توسعه پايدار

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

استراتژي توسعه پايدار استراتژي كسب و كار استراتژي اشتغال دكتر محمود احمد پور خانه كارآفرينان

استراتژي توسعه پايدار : 

استراتژي توسعه پايدار

استراتژي توسعه فعاليت : 

استراتژي توسعه فعاليت تجارت صنايع كشاورزي تركيبي خدمات IT كره هند تايوان ايرلند فنلاند انگليس امارات لبنان سنگاپور توسعه كارآفريني برزيل انگليس انگليس انگليس انگليس انگليس انگليس

Slide 4: 

s. m.e Big co توسعه مخلوط Gov .devlop توسعه كارآفريني ا لگو ي تو سعه تايوان سنگاپور كره ژاپن شوروي هند چين آمريكا آمريكا

6- adaption of the requirements : 

6- adaption of the requirements This section describes the implementation of the requirements on the basis of existing standards for e-business. Diagram 19: E-business implementation

? the company informs the environment through its web site, e-communications and general e-marketing. : 

? the company informs the environment through its web site, e-communications and general e-marketing. ? shareholders can obtain information from the company's web site and additionally through e-communications. ? the authorities exchange data with the company by EDI and communicate by e-communications. ? Researchers exchange data with the company by EDI and communicate by e-communications.

Diagram 2: Constituent parts of e-business : 

Diagram 2: Constituent parts of e-business

5- General requirements of a company : 

5- General requirements of a company This section defines the company's requirements. These are based on the following assumptions: Diagram 18: external contacts of a company

Slide 9: 

? The shareholders obtain information that is tailored to their needs ? The authorities exchange information with the company ? External researchers exchange data with the company ? Suppliers exchange information and orders with company and transmit payment. ? The environment obtains information about the company ? Customers exchange information and orders with the company and transmit payment.

:II مروري كلي بر تاريخچه صنايع فن آوري اطلاعات (IT) كره : 

:II مروري كلي بر تاريخچه صنايع فن آوري اطلاعات (IT) كره تاكنون يك تعريف مشخص از صنايع آي تي (IT) بطور دقيق جا نيفتاده است. بر اساس تعريف دپارتمان بازرگاني ايالات متحده، صنايع آي تي به صنايع توليدي آي تي و صنايع كاربردي آي تي تقسيم بندي شده و صنايع توليدي آي تي شامل بخش هاي متنوع و مختلف از كامپيوتر گرفته تا تجارت پيله وري نرم افزار و انتشار راديويي مي باشد. در اين مقاله ما بحث خود را صرفاً بر محصولات الكترونيكي، ارتباطي راه دور و خدمات مبتني بر اينترنت به عنوان صنايع اصلي آي تي كره متمركز مي كنيم.

صنايع توليدي فن آوري اطلاعات : 

صنايع توليدي فن آوري اطلاعات منبع : دپارتمان بازرگاني ايالات متحده، اقتصاد ديجيتالي تلفيقي IT ، 1999

Slide 12: 

مروري بر صنايع فن آوري اطلاعات (IT) در كشور كره صنايع فنآوري اطلاعات كره در ابتدا با تمركز بر صنعت الكترونيك شكل گرفت. در طول چهار دهه گذشته، صنعت الكترونيك توسعه قابل ملاحظه اي يافته و در توليد و صادرات نقش پيشتازي داشته است. هرچند كه رشد آن در فاصله زماني 1996 تا 1998 دچار ركود گرديد ليكن بازسازي اقلام پيشرو به سمت محصولات اطلاعاتي و مخابراتي بطور موفقيت آميز انجام گرديد. در نتيجه صنعت الكترونيك قدرت رقابت پذيري نسبي خود را به دست آورد به طوري كه توانست مبناي محكمي براي توسعه ساير صنايع فن آوري اطلاعات (آي تي) فراهم سازد.

Slide 13: 

در همين مدت صنعت خدمات ارتباطي به عنوان بخش مهمي از اقتصاد كره در دهه 1980 ظاهر گرديد و در سايه مقررات زدايي و ايجاد رقابت بازار، رشد آن شتاب بيشتري در دهه 1990 به دست آورد. در حال حاضر زير ساختارهاي ارتباطات سيار و زميني در كره از وضعيت عالي و مطلوب برخوردار است و بزرگراه هاي اطلاعاتي براي مبادله داده ها با سرعت بالا در دست ساخت است. اين شبكه خوب بنا شده به عنوان پي و اساس توسعه هم خدمات سنتي و مخابراتي و هم كسب و كارهاي مدرن فن آوري اطلاعات نظير دسترسي اينترنتي و تجارت الكترونيكي بكار گرفته مي شود. در حقيقت گونه هاي بسياري از كسب و كار اينترنتي در طول چند سال گذشته بسيار توسعه يافته و به نظر مي رسد اين روند همچنان براي مدتي ادامه داشته باشد.

Slide 14: 

وضعيت تقاضا و درخواست نيز براي صنايع آي تي كره مساعد و مطلوب است. تحولات جهاني كه بسوي اقتصادي بر پايه ديجيتال در حركت است، صنعت الكترونيك كره را كه نوعاً صادراتي است با يك فرصت بزرگ و بازار گسترده روبرو ساخته است. بازار داخلي نيز بسيار گسترده و اميدوار كننده تر است. تقاضا براي خدمات اطلاعات پر سرعت و دسترسي به اينترنت به سرعت در حال افزايش است كه به نوبه خود تقاضا براي تجهيزات و دستگاه هاي اطلاعات و مخابرات نظير رايانه ها، تسهيلات شبكه اي و تلفن را افزايش مي دهد. نسل جوان خيلي خوب خود را با جامعه پيشرفته اطلاعاتي وفق مي دهد. به علاوه دولت كره نيز، انتقال و تحول به سوي يك اقتصاد ديجيتالي را به عنوان يك هدف و خط مشي اصلي سرلوحه كار خود قرار داده است و جنبش و يورش متهورانه فعلي نيز توسعه و پيشرفت صنايع آي تي را به خوبي حمايت و پشتيباني مي كند كه سخت افزار و خدمات الكترونيكي را از جهت ايجاد تقاضا و نوآوري تكنولوژيكي شامل مي گردد.

Slide 15: 

در عين حال هنوز هم موانعي بر سر راه صنايع فن آوري اطلاعات كره موجود است. اگر بخواهند كه به پيشرفت سريع خود همانند گذشته ادامه دهند. مهمترين مانع، زمينه فني ضعيف و محدوديت در نيروي انساني بسيار ماهر مي باشد. مانع دوم اين كه قدرت قابليت رقابتي كارخانجات كوچك و متوسط، خيلي ضعيف تر از آن است كه بتوانند با مؤسسات بزرگ غلبه گر رقابت نمايند. ثالثاً صنايع محتوايي و نرم افزاري كه پايه و لازمه توسعه مداوم صنايع آي تي مي باشند هنوز در مراحل اوليه توسعه و بلوغ خود مي باشند. چهارم اين كه عليرغم قانون زدايي فعال كه در جريان است بسياري از قوانين، گمرك و مقررات مي بايست مورد تجديد نظر قرار گرفته و مطابق با ويژگي هاي خاص جوامع اطلاعات سر و سامان داده شوند. فرآيند توسعه فرآيند توسعه صنايع آي تي در كره را مي توان به پنج مرحله تقسيم نمود. چون صنايع خدمات مخابرات راه دور و كسب و كارهاي اينترنت بعد از نيمه دوم دهه 80 داراي اهميت قابل ملاحظه اي گرديد دو مرحله اول بر صنايع الكترونيك متمركز گرديد.

Slide 16: 

فاز 1: مراحل اوليه رشد و توسعه (1968-1958) : - پايه ريزي و ايجاد گلداستار (1958، سلف ال جي) - ايجاد و برپايي فن آوري و سرمايه گذاري خارج * يخچال (1964) * تلويزيون هاي سياه و سفيد (1966) * ماشين هاي لباسشويي (1969) - مونتاژ ساده با استفاده از اجزاء و قطعات وارداتي * راديو هاي لامپ خلاء (1959) - توليد بندري و مرزي به وسيله كمپاني هاي خارجي چند مليتي

Slide 17: 

فاز 2- تأسيس پايه و زير ساخت صنعتي (1979-1969): - حمايت و پشتيباني قوي دولتي - تأسيس پايه و زير ساخت صنعتي با حمايت توليدگران كره اي * صنايع شيميايي و زيربنايي سنگين * منطقه آزاد صادراتي ماسان (1970) * مجتمع صنعتي الكترونيكي كرني (1971) - توسعه تحت تأثير صادرات * قوانين حامي صنعت الكترونيك (1979-1969): * سامسونگ الكترونيك (1969) * دوو الكترونيك (1974) - غالب شدن الكترونيك مصرفي (ضعيف در الكترونيك صنعتي) * تلويزيون رنگي(1974) * اجاق هاي مايكروو (1978) * VTR (1979) - تداوم وابستگي به فن آوري، اجزاء و قطعات خارجي

Slide 18: 

فاز 3- رشد و توسعه سريع زير ساختار مخابرات پايه (1988-1980) - تسهيل و تقويت رشد با تسهيلات حاصل از پخش تلويزيوني به طريق رنگي - شروع و ابتكار تغيير و حركت از OEM به نام تجارتي كره اي - نيمه هادي با 64K حافظه ديجيتالي DRAM (1984) - توسعه الكترونيك صنعتي مثل مدارات چاپي و تلفن ها * رايانه هاي شخصي (1982) * سيستم هاي سوئيچ الكترونيكي (1986) - بومي سازي اجزاء و قطعات - تعميق سرمايه گذاري خارجي براي اجتناب از حفظ و حمايت صنايع داخلي (ايجاد زمينه رقابت) * كارخانجات تلويزيون رنگي در ايالات متحده آمريكا و پرتغال (1982) - آزاد سازي واردات (به جز واردات از كشور ژاپن) - برپايي و ايجاد يك شبكه مخابراتي پايه

Slide 19: 

فاز 4- تغييرات ساختاري و ارتقاء بخشي محصولات الكترونيك و شبكه اطلاعات (1995-1989) - تضعيف قدرت رقابتي قيمت - افزايش سرمايه گذاري خارجي اعم از داخل و خارج از كشور - حركت انتقال قطعات و اجزاء كليدي و پيشرو به سمت محصولات پيشرفته * دوربين ويدئويي قابل حمل داراي ضبط ويدئو، CDP، دستگاه هواساز * رايانه، نمابر (فاكسيميلي) * LCD (ديود كريستال مايع)، 4MDRAM (حافظه 4 مگابايتي) * عمدتاً به دليل افزايش دستمزد در داخل كشور و ظهور كشورهاي رقيب با نرخ دستمزد پائين - افزايش سريع واردات - بروز رقابت در خدمات مخابرات راه دور * تلفن موبايل راه دور بين المللي - پيشرفته شدن شبكه هاي اطلاعات و تسهيلات مربوط

Slide 20: 

فاز 5 – ترقي انفجار آميز (تحول انفجار گونه) اينترنت و مخابرات راه دور (از 1996 تاكنون) - ارتقاء بيش از پيش اجزاء كليدي و پيشرو الكترونيكي * شكوفايي كسب و كارهاي متهورانه (در سايه تحولات جديد) * PDA، تلفن هاي موبايل، چند رسانه اي ها، تلويزيون ديجيتالي، MP3 * MDRAM 16 (حافظه هاي ديجيتالي 16 مگابايتي)، 64MDRAM (حافظه هاي ديجيتالي 64 مگابايتي)، LCD (ديود كريستال مايع) - تأكيد بر اقتصاد ديجيتالي و صنايع فن آوري اطلاعات (IT) * ظهور خدمات اينترنت و رشد سريع و شگفت انگيز آن * تجهيزات مخابراتي راديويي برخوردار از فن آوري CDMA - رقابت شديد در ارائه خدمات مخابرات راه دور * تلفن محلي، پنج خدمات سيار * رشد انفجار آميز (تعداد) مشتركين تلفن موبايل * دستيابي با سرعت بالا به اينترنت از طريق ADSL و مودم كابلي - ايجاد و برپايي شاه راه هاي بزرگ اطلاعاتي - اختلاط و تلفيق مخابرات راه دور و پخش

Slide 21: 

III : صنايع عمده IT: قابليت رقابت و چشم انداز صنعت الكترونيك سخت افزار الكترونيكي قسمت پيشتاز و هدايت كننده صنايع آي تي در كره است. صنايع الكترونيك كره شامل الكترونيك مصرفي و خانگي، تجهيزات مخابراتي، رايانه ها و اجزاء و قطعات الكترونيكي در طي چند دهه گذشته به طور قابل توجه و شگفت آوري از جهت كمي و كيفي رشد نموده و توسعه يافته اند. اين صنايع تحت توسعه خارق العاده فن آوري، و رشد سريع بازار قرار گرفته و در ساير صنايع نيز نفوذ وسيعي داشته اند كه تأثير فراواني بر قدرت و قابليت رقابت همه صنايع توليدي و خدماتي باقي گذاشته است. صنعت الكترونيك يكي از بزرگترين بخش صادرات و نيز يكي از مهمترين صنايع در اقتصاد كره است. صادرات محصولات الكترونيكي به بيش از 50 ميليارد دلار آمريكا رسيد كه برابر با 35% كل صادرات كشور مي باشد. سهم اين صادرات در امور توليدي و اشتغال، در سال 1998 به ترتيب برابر با 4/16% و 7/18% بوده است. توليدات الكترونيكي كره كه تقريباً 4% توليدات جهان را تشكيل مي دهد در بازار جهاني در رديف پنجم پس از ايالات متحده، ژاپن، آلمان و چين قرار گرفته است.

Slide 22: 

صنعت الكترونيك كره، در عين حال هنوز داراي چند نقطه ضعف است كه حساسترين و بحراني ترين آنها يكي وابستگي عميق به تكنولوژي محوري كشورهاي خارجي و ديگري حساسيت و وابستگي بالا به تغييرات قيمت است كه اين نيز به نوبه خود در نتيجه وابستگي سنگين به محصولات خاصي مانند حافظه هاي ديجيتالي (DRAM) مي باشد. از اين نظر، كره به عقب بودن خود از كشورهاي پيشتاز مانند ايالات متحده آمريكا و ژاپن آشكارا ادامه مي دهد. (1) ويژگي هاي اصلي ساختار مبتني بر صادرات صنعت الكترونيك يكي از انواع صنايعي است كه فرآيند توسعه مبتني بر صادرات را تعقيب و پيگيري كرده است. سهم صادرات آن در توليد، از دهه 1970 همواره بيش از 60% بوده است و به 83% در سال 1998 رسيده است. نرخ رشد متوسط سالانه صادرات در طول دو دهه گذشته بالاتر از 20% بوده است و انتظار مي رود كه حجم صادرات در سال گذشته به بيش از 50 ميليارد دلار آمريكا رسيده باشد.

Slide 23: 

ساختار صنعت الكترونيك كره (ميليون دلار آمريكا) منبع: انجمن صنايع الكترونيك كره واردات محصولات و اجزاء الكترونيكي نيز به طور شگرفي افزايش يافت، به طوري كه از 4/0 ميليارد دلار آمريكا در سال 1975 به 5/29 ميليارد دلار آمريكا در سال 1997 رسيد كه نرخ رشد متوسط سالانه آن تقريباً نزديك به 22 درصد مي باشد. اگرچه حجم واردات به طور ناگهاني و به دليل ركود اقتصادي به 4/22 ميليارد دلار آمريكا در سال 1998 رسيد ولي خيلي سريع به 1/33 ميليارد دلار آمريكا در سال گذشته افزايش يافت.

Slide 24: 

فرآيند بازسازي سريع: ساختار صنعت الكترونيك كره در طي چند دهه اخير دائماً در حال تغيير و تحول بوده است. محصولات اصلي در دهه 1970 شامل محصولات الكترونيك خانگي شامل گيرنده هاي راديو و تلويزيون سياه و سفيد مي شد. از دهه 1980 سهم اجزاء و قطعات الكترونيكي در كل توليد شروع به افزايش نمود به طوري كه در اواسط دهه 1980 به 9/46 درصد محصولات را نشان مي داد. در همان زمان سهم محصولات الكترونيك صنعتي نيز شروع به رشد نمود. در حالي كه سهم الكترونيك مصرفي كاهش يافت. در دهه 1990 محصولات مونتاژي و نيز اجزاء و قطعات الكترونيك تقريباً سهم مساوي از كل توليد را داشتند. نكته كليدي در دهه 1990 تنظيم ساختار صنعت در راستاي اطلاعات و اجزاء و قطعات و محصولات مخابراتي است. در اين وضعيت، سهم محصولات داراي ارزش افزوده بالا مانند رايانه ها و تجهيزات مخابراتي افزايش يافته است. در بخش اجزاء و قطعات الكترونيكي نيز محصولات داراي ارزش افزوده بالا مانند نيمه هادي ها، لامپهاي سرمايه بر اشعه كاتديك (CRT)، TFTLCD از نظر توليد داراي نقش مهمتري بوده اند.

Slide 25: 

تغييرات ساختاري در صنعت الكترونيك كره (%) منبع: انجمن صنايع الكترونيك كره (KOTIS)

Slide 26: 

چند عامل در اين پديده دخالت دارند كه عبارتند از: موفقيت در زمينه نيمه هادي ها، انتقال سريع توليد الكترونيك مصرفي به كارخانجات خارجي و رشد سريع تقاضاي داخلي براي رايانه و تجهيزات مخابرات راه دور. به همين ترتيب اقلام پيشتاز در الكترونيك مصرفي از تلويزيون رنگي به VTR و آون مايكروويو به دوربين ويدئويي قابل حمل، DVD ها، CDP ها و ... تغيير يافته اند. در زمينه الكترونيك صنعتي حركت از تلفن با سيم و مانيتورها به سمت تلفن هاي بي سيم، رايانه هاي شخصي به صورت دفترچه يادداشت، و در زمينه اجزاء و قطعات، حركت از نوارهاي صوتي و لامپ هاي اشعه كاتديك به سمت حافظه هاي نيمه هادي و ديودهاي كريستال مايع بوده است. تغيير در محصولات اصلي در صنعت الكترونيك كره منبع: KIET (انجمن صنايع الكترونيك كره)

Slide 27: 

استفاده از پاورپوینتها با ذکر خانه کارآفرینان بلامانع می باشد

authorStream Live Help