belajar cara belajar1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BELAJAR CARA BELAJARPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan MalaysiaJulai 2001 : 

BELAJAR CARA BELAJARPusat Perkembangan KurikulumKementerian Pendidikan MalaysiaJulai 2001

1. OBJEKTIF MODUL : 

1. OBJEKTIF MODUL Menjelaskan konsep BCB. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran. Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR : 

Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar waktu sekolah. Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup. 2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR

Slide 4: 

Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru. Murid menggunakan pengetahuan rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran. Murid menilai tahap pembelajaran sendiri. 3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR

Slide 5: 

Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak 4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Kemahiran Belajar : 

Kemahiran Belajar Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.   Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:

Kemahiran Belajar : 

Kemahiran Belajar Kemahiran Mendengar Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis Kemahiran Mengambil Nota Kemahiran Mengingat

a.   Kemahiran Mendengar : 

a.   Kemahiran Mendengar Apa yang didengar ..........pelbagai teks seperti: Arahan Lakonan Puisi Berita Ucapan Syarahan Lagu Taklimat Pengumuman Penerangan

Mengapa perlu didengar.... untuk mendapatkan: : 

Mengapa perlu didengar.... untuk mendapatkan: Maklumat Fakta Data Pengetahuan Penjelasan Penghayatan – muzik, puisi, bunyi

Siapa yang didengar …. : 

Siapa yang didengar …. Sesiapa sahaja yang ·  memberi maklumat ·  memberi penjelasan ·  membuat pertanyaan ·  memberi pendapat

b. Kemahiran Membaca : 

b. Kemahiran Membaca Skimming/Luncuran Untuk maklumat ringkas dan pantas Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan Scanning/ Imbasan Untuk maklumat lebih dalam daripada skimming Baca pendahuluan, rumusan dan kandungan bab Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, data

Bacaan Intensif : 

Bacaan Intensif Untuk Maklumat Terperinci strategi : SQ3R Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan Question –tajuk jadi soalan – jawab Read – baca perenggan untuk maklumat Recite – ringkaskan, refrasakan perenggan Review – lihat nota semula, pastikan ingat isi

Baca Laju : 

Baca Laju Boleh baca laju dan faham kandungan Tumpuan sepenuhnya masa membaca Kesan isi penting melalui tanda: tulisan condong/ bergaris/tebal graf/gambar rajah/peta minda Membuat catatan nota

Menulis Cepat : 

Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh itu, menulis cepat memerlukan unsur: Kelajuan menulis Tulisan yang boleh dibaca

Mencatat Nota : 

Mencatat Nota Mencatat nota adalah aktiviti merekod fakta,maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar. Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah, ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.

Mengingat : 

Mengingat Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam.

Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar : 

Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar Motivasikan diri untuk memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu Menumpukan perhatian pada apa yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis Memandang ke arah guru.

Slide 18: 

KEMAHIRAN MAKLUMAT

Definisi Maklumat : 

Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan,data,butiran,fakta, keterangan, atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang

Slide 20: 

Kemahiran maklumat terdiri daripada: Kemahiran perpustakaan Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian

SUMBER MAKLUMAT : 

SUMBER MAKLUMAT Bahan bercetak Bahan audiovisual Sumber berasaskan komputer Contohnya buku, majalah, monograf,surat khabar, jurnal dan laporan. Contohnya filem, video, aset, cakera laser, mirofilem, mikrofis, pita magnetik Contohnya dalam talian dan luar talian, cakera padat, dan internet. Contohnya ibu bapa, guru, pakar bidang, tokoh dan sebagainya. Sumber berasaskan manusia SUMBER MAKLUMAT

Slide 22: 

JENIS SUMBER/BAHAN Jurnal Laporan /Statistik Kertas Kerja Paten Standard/Piawaian Tesis/Disertasi Katalog Perdagangan Ensiklopedia Kamus Tesaurus Atlas/Peta Gazetiar Brosur/risalah Akhbar Majalah/Buletin Buku teks/rujukan 17. Buku Tahunan 18. Monograf 19. Buku log/diari 20. Kitab suci/Hadith 21. Almanak 22. Indeks 23. Abstrak 24. Bibliografi 25. Ulasan/Resensi 26. Direktori 27. Biografi 28. Buku Panduan /Manual 29. Pangkalan Data Dalam Talian 30. Internet 31. CD-ROM

Slide 23: 

CONTOH ENJIN PENCARIAN

Slide 25: 

STRATEGI METAKOGNISI An intellect is someone whose mind watches itself. - Albert Camus Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. (Costa, A.L.:1981)

Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari . : 

Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi. Apabila kesedaran ini wujud, murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari . Pengertian Metakognisi

GAYA PEMBELAJARANMengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran? : 

GAYA PEMBELAJARANMengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran? Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Fokus terhadap apa yang diperlajari Memaksimumkan hasil pembelajaran.

Apakah Gaya Pembelajaran? : 

Apakah Gaya Pembelajaran? Gaya pembelajaran VAK Gaya pembelajaran Dunn & Dunn

1. Gaya pembelaran VAK : 

1. Gaya pembelaran VAK VISUAL AUDITORI KINESTETIK

2. Gaya Dunn & Dunn : 

2. Gaya Dunn & Dunn Berasaskan beberapa aspek : Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi

Alam Sekitar : 

Alam Sekitar Bunyi Cahaya Suhu Pola

Emosi : 

Emosi Motivasi Ketabahan Tanggung jawab Struktur

Sosiologi : 

Sosiologi Sendiri Pasangan Rakan Sebaya Pasukan Guru Pelbagai cara

Fizikal : 

Fizikal Persepsi Makan Waktu Gerakan

Psikologi : 

Psikologi Global atau Analitik Otak Kiri atau Otak Kanan Impulsive atau Refleksif

authorStream Live Help