dünyanın şekli ve boyutları

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

DÜNYA' NIN ŞEKLİ VE BOYUTLARI : 

DÜNYA' NIN ŞEKLİ VE BOYUTLARI Dünya' nın şekli tam bir küre olmayıp kutuplar-dan biraz basık, Ekvator bölgesinde ise daha şişkin küreye yakın bir şekildir. Dünya’ nın bu özel şekline GEOİD denir.

Dünya ile ilgili tespit edilmiş başlıca boyut bilgileri şunlardır: : 

Dünya ile ilgili tespit edilmiş başlıca boyut bilgileri şunlardır: Ekvator çevresi 40.076 km Kutuplar çevresi 40.009 km Ekvator yarı çapı 6.377 km Kutup yarıçapı 6.356 km Basıklık oranı 1/297 Yüzölçümü 510 milyon km2 Hacmi 1.083.320.000 km3

DÜNYA' NIN ŞEKLİNİN  SONUÇLARI : 

DÜNYA' NIN ŞEKLİNİN  SONUÇLARI 1. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe yerçekimi artar. 2. Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara gidildikçe daralır. 3. Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe küçülür. 4. Meridyenlerin arası kutuplara gidildikçe daralır. 5. Yeryüzünden yükseldikçe görülen alan genişler. 6. Dünya’ nın dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır. (Ekvator'da 1670 km/saat Kutuplarda O km/saat) 7. Kuzey kutbundan güneye gidildikçe Kutup Yıldızının görünüm açısı küçülür. 8. Doğuya gidildikçe Güneş daha erken batar. 9. Dünya’nın bir yarısında gece diğer yarısında gündüz yaşanır. 10. Ay tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay üzerine daire biçiminde düşer. 11. Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklık azalır. 12. Ekvator çemberi, meridyenlerden ve paralellerden daha uzun olur.

Örnek: (1993/ÖYS) : 

Örnek: (1993/ÖYS) İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?   A) Dünya’nın şeklinin geoid olması B) Meridyen boylarının eşit olması C) Paraleller arasında kalan meridyen yay-larının eşit olması D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi E) Ekvator düzlemi ile eklipliğin çakışmaması Yanıt: A

YERKÜRE’ NİN KOORDİNATLARI : 

YERKÜRE’ NİN KOORDİNATLARI Paralel Daireleri:Ekvatora paralel olarak 1°lik açı aralıklarıyla çizildiği varsayılan dairelerdir.

Özellikleri: : 

Özellikleri: 1. Birer derece aralıklarla geçerler. 2. 90 tanesi Güney, 90 tanesi Kuzey yarım-kürede olmak üzere toplam 180 tanedirler. 3. Kutuplara gidildikçe çevre uzunlukları azalır. (Kutup noktasında 0) 4. İki paralelin arası her yerde 111 km kabul edilir. 5. Aynı paralel üzerinde farklı tüm noktalar güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar. 6. Aynı paralel üzerindeki tüm noktalarda gece gündüz süreleri aynıdır.

Paralel Daireleri: : 

Paralel Daireleri:

Meridyenler: : 

Meridyenler: Bir kutuptan diğerine uzanan ve kvatoru dik olarak kesen 1°lik aralıklarla çizilmiş çemberlere MERİDYEN DAİRELERİ denir.

Özellikleri: : 

Özellikleri: 1. Aralarındaki uzaklık sadece ekvator üzerinde 111 km’dir. Kutuplara gidildikçe bu uzaklık daralır. (Kutup noktasında 0) 2. Tam daire olarak 180 adet. Ancak yarım daire olarak düşünüldüğünde 180 Batı, 180 Doğu yarıkürede toplam 360 tanedir. 3. 180° nolu meridyeni çembere tamamlayan (Antipotu) meridyen 0° nolu GRENNWİCH Gözlemevi'nden geçen başlangıç meridyenidir. 4. Başlangıç meridyeninin doğusundakilere doğu, batısındakilere batı meridyenleri denir. 5. İki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı vardır. 6. Meridyen yayları eşit uzunluktadır. 7. Aynı meridyen üzerindeki bütün noktalarda yerel saat aynıdır ve 21 Mart-23 Eylül günlerinde Güneş aynı anda doğar ve batar.

Meridyenler: : 

Meridyenler:

ENLEM VE BOYLAMLAR : 

ENLEM VE BOYLAMLAR Enlem ve boylamlar bir yerin coğrafi konumunun belirlenmesinde kullanılır. Enlem: Yerkürede herhangi bir noktanın ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değeridir. Boylam: Herhangi bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değeridir.

Örnek: (1995/ÖYS) : 

Örnek: (1995/ÖYS) Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır?   A) Yerel saatlerin aynı olması B) Doğal bitki örtülerinin aynı olması C) Başlangıç meridyenine olan uzaklıkların eşit olması D) Aynı tarihlerde aynı mevsimlerin yaşan-ması E) Gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması   Çözüm: Aynı boylam üzerindeki bütün noktaların yerel saatleri aynıdır. Cevap: A

COĞRAFİ KONUM : 

COĞRAFİ KONUM Bir ülkenin, yerin coğrafi konumu denilince; - Yerküre üzerinde bulunduğu nokta yer. - Hangi kıtada bulunduğu ve diğer kıtalarla ilişkili durumu - Deniz ve okyanuslarla ilişkisi - Yükselti durumu - Ticaret yollarına göre durumu - Ekonomik ve kültürel özellikler bakımından farklılık gösteren yerlere göre durumu anlaşılır. Kısaca, bir yerin enlem ve boylamlara göre yerküre üzerindeki yeri ve çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan coğrafi koşulların tümüne birden "Coğrafi konum" denir. Coğrafi konum ikiye ayrılır.

1. MATEMATİK KONUM : 

1. MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir yerin enlem ve boylamlara göre yerinin saptanmasıdır. Örneğin: Türkiyenin matematik onumu 36° -42° kuzey paralelleri 26°-45° doğu meridyenleri arasındadır.

Türkiye’nin matematik konumu : 

Türkiye’nin matematik konumu

Bir yerin enlemini bilirsek: : 

Bir yerin enlemini bilirsek: - Güneş ışınlarının geliş açısı - Güneş'in ufukta ulaşabileceği yüksekliği - Gece-gündüz süreleri - Bulunduğu iklim kuşağını - Mevsimleri - Akarsu rejimleri - Kalıcı kar sınırı gibi başlıca coğrafi özelliklerinide bilmek mümkündür

Örnek: (1983/ÖSS) : 

Örnek: (1983/ÖSS) Türkiye'de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Arjantin'de temmuz ve ağustos aylarında görülebilmektedir. Bu durum Arjantin'in hangi özelliği ile ilgilidir? A) Güney Yarımkürede yer alması B) Sürekli yüksek basınç merkezlerinin etkisinde kalmasıyla C) Güneydoğu alizelerine açık olmasıyla D) Kuzey-güney doğrultusunda uzanmasıyla E) Batı rüzgarlarına kapalı olmasıyla   Çözüm: Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşanır. Bu Arjantin'in Güney Yarımkürede ya da kısaca Coğrafi konumun sorunudur. Yanıt: A

Bir yerin Boylamını bilirsek: : 

Bir yerin Boylamını bilirsek: - Yerel saatini - Hangi saat diliminde yer aldığını - Aynı enlem üzerindeki noktalarda Güneşin doğuş ve batış saatlerini de bilmek mümkün olur.

2. ÖZEL KONUM: : 

2. ÖZEL KONUM: Dünya üzerindeki bir yerin kıtalar denizlere, dağ sıralarına boğazlara geçitlere, anayollara komşu ülkelere, siyasi bloklara göre olan konumu ve yükseklik değerleri özel konu-mudur. Örneğin: Türkiye Asya, Avrupa Afrika kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir kavşak noktasında kurulmuştur, ve bu bakımdan büyük bir Jeopolitik öneme sahiptir. Ayrıca yüzey şekillerindeki çeşitlilik iklim çeşitliliğine o da tarımsal etkinliklerin çeşitliliğine neden olur. Tüm bunlar Türkiye'nin özel konumunun sonuçlarıdır.

Örnek: (1995/ÖYS): : 

Örnek: (1995/ÖYS): Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgili değildir?   A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Doğusu ile batısı arasında yerel saat farkının 76 dakika olması C) Kıyı kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla yağış alması D) Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması E) Farklı ekonomik düzeydeki ülkeler arasında yer alması   Çözüm: Yerel saat farkları ve hesaplanmaları boylam ile tespit edilir. Bu da matematik konumun bir sonucudur. Yanıt: B

Örnek: (1995/ÖSS): : 

Örnek: (1995/ÖSS): Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının milletlerarası politikada oynadığı rol aşağıdaki bilim dallarından hangisinin oluşmasına neden olmuştur?   A) Tarih B) Jeopilitik C) Coğrafya D) Sosyoloji E) Arkeoloji

Örnek: (1984/ÖSS): : 

Örnek: (1984/ÖSS): Haritada belirtilen şehirlerin hangisinde gece-gündüz uzunluğu, yıl boyunca en az değişir ?   A) Washington B) Moskova C) Kolombo D) Mekke E) Kap

Örnek: (1990/ÖSS): : 

Örnek: (1990/ÖSS): Havanın bulutsuz olduğu bir günde, düz bir araziye dikilen çubuğun gölgesi üzerinde yapılan gözlemlerden, o yerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini belirlemede yararlanılamaz ?   A) Boylam derecesini B) Enlem derecesini C) Yerel saatini D) Yükseltisini E) Bulunduğu yarımküreyi

Dünyanın Hareketleri : : 

Dünyanın Hareketleri : I. DÜNYANIN GÜNLÜK ( EKSEN ) HAREKETİ: Dünya batı-doğu doğrultusunda kendi ekseni etrafında hızla dönerek 24 saatte günlük hareketini tamamlar. Bu harekete eksen hareketi de denir. Dünyanın küresel şekli dönüş hızında farklılaşmalara neden olur. Ekvatorda hız 1670 km/saat olur iken kutuplara gidildikçe hız azalır. Kutup noktalarında sıfır olur. Bunun sonucunda; - Güneşin doğma ve batma anı ekvatordan kutuplara uzar. - Aynı boylam üzerindeki tüm noktalarda yerel saat aynı olur.

(1995 / ÖSS) : 

(1995 / ÖSS) Yerin ekseni etrafında  dönüşü sırasında, yandaki şekil üzerinde belirtilen yerlerin hangisinde hız en fazladır ? A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  Çözüm: B

GÜNLÜK HAREKETİN SONUÇLARI: : 

GÜNLÜK HAREKETİN SONUÇLARI: 1. Gece ve gündüzler oluşur. 2. Yerel saat farkları ortaya çıkar. 3. Doğu ve batı yönleri ortaya çıkar. 4. Dünya üzerinde herhangi bir yer, güneş ışınlarını gün içinde farklı açılarla alır. 5. Günlük sıcaklık ve basınç farklarının oluşması. Bunun sonucunda da: - Mekanik çözülme artar. - Meltem rüzgarları oluşur. 6. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olur. 7. 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşakları oluşur. 8. Okyanus akıntılarında sapma ve halkalar oluşur. 9. Aynı enlem üzerinde, Güneş farklı zamanlarda doğup batar

SAATLER : 

SAATLER Dünya'nın günlük hareketi sonucunda kutup noktaları dışında aynı enlem üzerindeki bir noktada Güneş batıdaki bir noktaya göre daha önce doğar ve batar. Bunun sonucunda yerel saatler oluşur.

YEREL SAAT : : 

YEREL SAAT : Zaman, Güneş'in gökyüzünde izlenen hareketine göre düzenlenir. Bir boylam 24 saatte bir Güneş'in tam karşısında olmaktadır. Dünya ekseni etrafında dönerken 360 meridyen 1 gün 24 saat yada 1440 dakika içerisinde Güneşin önünden geçer. Güneş sabittir ama insan gözü Güneşi dönüyormuş gibi algılar. Yukarıdaki işlemle ispatlandığı gibi bir meridyen güneşin önünden geçtikten 4 dakika sonra onu takip eden meridyen güneşin önünden geçer. İki meridyen arasında 4 dakika yerel saat farkı vardır. Güneş doğudan doğduğu için doğuda kalan meridyenlerde yerel saat daha ileridir.

Örneğin: : 

Örneğin: Örneğin: 26° - 45° doğu meridyenleri arasında bulunan Türkiye'de 45 - 26 =19 meridyen 19 x 4 = 76 dakika yerel saat farkı vardır.

(1993 / ÖSS) : 

(1993 / ÖSS) P noktasında ye-rel saat 17:00 iken M ve L noktalarında yerel saat nedir?        M       L A) 16:40 17:00 B) 16:10 16:40 C) 17:20 16:40 D) 17:00 16:40 E) 17:00 17:00 Çözüm: P ve M noktaları aynı boylamda olduğu için yerel saatleri aynı olur. L noktası 5 meridyen batıda yani yerel saat geridir. 5 x 4 =20 17:00 - 20= 16:40 Yanıt: D

YEREL SAATLERİN HESAPLANMASI : 

YEREL SAATLERİN HESAPLANMASI Yerel saat hesapları çözülürken genelde şu 4 aşama uygulanır: 1. Şekil çizimi 2. Boylamlar verilmişse boylam farklarını bulup saate çevirme ya da zaman farkı verilmişse farkı boylama çevirerek boylamı bulma. 3. Şekil üzerinde sonuç olarak ileri (doğusunda) ya da geri (batısında) noktayı tespit etme. 4. İleri ise toplama geri ise çıkarma işlemi ile sonucu bulma

Örnek 1: : 

Örnek 1: 28° doğu boylamındaki A kentinde saat 10:00 iken 44° doğu boylamındaki B kentinde saat kaçtır ? Çözüm: Öncelikle şekil üzerinde verilen yerleri gösterelim. 1.

Çözümün devamı… : 

Çözümün devamı… 2. 44-28 = 16 boylam farkı 16 x 4 dk zaman farkı yani 1 saat 4 dk. saat farkı vardır. 3. Sorulan noktasaati verilen noktanın doğusundadır öyle ise zaman ileri olacak. 4. 10:00 + 1:04 = 11:04 Yanıt: 11:04

Örnek 2: : 

Örnek 2: 13° Batı meridyeninden yerel saati 2 saat geri olan A kentinin boylamı nedir ? Çözüm: 1. Yandaki şekil 2. 2 saat = 120 dk. 3. 13° Batı boylamının batısındaki boylamlar daha büyük dereceler taşır. 4. 13° + 30° = 43° Yanıt: 43° Batı Boylamı.

Örnek 3: : 

Örnek 3: 30° boylamındaki A kentinde saat 12'yi gösterirken 10° Batı boylamındaki B kentinde yerel saat kaçtır? Çözüm: 1. Şekil çizilir 2. 0° - 10° sırasında 10 boylam 0° - 30° arasında 30 boylam A-B arasında 10+30=40 boylam farkı:   2 saat 40 dakika zaman farkı. 3. Sorulan nokta A noktasının batısında yani zaman geridir. 4. Çıkarma işlemi yapılır   Yanıt: 9:20

Örnek Soru: (1997/ÖYS) : 

Örnek Soru: (1997/ÖYS) Ekvator'dan 1665 km kuzeyde olan Y noktasının yerel saati, başlangıç meridyenindeki bir yerin yerel saatinden 72 dakika ileridedir. Buna göre, Y noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?   A) 10° Kuzey 72° Doğu B) 15° Kuzey 18° Doğu C) 15° Kuzey 36° Doğu D) 15° Kuzey 18° Batı E) 15° Kuzey 72° Batı Yanıt: B

ULUSAL SAAT SİSTEMİ : 

ULUSAL SAAT SİSTEMİ Ulaşım olanaklarının modernleşmesi ve hızlarının artması, ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi uluslararası saati gerekli kılmıştır. Buna göre Dünya çevresi (360°) 15'er derecelik (birer saatlik) aralıklarla 24 saat dilimine ayrılmıştır.(15°x4= 60 dk.) Her ülke veya bölge hangi dilim üzerinde bulunuyorsa o dilimin merkezinden geçen meridyenin yerel saatine göre saatini ayarlar.

Saat Dilimleri: : 

Saat Dilimleri:

Türkiye’nin saat dilimi: : 

Türkiye’nin saat dilimi: Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi Türkiye hem 2. hem de 3. saat dilimlerinde yer almaktadırlar. Ancak ülkemizin büyük bir bölümü 2. saat diliminde bulunduğundan İzmit'ten geçen 30° doğu boylamının yerel saati ortak saat olarak kullanılır. 21 Mart'tan sonra saatler bir saat ileri alınır ve 45° doğu boylamının yerel saati ortak saat olarak kullanılır. 23 Eylül'den sonra saatler geri alınır ve 30° doğu boylamının yerel saati ortak saat olarak kullanılır.

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ : 

TARİH DEĞİŞTİRME ÇİZGİSİ Doğu yarı küre ile Batı yarı küreyi birbirinden ayıran 180 meridyene paralel uzanan çizgidir. Ancak Büyük Okyanustan geçen çizgi ada ve takım adaları bölmeyecek biçimde sapmalar gösterir

DÜNYA NIN YILLIK ( YÖRÜNGE ) HAREKETİ : 

DÜNYA NIN YILLIK ( YÖRÜNGE ) HAREKETİ Dünyanın yörüngesi elips şeklindedir ve gün çevresindeki bu yörüngede 365 gün 6 saatte turunu tamamlar.

DÜNYA NIN YILLIK ( YÖRÜNGE ) HAREKETİ : 

DÜNYA NIN YILLIK ( YÖRÜNGE ) HAREKETİ Güneş bu elipsin büyük çapı üzerinde ve odaklardan birinde yer alır. Bu yüzden Dünya Güneşe bazen yaklaşır (Günberi:3 Ocak) bazen de uzaklaşır (Günöte: 4 Temmuz).  Bu uzaklaşma ve yaklaşma mevsimlerin oluşumunu etkileyecek kadar önemli değildir. Sadece kuzey ve güney yarıküreler arasındaki mevsim sürelerinin farklı olmasına neden olur. Mevsimler Güneş ışınlarının düşme açısıyla ilgilidir. Bu açının değişmesinin nedeni ise Dünyanın Ekseni ile yörünge düzlemi (Ekliptik) arasındaki açıdır. (66°33'). Ekvator düzlemi ile Ekvator yörünge düzlemi arasındaki açı da buna bağlı olarak oluşur. (23°27')

Eksen Eğikliğinin Sonuçları: : 

Eksen Eğikliğinin Sonuçları: 1. Mevsimler oluşur. 2. Güneş ışınlarının düşme açısı zaman içerisinde değişir. 3. Gece - gündüz süreleri değişir. 4. Güneş ışınlarının dik geldiği kesimlerin yıl içinde değişmesi ve Dönencelerin oluşması.  5. Kutup dairelerinin enlem dereceleri oluşur. 6. Aynı boylam üzerindeki noktalarda Güneş'in doğuş ve batış saatleri değişir. 7. Kutup noktaları ile daireleri arasında sürekli gece ve gündüzler yaşanır. 8. Kuzey ve Güney Yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanır. 9. Muson rüzgarları oluşur. 10. Ekvatordan kutuplara gidildikçe gece-gündüz süreleri arasındaki farkın artması.

Eksen eğikliği: : 

Eksen eğikliği:

Örnek Soru: : 

Örnek Soru: Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23o 27 lik açı 33o olsaydı. Dünya ile ilgili birtakım olgular bugünkünden farklı olurdu. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir açı değişiminin sonucu olabilir? A) Tropik kuşağın genişlemesi B) Kutup kuşağının ortadan kalkması C) Ekvator çevresinde yıllık ortalama sıcaklıklarının yükselmesi D) Yer'in Güneş'ten aldığı enerjinin artması E) Yer'den uzaya yansımaların artması Çözüm: Dönenceler 33o paralelinden geçeceği için tropik kuşak genişler. Yanıt: A

Uyarı : : 

Uyarı : Eksen eğikliği daha büyük olsaydı Örneğin; 30° olsaydı kutup daireleri 60°, dönenceler 30° den geçerdi. Kutup ve Tropikal kuşak genişlerdi daha küçük olsaydı Örneğin; 15° olsaydı kutup daireleri 75° dönenceler 15° geçerdi; Kutup ve Tropikal kuşaklar daralırdı.

21 HAZİRAN (YAZ GÜNDÖNÜMÜ) : 

21 HAZİRAN (YAZ GÜNDÖNÜMÜ) Bu tarihte aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Kuzey Yarım Kürede Yengeç Dönencesine dik (90°) açı ile gelirse Aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

Kuzey Yarım Kürede; : 

Kuzey Yarım Kürede; 1. Yaz mevsimi başlar. 2. Kuzey Kutup Dairesi ile Kuzey Kutbu arasında gündüzler 24 satten fazladır. 3. En uzun gündüz ve kısa gece yaşanır. 4. Türkiye'de saat 12oo 'de cisimlerin yıl içerisindeki en kısa gölgesi oluşur. 5. Yengeç dönencesinde saat 12 oo 'de 6. Bu tarihten sonra gündüzler kısalır; geceler uzamaya başlar. Not: Güney yarım kürede bu sıralama olayların tam tersi yaşanır.

21 ARALIK (KIŞ GÜNDÖNÜMÜ) : 

21 ARALIK (KIŞ GÜNDÖNÜMÜ) Bu tarihten aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi Güneş ışınları Güney Yarımkürede Oğlak Dönencesine dik gelir ve aydınlanma çemberi kutup dairelerine teğet geçer.

Kuzey Yarımkürede: : 

Kuzey Yarımkürede: 1. Kış mevsimi başlar. 2. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. 3. Türkiye'de saat 12oo'de cisimlerin yıl içerisindeki en uzun gölgesi oluşur. 4. Kuzey Kutup dairesi ile Kuzey kutbu arasındaki enlemlerde gece süresi 24 saatten fazladır. 5. Yengeç dönencesinde saat 12oo de cisimlerin yıl içindeki en uzun gölgesi oluşur. 6. Bu tarihten sonra geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Not: Güney Yarımkürede bu sırada bu dolayların tam tersi yaşanır.

21 MART - 23 EYLÜL : 

21 MART - 23 EYLÜL (Ekinoks -Gece, gündüz eşitliği) Bu tarihlerden güneş ışınları. Ekvator'a dik gelir ve Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer. Kuzey Yarımkürede 21 Mart ilkbahar, 23 Eylül sonbaharın başlangıcıdır. Güney Yarımkürede ise, 21 Martta sonbahar 23 Eylülde ilkbahar başlar ve şu olaylar yaşanır

21Mart-23Eylülde yaşanan olaylar : 

21Mart-23Eylülde yaşanan olaylar 1. Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar. 2. Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile) 3. Her iki kutup noktasında da Güneş görülür. 4. Gel-git genliği en fazladır. 5. Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur. 6. Türkiye'de saat 12oo 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

DERSİMİZ BURADA SONA ERMİŞTİR : 

DERSİMİZ BURADA SONA ERMİŞTİR DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM! İYİ GÜNLER......! COĞRAFYA ÖĞRETMENİ; MEHMET ÜNAL

authorStream Live Help