توسعه پايدار sustainable development

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

استراتژی های کسب و کار برای ایجاد توسعه پایدار : 

1 استراتژی های کسب و کار برای ایجاد توسعه پایدار تهیه و تنظیم: مریم عسگر ترم سوم ، سال تحصیلی 87-1386 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی استاد: آقای دکتر حجاریان درس:مدیریت استراتژیک صنعتی

تعریف توسعه پایدار : 

2 تعریف توسعه پایدار برای یک بنگاه تجاری، توسعه پایدار به معنی پذیرش استراتژی های کسب وکار و فعالیت هایی است که نیازهای بنگاه و ذی نفعانش را تامین می کند و از نیروی انسانی و منابع طبیعی که بنگاه درآینده به آنها نیاز پیدا می کند، محافظت می کند و آنها را توسعه می بخشد.

نکات مهم در تعریف توسعه پایدار : 

3 نکات مهم در تعریف توسعه پایدار این تعریف که توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه ارائه شده است،ذات مفهوم توسعه پایدار را می رساند و بیان می دارد که توسعه اقتصادی باید نیازمندی های یک بنگاه کسب و کار و ذی نفعانش را برآورده سازد. همچنین این تعریف، وابستگی کسب و کارها به منابع انسانی و طبیعی ، سرمایه های فیزیکی و مالی را پررنگ می کند. این تعریف تاکید می کند که فعالیت اقتصادی نبایستی سبب واردساختن آسیب های جبران ناپذیر به منابع انسانی و طبیعی شوند. بهرجهت، تاکید بر این نکته قابل اهمیت است که توسعه پایدار نمی تواند توسط یک بنگاه واحد بدست آید. توسعه پایدار یک فلسفه جاری (در جریان) است که هر شریک در اقتصاد جهانی (شامل مصرف کنندگان و دولت) بایستی به آن متعهد باشد و ما می بایست نیازهای امروز خود را بدون مقایسه توانایی نسل های آینده با نیازهای مربوطه شان ارضا نماییم.

کاربردهای توسعه پایدار در کسب و کار : 

4 کاربردهای توسعه پایدار در کسب و کار توسعه پایدار، فرصتهایی برای: تامین کنندگانی که مشتریان آنها " مصرف کننده سبز( مصرف کنندگان کالاهای منطبق با محیط زیست)" هستند ، شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه غیر مضر برای محیط زیست(دوست محیط زیست) ، همچنین شرکتهایی که در زمینه افزایش کارایی سرمایه گذاری در سیستم های زیستی فعالیت می کنند ، و کسانی که در ارتقا مسائل اجتماعی درگیر هستند، خلق می کند. ◄کسب و کارهای مختلف و جوامع مختلف، می توانند رویکردهایی را بیابند که بطور همزمان به طرف هر 3 هدف حفاظت از محیط زیست، شهرت اجتماعی و توسعه اقتصادی ، حرکت نماید.

ملاحظات کاربردی : 

5 ملاحظات کاربردی درمیان رهبران تجاری، درخصوص بهترین موازنه میان علائق شخصی و فعالیت های اجرایی درجهت خوب بودن برای جامعه، اجماع نظر وجود ندارد. برخی مدیران ارشد، اهداف عمده کسب و کار خود را کسب درآمد قلمداد می کنند.اما برخی دیگر، داشتن نقشی کلان در جامعه را هدف عمده کسب و کار خود می دانند. برای مثال، یک شرکت شیمیایی که یکی از تسهیلات آن آلاینده های زیادی در محیط ایجاد می کند، ممکن است تصمیم به جایگزین نمودن آن با یک تسهیلات موثرتر بگیرد. اما آیا شرکت باید درطول مدت زمان ساخت 2 تا 3 ساله ، برنامه های درجریان خود را متوقف نماید و ریسک ازدست دادن سهم بازار خود را بپذیرد؟ یا باید علیرغم هزینه های جریمه و ارتباطات عمومی ناسازگار، به فعالیت های درجریان در کارخانه آلوده کننده ادامه دهد؟ با توجه به اهداف اقتصادی، شهرت اجتماعی و محیطی ، کدامیک از این 2 گزینه بهتر است؟

علائم و آثار مثبت تغییر : 

6 علائم و آثار مثبت تغییر William Mulligan، مدیر امور محیط زیست شرکتChevron، معتقد است امروزه محیط زیست یک مساله اصلی می باشدو می گوید: تعالی محیطی باید قسمتی از تفکرات استراتژیک باشد. درحقیقت ، هرگاه مجبور به تغییر باشیم ، اغلب فرصتها را کشف می کنیم. بسیاری از مدیران ارشد، بر این باورند که تعقیب استراتژی های توسعه پایدار ، سبب ایجاد شرایط مطلوب در کسب و کار می گردد. برای مثال، یکی از کارخانجات تولیدی شرکت 3M، میزان تولید فاضلاب خود را با استفاده مجدد از فاضلاب آبهایی که وظیفه خنک کردن دستگاهها را داشتند بجای تعویض آن بعد از یکبار استفاده به نصف کاهش داد. طرح آقایDow می گوید" کاهش اتلافها همیشه برای ما پول به همراه می آورد". این طرح در سال 1986 آغاز شد و بیش از 700 پروژه ایجاد کرد و سبب صرفه جویی به میزان میلیونها دلار در سال گردید.

علائم و آثار مثبت تغییر : 

7 علائم و آثار مثبت تغییر Elkington مشاور زیست محیطی ،همچنین به بهبودهای مشخص دیگری نیز اشاره کرده است. اکثر مصرف کنندگان، امروزه آمادگی پرداخت بهای بیشتر برای محصولاتی که در مواجهه با محیط زیست، مسئولانه تر رفتار می کنند را دارند. همچنین از بهبودهای مشخصی که Elkington بیان داشته، این است که شرکتهایی که از درون تغییر می کنند، نسبتا به فشارهای خارجی ناشی از مصرف کنندگان و محیط گرایان آسانتر پاسخ می دهند.

سیستم های مدیریت ارتقا : 

8 سیستم های مدیریت ارتقا مفهوم توسعه پایدار، نیاز به ترکیب و یکی شدن با سیاستها و فرآیندهای یک کسب و کار دارد اگر آن کسب و کار از اصول توسعه پایدار پیروی نماید. این بدان معنا نیست که به روشهای جدید مدیریت نیاز است. بلکه بدین معناست که به یک فرهنگ جدید و پالایش گسترده در سیستم ها، مشاغل و رویه ها نیاز است. دو حوزه اصلی سیستم مدیریت که می بایست تغییر کنند، مربوط به مسائل زیر می شوند: مسئولیت پذیری نسبت به ذی نفعان غیرسنتی(جدید) بهبود مستمر در فعالیتهای گزارش دهی ◄مفهوم توسعه پایدار، باید هم با برنامه ریزی کسب و کار و هم با سیستم های کنترل و اطلاعات مدیریت یکپارچه گردد. مدیریت ارشد بایستی گزارشاتی فراهم آورد که عملکرد را باتوجه به این استراتژی ها اندازه گیری نماید.

برطبق اصول توسعه پایدار، برای مدیریت یک بنگاه، 7 مرحله نیاز است : 

9 برطبق اصول توسعه پایدار، برای مدیریت یک بنگاه، 7 مرحله نیاز است انجام تجزیه تحلیل ذی نفعان تنظیم اهداف و سیاستهای توسعه پایدار طراحی و اجرای یک برنامه عملیاتی ایجاد یک فرهنگ یکپارچه پشتیبان معیارهای توسعه و استانداردهای عملکردی تهیه گزارشات افزایش فرآیندهای پایش درونی

انجام تجزیه تحلیل ذی نفعان : 

10 انجام تجزیه تحلیل ذی نفعان تجزیه تحلیل ذی نفعان به منظور شناسایی تمام بخش هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر عملیات بنگاه واقع می شوند،موردنیاز است. تجزیه تحلیل ذی نفعان، با شناسایی گروههای مختلفی که تحت تاثیر فعالیت های کسب و کار قرار دارند، آغاز می گردد. این گروهها شامل سهامداران، اعتباردهندگان،قانون گذاران، کارکنان، مشتریان ، تامین کنندگان و جامعه ای که بنگاه در آن فعالیت می کند می باشند. در ابتدای این قرن، استراتژی شرکتها،حرکت مستقیم به سمت کسب حداکثر نرخ بازگشت سرمایه برای سهامداران و سرمایه گذاران بود و کسب و کارها، انتظار دستیابی به اهداف محیطی و اجتماعی نداشتند. بهره برداری از منابع انسانی و طبیعی در بسیاری از صنایع، یک هنجار تلقی می شد و این به معنی عدم توجه به شهرت اجتماعی جامعه ای بود که بنگاه در آن فعالیت می نمود. بطور خلاصه، شرکتها تنها درقبال مالکان خود مسئول بودند.

Slide 11: 

11 امروزه، بنگاههای کسب و کار در کشورهای توسعه یافته در یک محیط بسیار قانونمندتر و پیچیده تر فعالیت می کنند. قوانین و مقررات زیاد، فعالیت های بنگاهها را تحت نظارت و کنترل قرار می دهد و رهبران آنها را درقبال محدوده وسیعی از ذی نفعان مسئول می سازد. توسعه پایدار، گروههای ذی نفع را حتی با دربرگرفتن نسل های آتی و منابع طبیعی گسترش می دهد. پس از اینکه ذی نفعان، شناخته شدند، مدیریت باید سیستمی از نیازها و انتظاراتی که این گروهها دارند تهیه نماید. این لیست باید هم نیازهای فعلی و هم نیازهای آتی را به منظور عمل به مفهوم توسعه پایدار بیان نماید.کلید حل این مساله، تجزیه تحلیل این امر است که چگونه فعالیت های سازمان هر مجموعه از این ذی نفعان را بطور مثبت و منفی تحت تاثیر قرار می دهند . تجزیه تحلیل ذی نفعان، منجر به مشخص شدن انتظارات متضاد می گردد. برای مثال، مشتریان ممکن است اکنون متقاضی محصولات ایمن و جدید باشند درحالیکه کارکنان ممکن است بر این باور باشند که بکارگیری چنین سیاستی شغل آنها را تهدید خواهد کرد. ضمنا در این خصوص ممکن است سهامداران، نگران بازگشت سرمایه خود باشند. یک تجزیه تحلیل ذی نفع می تواند یک راه مفید برای شناسایی حوزه های تضاد و تعارض بالقوه در میان گروههای ذی نفع باشد قبل از اینکه آن تعارضات به واقعیت بپیوندد.

تنظیم اهداف و سیاستهای توسعه پایدار : 

12 تنظیم اهداف و سیاستهای توسعه پایدار مدیریت ارشد مسئول تنظیم یک سیاست توسعه پایدار برای سازمان خود است و همچنین مسئول تعیین اهداف خاص می باشد. توسعه پایدار معنایی فراتر از تنها " محیط زیست " را در بر می گیرد. علاوه بر محیط زیست شامل مسایل اجتماعی همانند کاهش فقر و توزیع عادلانه ، همچنین یک سری ملاحظات اقتصادی نیز می شود. یک تحقیق انجام شده توسط مجمع شرکتهای اروپایی بین المللی DRT نشان داد که : میزان زمان صرف شده بر روی مسائل زیست محیطی در سطح کلان، عمدتا بین کشورها و بخش ها متغیر است. در این خصوص بیشترین مشارکت در صنایع شیمیایی و دارویی مشاهده شده است. این صنایع منابع مشخصی را به برنامه ریزی استراتژی های سبز ، اختصاص داده اند. همچنین کمترین مشارکت در خدمات توریسم و مالی مشاهده گردیده است.

Slide 13: 

13 واضح و شفاف بودن، دقیق بودن و درصورت امکان درقالب عبارات کمیّ و قابل اندازه گیری بیان شدن اهداف توسعه پایدار، بسیار مهم است. تعیین اهداف قابل اندازه گیری، بدین منظور که مدیران و سایرین بتوانند ارزیابی کنند که آیا فعالیت های کسب وکارشان به اهداف تعیین شده دست می یابد یا خیر، ضروری است.

طراحی و اجرای یک برنامه عملیاتی : 

14 طراحی و اجرای یک برنامه عملیاتی ترجمه سیاستهای توسعه پایدار به عبارات عملیاتی یک تعهد عمده است که تمام سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. این کار شامل تغییر فرهنگ شرکت و نگرش کارمندان، تعریف مسئولیت ها و ایجاد ساختارهای سازمانی، سیستم های گزارش اطلاعات و فعالیت های عملیاتی است. طبیعتا این تغییرات ، بسیار اساسی هستند بطوریکه یک برنامه بلند مدت 3 تا 5 ساله و یک برنامه کلی یک ساله در این خصوص مورد نیاز می باشد. ساختار سازمانی بنگاه می بایست به منظور تعیین اینکه چه کسی می بایست مسئول ویژه رسیدگی و پی گیری اهداف توسعه پایدار باشد، مورد بازنگری قرارگیرد . در برخی موارد، کمیته های مدیریت زیست محیطی باید تاسیس شوند؛ در سایر موارد یک دپارتمان خاص بایستی تحت رهبری یک مدیر ارشد اجرایی زیست محیطی تشکیل شود.

Slide 15: 

15 سیستم های اطلاعات مدیریت نیز می بایست به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت و کارمندان اطلاعاتی را دریافت می کنند که برای ارزیابی عملکردشان در مقابل اهداف نیاز دارند بهبود و توسعه پیدا نمایند. فعالیت های بازاریابی می بایست نیازهای مشتریان را با لحاظ امکان توسعه مدنظر قرار دهند. در برخی موارد بازارهای جدید ممکن است ایجاد شوند یا بازارهای موجود مجددا تعریف شوند. در حالیکه چارچوب اولیه مدیریت ممکن است دست نخورده باقی بماند، تغییرات ذاتی و اساسی احتمالا در فرهنگ ، سازمان و سیستم هایش مورد نیاز خواهد بود. برنامه ای موثر می باشد که به درستی"تدوین و تهیه" شده و درعین حال نیازمند مشاوره های کلان و تغییر فرهنگ نیز باشد.

ایجاد یک فرهنگ یکپارچه پشتیبان : 

16 ایجاد یک فرهنگ یکپارچه پشتیبان برای حصول اطمینان از اینکه سازمان و کارکنانش از سیاستهای توسعه پایدار پشتیبانی می کنند، یک فرهنگ یکپارچه متناسب ضروری است. مفهوم توسعه پایدار، نیازمند بهبود و توسعه فرهنگ سازمانی ای است که بر مشارکت کارمندان، یادگیری و بهبود مستمر تاکید می کند. سیستم های گزارش دهی داخلی می توانند یک اثر مشخص بر فرهنگ یکپارچه سازمان داشته باشند. این سیستم ها باید به منظور تقویت رفتار مثبت نسبت به توسعه پایدار طراحی شوند. مشارکت فعال و قابل مشاهده مدیران ارشد اجرایی و هیات مدیره می تواند یک نیروی قدرتمند درشکل گیری نگرش ها و خلق یک فرهنگ پشتیبان باشد که در آن فعالیت های کسب و کار پایدار می تواند رشد کند.

معیارهای توسعه و استانداردهای عملکردی : 

17 معیارهای توسعه و استانداردهای عملکردی اجرای اهداف توسعه پایدار و تهیه گزارشات معنادار از عملکرد، نیازمند ابزارهای مناسب اندازه گیری عملکرد می باشد. معیارهای مورد استفاده در ارزیابی و گزارش عملکرد می توانند توسط اهداف مربوط به توسعه پایدار شرکت و استانداردهایی که توسط دولت و سایر آژانس های عمومی تدوین می شوند، تحت تاثیر واقع شوند. برای مثال، اهداف عملکردی ممکن است براساس سطوح انتشار و مصرف انرژی در هر تن خروجی ، یا شاید ساعات کار از دست رفته بخاطر بیماری ، تنظیم شوند.

تهیه گزارشات : 

18 تهیه گزارشات مرحله بعدی فرآیند، تهیه گزارشات غنی برای مدیریت داخلی و ذی نفعانی است که عملکرد سازمان درقبال اهداف توسعه پایدار ، مرتبط با آنهاست. هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی ، از گزارشات درونی برای سنجش عملکرد، تصمیم گیری ها و پایش اجرای سیاستها و استراتژی هایشان استفاده می کنند. سهامداران، اعتباردهندگان،کارمندان و مشتریان مثل جامعه و عموم، از گزارشات یکپارچه بیرونی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت و مسئول قراردادن هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی برای دستیابی به اهداف مالی،اجتماعی و محیطی استفاده می کنند. هر بنگاه کسب و کار باید حداقل یک بار در سال یک " گزارش توسعه پایدار" بیرونی منتشر کند.

افزایش فرآیندهای پایش درونی : 

19 افزایش فرآیندهای پایش درونی بهبود و توسعه مداوم مکانیزم هایی برای کمک به هیات مدیره و مدیران ارشد به منظور حصول اطمینان از اینکه سیاستهای توسعه پایدار اجرا می شوند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. پایش عملکرد بعنوان یک عنصر مهم در فرآیندهای مدیریتی، شناخته شده است. در اکثر حوزه ها، پایش عملکرد بطور مستقیم به گزارش دهی مرتبط می شود. کلید اثربخشی هرنوع سیستمی این است که" آیا مدیریت، عملیات و خروجی ها را بطور مستمر پایش می کند یا خیر".

Slide 20: 

20 پایش می تواند شکل های مختلفی داشته باشد، مانند: • بازنگری گزارشات ارائه شده توسط مدیران سطوح میانی؛ • بازدید از سایتهای تولید و عملیات و مشاهده کارمندان درحین انجام وظایف خود؛ • برگزاری جلسات منظم با زیردستان به منظور بازنگری گزارشات و جستجوی رویه هایی که منجر به توسعه سیستم های گزارش دهی می شوند؛ • اجرای یک برنامه ممیزی محیطی. سازماندهی ممیزی های داخلی، یک راه عملی برای پایش اجرای سیاستهای مدیریت است.برای مثال، بسیاری از سازمانها امروزه، ممیزی های داخلی را به منظور پایش تطابق با سیاستهای محیطی و قوانین ، انجام می دهند. این امر، طبیعتا نیازمند تیم های چندمهارتی است(مثلا مهندسان، ممیزان ، دانشمندان) که دارای دانش و تجربه مورد نیاز هم درمورد ممیزی و هم درمورد بخشهای مورد ممیزی باشند.

رهبری مدیریت : 

21 رهبری مدیریت برای تنظیم اهداف توسعه پایدار و ایجاد سیستم ها و مکانیزم های پایش ، سازمان ها نیازمند رهبری بعنوان جزئی از فعالیت های مدیریت ارشد و تعهد آن به بهبود مستمر می باشند.

نقش هیات مدیره : 

22 نقش هیات مدیره بدون مشارکت فعال هیات مدیره ، اجرای فعالیت های کسب و کار پایدار برای یک سازمان دشوار خواهد بود. شرکتها به تشکیل یک " کمیته مسئولیت پذیر درخصوص امور اجتماعی" که مسئول تنظیم سیاستهای یکپارچه درمورد توسعه پایدار و مسئول رسیدگی به مسائلی همچون بهداشت و ایمنی ، سیاستهای پرسنلی، حفاظت از محیط زیست و ارتباطات تجاری باشد، تشویق می شوند. همچنین هیات مدیره، نقش مهمی در پایش اجرای سیاستهای یک شرکت دارد. هیات مدیره باید گزارشات منظم درمورد چگونگی اجرای سیاستها دریافت نماید و بایستی مسئول پاسخگویی به ذی نفعان درمورد عملکرد شرکت درقبال این سیاستها باشد.

خودارزیابی : 

23 خودارزیابی اولین قدم برای کسب و کارها در پذیرش اصول توسعه پایدار، ارزیابی موقعیت فعلی شان است. مدیران باید بدانند که فعالیت های شرکت به چه میزان با اصول توسعه پایدار همجهت می باشند. این امر نیازمند ارزیابی استراتژی کلی شرکت، عملکرد عملیات خاص و اثر فعالیت های ویژه است. این فرآیند می بایست شامل مقایسه عملکرد فعلی شرکت با انتظارات ذی نفعان باشد. فلسفه های مدیریتی و سیستم ها باید بازنگری شوند، حیطه اطلاع رسانی به عموم در موضوعات مربوط به توسعه پایدار باید تجزیه تحلیل شوند،قابلیت سیستم های اطلاعاتی موجود در تولید داده های موردنیاز می بایست ارزیابی شوند. ابزارهای خودارزیابی متفاوتی برای کمک به این فرآیند در دسترس مدیران هستند که ازجمله می توان به پرسشنامه های GEMI و CERES اشاره نمود،

تصمیم گیری درمورد یک استراتژی : 

24 تصمیم گیری درمورد یک استراتژی یک راه حل برای اینکه مدیران بدانند چگونه تولید و عملیات خود را شکل دهند، این است که عملکرد سازمانهای دیگر قابل مقایسه با خود را اندازه گیری نمایند.مقایسه با استانداردهای تنظیم شده توسط صنایع و گروههای محیطی دیگر، می تواند آموزنده باشد. سپس مدیریت باید راههای مناسب برای کاهش شکاف میان وضعیت موجود عملکرد شرکت و اهداف آینده را مدنظر قرار دهد. بطور مختصر استراتژی ای که برای توسعه پایدار موردنیاز خواهد بود ، نشان دادن این نکته است که جایگاه سازمان درقیاس با سایر رقبا و همچنین از منظر انتظارات ذی نفعان درکجا است.

اجرای استراتژی : 

25 اجرای استراتژی پس از اینکه استراتژی و برنامه کلی شرکت تدو.ین و تصویب گردید، برنامه های جزئی تری می بایست تهیه شوند و نشان دهنده چگونگی اثرگذاری استراتژی جدید بر عملیات، سیستم های مدیریت، سیستم های اطلاعاتی و گزارش دهی باشد. این امر مستلزم تنظیم اهداف قابل اندازه گیری و قابل دسترس در هر حوزه و تشریح چگونگی پایش پیشرفت می باشد. همچنین باید نیازمندیهای آموزشی و منابع صرف شده را مشخص نماید. این برنامه ها می بایست ازطریق مشورت با کارمندان در تمام سازمان و درصورت امکان با کمک متخصصان برون سازمانی تهیه شوند. این فرآیند می تواند زمان بر و پویا باشد و موجب اصلاحات متناوب گردد . پس از نهایی شدن(اتمام کار)، برنامه ها می بایست توسط مدیریت ارشد و هیات مدیره تصویب گردند.

موارد قابل ملاحظه در شرکت های خصوصی و کسب و کارهای کوچک : 

26 موارد قابل ملاحظه در شرکت های خصوصی و کسب و کارهای کوچک کاربرد چارچوب مفروض برای تمام بنگاهها یک چالش خواهد بود اما کسب و کارهای کوچک، ممکن است با چالشهای بیشتری مواجه شوند. علاوه بر گزارش دهی مرتبط با توسعه پایدار ، کسب و کارهای کوچکتر می بایست خود را با این فضای همکاری منطبق کنند، منابع کمتر و ساختارهای مدیریتی غیر رسمی تر از شرکتهای بزرگ. برای کسب و کارهای کوچک ، آشنا بودن و مطلع بودن از نیازمندی های قانونی درحال تغییر،دشوار خواهدبود. خوشبختانه، کسب و کارهای کوچک، می توانند از طریق ارتباط با صنعت ،گروههای محیطی متحد (همانند GEMI در امریکا) ، گروههای کسب و کار دولتی ملی و بین المللی (همانند European Green Table) ، مشاوران مدیریت و دانشگاهها، تخصصی بیش از آنچه نیاز دارند، بدست آورند.

Slide 27: 

27 منابع محدود کسب و کارهای کوچک می تواند از طریق سرمایه گذاری های مشترک با دیگر شرکتها جبران شود. این سرمایه گذاری مشترک می تواند بسیار پیچیده باشد و شامل برنامه های رسمی صنعت درارتباط با موضوعاتی همچون استانداردهای عملکرد، پایش و تحقیقات تکنولوژیکی باشد ساختارهای مدیریتی با رسمیت کمتر یافت شده در کسب و کارهای کوچک، ممکن است یک مزیت مثبت داشته باشند. افراد کمتری برای آموزش در درون بنگاه وجود خواهند داشت و معمولا مقاومت کمتری درمقابل تغییر وجود خواهد داشت. بعلاوه، معمولا کمیته های رسمی که در آنها استراتژی های جدید باید"ایجاد شوند" وجود ندارد و بازنگری طولانی و فرآیندهای تصویب آنها وجود ندارد. آمادگی برای اجرای یک فلسفه توسعه پایدار برای کسب و کارهای کوچک متفاوت است اما با قوه ابتکار، پشتکار و همکاری ، کسب و کارهای کوچک می توانند به نتایج مطلوب خود برسند.

Reference: : 

28 Reference: Business strategies for sustainable development Based on the book Business Strategy for Sustainable Development: Leadership and Accountability for the 90s, published in 1992 by the International Institute for Sustainable Development in conjunction with Deloitte & Touche and the World Business Council for Sustainable Development.

authorStream Live Help