilitare uşoare cu masa totală maximă autorizată până în 3,5 tone. 4. APĂ LA MOTOR

Slide 22: 

Sunt despăgubite cheltuielile ocazionate de înlocuirea cheilor şi broaştelor autovehiculului, ca urmare a pierderii sau furtului cheilor acestuia. Această extindere de asigurare se acordă fără aplicarea franşizei din poliţă. Prevederile de la art. 1.2 (”Excluderi”) privind obligaţiile Asiguratului în caz de pierdere a cheilor/telecomenzii/cheii master, precum şi cele referitoare la pieredea dreptului la despăgubire in caz de neîndeplinire a acestor obligaţii rămân neschimbate. Disponibilă doar pentru autoturisme şi autoutilitare uşoare cu masa totală maximă autorizată până în 3,5 tone 5. PIERDEREA / FURTUL CHEILOR

Slide 23: 

Asigurarea este valabilă : pentru conducătorul auto: pentru accidente care se produc în legătură cu conducerea autovehiculului şi cu operaţiunile necesare, în caz de oprire sau reluare a mersului; pentru persoanele transportate: pentru accidente suferite de acestea pe timpul circulaţiei autovehiculului, pe parcursul călătoriei, din momentul în care se urcă în autovehicul şi până în momentul în care coboară, inclusiv. Disponibilă doar pentru autoturisme şi autoutilitare uşoare cu masa totală maximă autorizată până în 3,5 tone. 6. ACCIDENTE PERSOANE TRANSPORTATE

Slide 24: 

(continuare) Prin accident se înţelege orice eveniment datorat unei cauze fortuite, violente şi exterioare, care produce vătămări corporale ce pot fi stabilite în mod obiectiv şi care are ca rezultat producerea riscurilor asigurate prevăzute mai sus. Sunt protejate prin asigurare persoanele, de orice varstă, aflate în momentul accidentului, cu consimţământul Asiguratului, în autovehiculul menţionat în poliţa, în limita numărului de locuri înscris în actele autovehiculului. Asiguratorul nu va indemniza pe Asigurat în cazurile prevăzute ca excluderi în asigurarea autovehiculului. 6. ACCIDENTE PERSOANE TRANSPORTATE

Slide 25: 

(continuare) Suma asigurată este de 1.000 Euro / persoană şi se plăteşte: în caz de deces: moştenitorilor legali ai Asiguratului, cu condiţia ca decesul acestuia să fi survenit în perioada de 365 zile de la data accidentului în cauză; în caz de invaliditate permanentă; indiferent de gradul de invaliditate, constatată în termen de 365 zile din ziua în care s-a produs accidentul. Stabilirea existenţei invalidităţii se face pe baza certificatului medical constatator al Invalidităţii permanente eliberat de autoritatea competentă, numai după terminarea tratamentului, în termen de un an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. 6. ACCIDENTE PERSOANE TRANSPORTATE

CLAUZE SPECIALE - CENTRALIZATOR : 

CLAUZE SPECIALE - CENTRALIZATOR

Slide 27: 

FRANŞIZA este suma fixă sau procentul din suma asigurată care rămâne în sarcina exclusivă a Asiguratului, fără ca el să poată, cu riscul decăderii din dreptul la despăgubire, să o asigure la alte societăţi. GENERALI încheie, prin poliţele individuale emise în eVP, numai asigurări cu franşiză ! Franşiza sau procentul neacoperit (cu eventualul minim) se suportă de Asigurat, cu excepţia cazurilor în care dauna a fost produsă din culpa exclusivă a unor terţe persoane, pentru evenimente în urma cărora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării obligatorii de răspundere civilă auto încheiată de terţul vinovat. FRANŞIZA

FRANŞIZA : 

FRANŞIZA Fransiza NU se aplică în cazul despăgubirilor plătite în baza următoarelor clauze speciale: - Asistenţă rutieră extinsă - Autoturism la schimb - Pierderea / furtul cheilor - Accidente persoane transportate

SISTEMUL BONUS MALUS (BM) : 

Asigurarea Casco beneficiază de sistemul Bonus Malus (BM), în cadrul căruia sunt prevăzute reduceri sau majorări ale primelor de asigurare, pentru absenţa, respectiv existenţa daunelor pe perioada unor ani întregi de asigurare. Sistemul Bonus Malus se aplică exclusiv poliţelor individuale încheiate pentru autovehiculele apartinând persoanelor fizice sau juridice. SISTEMUL BONUS MALUS (BM)

SISTEMUL BONUS MALUS (BM) : 

SISTEMUL BONUS MALUS (BM) Sistemul Bonus Malus (BM) Sistemul Bonus Malus (prezentat in Tabelul 1) are 15 clase (trepte): clasa 1 corespunde bonusului maxim; clasa 15 corespunde malusului maxim; clasa 10 este clasa neutră (corespunzând primei tarifare de bază a Societăţii).

Slide 31: 

Sistemul Bonus Malus (BM) Intrarea în sistem (Asigurat nou) se face prin clasa a 10-a, care corespunde primei tarifare de baza a Societăţii, calculată ţinând cont de toate elementele conţinute în cererea chestionar şi de declaraţia Asiguratului la incheierea politei. SISTEMUL BONUS MALUS (BM)

Slide 32: 

Sistemul Bonus Malus (BM) Prima de asigurare variaza la fiecare reinnoire conform scalei si regulilor prezentate, functie de numărul accidentelor înregistrate in anul de asigurare încheiat. SISTEMUL BONUS MALUS (BM)

Slide 33: 

Sistemul Bonus Malus (BM) Reducerile şi majorările se aplică primelor tarifare de bază practicate de Societate în momentul reînnoirii poliţei. SISTEMUL BONUS MALUS (BM)

Slide 34: 

Mecanismul de deplasare în interiorul scalei, este urmatorul: un an fara daune implică coborârea cu o poziţie; fiecare daună produsă într-un an de asigurare implică creşterea cu două poziţii. Condiţii Particulare de Asigurare

Slide 35: 

In nici un caz reducerile primei de baza nu pot fi mai mari de 50% din aceasta (bonus maxim), iar majorarile un pot depăşi 200% (malus maxim). La determinarea clasei de bonus-malus se iau în considerare inclusiv daunele pentru care Societatea este îndreptăţită la regres împotriva unor terţe persoane vinovate. Contractantul are posibilitatea de a evita majorările de primă sau să beneficieze de reducerile de primă prevăzute de sistemul Bonus Malus, renunţând în mod expres la despăgubirea aferentă unor daune produse pe durata asigurării SISTEMUL BONUS MALUS (BM)

SISTEMUL BONUS MALUS (BM) : 

SISTEMUL BONUS MALUS (BM) FOARTE IMPORTANT !! La determinarea clasei de bonus-malus NU se iau în considerare daunele produse din culpa exclusivă a unor terţe persoane, pentru evenimente în urma cărora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării obligatorii de răspundere civilă auto încheiată de terţul vinovat.

ACOPERIREA TERITORIALĂ : 

Asigurarea este valabilă pe teritoriul României. Valabilitatea asigurării CASCO - inclusiv a clauzelor speciale pentru care s-a optat - se extinde în afara teritoriului României, fără plata unei prime suplimentare şi fără emiterea unui supliment de asigurare, pe aceeaşi perioadă şi cu aceeaşi acoperire teritorială pentru care Asiguratul a încheiat tot la Generali asigurarea obligatorie RCA. Asigurarea în afara teritoriului României validează pentru aceleaşi riscuri pentru care a fost încheiată cu valabilitate pe teritoriul României (precizare necesară deoarece există 3 variante de acoperire prin asigurarea CASCO: Complet, Economic, Limitat). ACOPERIREA TERITORIALĂ

ACOPERIREA TERITORIALĂ : 

ACOPERIREA TERITORIALĂ Ţările în care asigurarea obligatorie RCA şi implicit, extinderea casco acordată gratuit în baza acesteia, validează sunt (pentru ţările marcate cu roşu, doar pentru poliţe emise cu valabilitate începând cu 01.01.2009 şi ulterior): Austria, Andorra, Belgia, Bulgaria, Elveţia, Cipru (doar partea de sud a insulei, aflată sub controlul Guvernului Republicii Cipru), Cehia, Germania, Danemarca, Spania, Estonia, Franţa, Finlanda, Marea Britanie, Grecia, Ungaria, Croaţia, Italia, Irlanda, Islanda, Luxemburg, Lituania, Letonia, Malta, Norvegia, Olanda, Portugalia, Polonia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Liechtenstein), Bosnia & Herţegovina, Macedonia, Serbia & Muntenegru, Republica Moldova, Ukraina, Turcia).

ÎNCEPEREA VALABILITĂŢII ASIGURĂRII : 

- la data fixată în poliţă, dar nu mai devreme de ora 24 a zilei în care s-a încasat prima / rata intâi de primă de asigurare - în cazul asigurărilor încheiate concomitent cu livrarea autovehiculului nou, de la sediul unei unităţi care are în obiectul de activitate comercializarea de autovehicule noi, răspunderea Societăţii poate începe în data înscrisă în poliţă, din momentul recepţionării autovehiculului de către Asigurat sau prepuşii acestuia, cu condiţia plăţii în prealabil de către Asigurat a primei anuale / ratei întâi de primă de asigurare. ÎNCEPEREA VALABILITĂŢII ASIGURĂRII

CONCLUZII : 

Poliţele individuale, ce trebuie emise numai în eVP, au obligatoriu o franşiza fixă. Diferenţa de primă generată de tarif în favoarea Asiguratului acoperă valoarea franşizei minime, în cazul înregistrării unei singure daune pe parcursul anului de asigurare. 2. Nu sunt admise în asigurare autovehicule utilizate în activitatea de taximetrie, rent-a-car (închiriere), şcoala de şoferi, ambulanţă, curierat, pază, protecţie, intervenţie, transport substaţe periculoase (şi nici motociclete) 3. Alternative de asigurare: CASCO Complet, Economic şi Limitat 4. Posibilitatea includerii - prin plata unor prime suplimentare - a unor Clauze Speciale: - Asistenţă rutieră extinsă - Autoturism la schimb - Apă la motor - Pierderea / furtul cheilor - Accidente persoane transportate CONCLUZII

CONCLUZII : 

Franşiza fixă prevazută în poliţa de asigurare nu se aplică la stabilirea despăgubirii dacă dauna a fost produsă din culpa exclusivă a unor terţe persoane, pentru evenimente în urma cărora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării obligatorii de răspundere civilă auto încheiată de terţul vinovat. La determinarea clasei de bonus-malus nu se iau în considerare daunele produse din culpa exclusivă a unor terţe persoane, pentru evenimente în urma cărora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despăgubiri în baza asigurării obligatorii de răspundere civilă auto încheiată de terţul vinovat. CONCLUZII

CONCLUZII : 

Clauzele speciale îşi extind valabilitatea in strainatate pe perioada şi cu valabilitatea teritorială pentru care se extinde şi asigurarea Casco. Asigurarea în afara teritoriului României validează pentru aceleaşi riscuri pentru care a fost încheiată cu valabilitate pe teritoriul României. 9. Asigurările încheiate concomitent cu livrarea autovehiculului nou, de la sediul unui dealer de autovehicule noi, poate începe din momentul recepţionării autovehiculului de către Asigurat sau prepuşii acestuia, cu condiţia plăţii în prealabil de către Asigurat a primei anuale / ratei întâi de primă de asigurare. CONCLUZII

Slide 43: 

ASIGURAREA TIP CASCO CEREREA - CHESTIONAR

authorStream Live Help