Khuc thuy du

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

05:34

Slide 2: 

05:34 Nhạc: Trình bày: Thơ:

Slide 3: 

Hãy nói về cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì Về bên kia thế giới Ngoài trống vắng mà thôi Thụy ơi, và tình ơi! 05:34

Slide 4: 

Như loài chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh mất Trong vũng nước cuộc đời Trong vũng nước cuộc đời Thụy ơi, và tình ơi! 05:34

Slide 5: 

05:34 Đừng bao giờ em hỏi Vì sao ta yêu nhau Vì sao môi anh nóng Vì sao tay anh lạnh Vì sao thân anh run Vì sao chân không vững Vì sao, và vì sao!

Slide 6: 

05:34 Hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao Tình yêu như mũi nhọn Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu?

Slide 7: 

05:34

Slide 8: 

05:34 Nhạc: Trình bày: Thơ:

Slide 9: 

05:34 Đừng bao giờ em hỏi Vì sao ta yêu nhau Vì sao môi anh nóng Vì sao tay anh lạnh Vì sao thân anh run Vì sao chân không vững Vì sao, và vì sao!

Slide 10: 

05:34 Hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao Tình yêu như mũi nhọn Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu?

Slide 11: 

05:34 Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu?

Slide 12: 

05:34 Nhạc: Trình bày: Thơ:

Slide 13: 

05:34 From: To:

authorStream Live Help