Gagne

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

TEORI PEMBELAJARAN GAGNE

Slide 3: 

PEMBELAJARAN MELALUI ISYARAT PEMBELAJARAN STIMULI-TINDAK BALAS MELALUI RANTAIAN MELALUI ASOSIASI VERBAL MELALUI PELBAGAI PEMBEZAAN PEMBELAJARAN KONSEP PEMBELAJARAN PRINSIP PEMBELAJARAN PENYELESAIAN MASALAH TEORI PEMBELAJARAN GAGNE TEORI PEMBELAJARAN GAGNE

Slide 4: 

PEMBELAJARAN MELALUI ISYARAT Merupakan bentuk pembelajaran yang primitif. Tergolong dalam pembelajaran pelaziman klasik (Pavlov). Disebabkan oleh kebiasaan. Tidak banyak menggunakan pemikiran.

Slide 5: 

PEMBELAJARAN STIMULI-TINDAK BALAS Menghubungkaitkan stimuli yang dirancang dengan tindak balas individu, demi menghasilkan perubahan tingkah lakunya. Biasanya memberi galakkan/pujian. Tergolong dalam pembelajaran pelaziman operan (Skinner).

Slide 6: 

PEMBELAJARAN MELALUI RANTAIAN Pelbagai hubungkait daripada pembelajaran stimuli-tindak balas selepasnya. Tingkah laku yang berkaitan antara satu sama lain.

Slide 7: 

PEMBELAJARAN MELALUI ASOSIASI VERBAL Merupakan asas pembelajaran bahasa. Mengaitkan objek yang dilihat dengan nama objek. Perlu diulangi beberapa kali.

Slide 8: 

PEMBELAJARAN MELALUI PELBAGAI PEMBEZAAN Pembelajaran untuk memilih satu sahaja tindak balas terhadap pelbagai rangsangan.

Slide 9: 

PEMBELAJARAN KONSEP Pembelajaran membentuk konsep dengan perwakilan simbol berdasarkan ciri-ciri yang sama. Membuat pergolongan/pengelasan.

Slide 10: 

PEMBELAJARAN PRINSIP Perkaitan dua atau lebih konsep yang telah dipelajari. Konsep-konsep dikaitkan akan menjadi konsep. Merupakan pembelajaran yang rumit.

Slide 11: 

PEMBELAJARAN PENYELESAIAN MASALAH Pembelajaran melalui proses berfikir. Penyelesaikan masalah dengan konsep dan prinsip yang dipelajari. Langkah-langkah:

Slide 12: 

IMPLIKASI TEORI GAGNE KE ATAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Peringkat Awal  Pembelajaran Isyarat Guru perlu sentiasa memberi galakkan (Pembelajaran Stimuli) Guru beri latihan berulangan (Pembelajaran Rantaian) Menggalakan menulis dan bertutur (Asosiasi Verval) Membenimbing muyrid membuat diskriminasi (Pengajaran Pembezaan) Membantu murid mengenal pasti ciri utama objek (Pembelajaran Konsep) Menggunakan perbandingan, analogi dan aplikasi (Pembelajaran Prinsip) Memberi panduan dan cadangan (Penyelesaisn Masalah)

Slide 13: 

DIHASILKAN OLEH: BOON JIA MIN NG KIAN KIONG RUJUKAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN III EE AH MENG PENERBITAN FAJAR BAKTI TERIMA KASIH KUMPULAN: KDC/PCSN/1102 PERINGKAT 3 RUJUKAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN III MOK SOON SANG RUJUKAN GAGNE’s INSTRUCTIONAL THEORY http://tip.psychology.org/gagne.html KREDIT

authorStream Live Help