AquaRO instructie

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Het hoofdmenu bestaat uit 9 onderdelen. U kunt per onderdeel instructie krijgen door erop te klikken. Via het AquaRO-logo (linksboven) kunt u terug naar het hoofdmenu.

Slide 3: 

Het eerste onderdeel betreft inspiratie. Dit onderdeel is een beeldbank met foto’s die u vrij kunt gebruiken (met vermelding van “bron: www.aquaro.nl”).

Slide 4: 

Selecteer op een verschijningsvorm en/of op een thema en/of een speciale selectie

Slide 5: 

Als op een bepaalde verschijningsvorm wordt geklikt…

Slide 6: 

dan verschijnt een overzicht met foto’s van mogelijke variaties Klik vervolgens op een foto voor nadere informatie en eventueel aanvullende foto’s

Slide 7: 

Indien aanvullende foto’s aanwezig zijn kunt u die ook selecteren door ernaar toe te scrollen en erop te klikken Toelichtende tekst

Slide 8: 

De betreffende foto wordt daarna vergroot weergegeven

Slide 9: 

De betreffende foto wordt daarna vergroot weergegeven Tot zover het onderdeel Inspiratie. Via het logo kunt u terug naar het hoofdmenu.

Slide 10: 

Het tweede onderdeel in het hoofdmenu betreft voorbeelden. Via dit onderdeel kunt u fraaie en handige voorbeelden krijgen van projecten, documenten en fomats.

Slide 11: 

Selecteer desgewenst op een type voorbeeld en/of op een thema en/of een bepaalde situatie

Slide 12: 

Als bijvoorbeeld op projecten wordt geklikt…

Slide 13: 

dan verschijnt een overzicht met verschillende voorbeeldprojecten Klik vervolgens op een afbeelding voor nadere informatie

Slide 14: 

Toelichtende tekst U kunt ook direct naar een site toe of een rapportage downloaden Tot zover het onderdeel Voorbeelden. Via het logo kunt u terug naar het hoofdmenu.

Slide 15: 

Het derde onderdeel in het hoofdmenu betreft Wet en beleid. Via dit onderdeel kunt u snel relevante wetgeving en beleid opzoeken

Slide 16: 

Selecteer desgewenst op: schaalniveau en/of op een hoofdthema en/of een bepaalde status

Slide 17: 

Als bijvoorbeeld op Provinciaal niveau wordt geklikt…

Slide 18: 

dan verschijnt een overzicht met de relevante wetgeving en beleidsdocumenten op het betreffende niveau. Klik vervolgens op een afbeelding voor nadere informatie

Slide 19: 

Meer naar beneden in dit scherm kunt u direct naar een site toe of eventuele rapportages downloaden Toelichtende teksten De toelichtende teksten verschijnen in een nieuw scherm. Van hieruit kunt teksten eenvoudig kopieren.

Slide 20: 

Rapportage(s) Link(s) Tot zover het onderdeel Wet en beleid. Via het logo kunt terug naar het hoofdmenu.

Slide 21: 

Het vierde onderdeel in het hoofdmenu betreft Encyclopedie. Via dit onderdeel kunt u snel begrippen en vuistregels opzoeken

Slide 22: 

Zoek een begrip met behulp van het alfabet

Slide 23: 

Klik op het begrip dat u zoekt voor de juiste definitie en eventuele toelichting en vuistregels Tot zover het onderdeel Encyclopedie. Via het logo kunt terug naar het hoofdmenu

Slide 24: 

Het vijfde onderdeel in het hoofdmenu betreft Kaart en data. Via dit onderdeel kunt u kaarten (en op termijn ook data) vinden die gebruikt kunnen worden bij de watertoets.

Slide 25: 

Zoom in op een plangebied

Slide 26: 

Klik op de naam van een thema om de beschikbare kaarten over een thema te zoeken

Slide 27: 

Klik op het vierkantje om een bepaalde kaartlaag te tonen

Slide 28: 

Klik op “+” om de legenda te tonen

Slide 29: 


Slide 30: 

U kunt verschillende handige kaarten bekijken, bijvoorbeeld de bodemkaart

Slide 31: 

Of de “legger” waarop alle watergangen zijn aangegeven

Slide 32: 

Tot zover het onderdeel Kaart en data. Als u verder inzoomt, zijn ook luchtfoto’s als ondergrond beschikbaar (schaal < 1:10.000) Via het logo kunt terug naar het hoofdmenu

Slide 33: 

Het zesde onderdeel in het hoofdmenu betreft het Stappenplan. Dit onderdeel is erop gericht om de verschillende stappen in het watertoetsproces te vergemakkelijken.

Slide 34: 

Het stappenplan bestaat uit 5 modules die het ruimtelijk planproces ondersteunen. Klik op een module voor nadere instructie.

Slide 35: 

Gebruik de afbeelding boven in het scherm om terug te gaan naar het menu van het stappenplan. Via het logo kunt u terug te naar het hoofdmenu.

Slide 36: 

Met de locatietoets kunt u eenvoudig en snel (quick-scan) de waterrisico’s en waterkansen op een bepaalde locatie onderzoeken.

Slide 37: 

Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Klik hier om de locatietoets uit te voeren.

Slide 38: 

Hiermee heeft u in een oogopslag een overzicht van de risico’s en kansen Klik op de “pagina” voor een toelichting

Slide 39: 


Slide 40: 

Klik op de “wereldbol” om de onderliggende risico- of kansenkaart te bekijken. Ook via “Kaart en data” kunt u deze kaarten bekijken

Slide 41: 

Tot zover de Locatietoets.

Slide 42: 

Via de module Gidsmodellen Kunt u advies krijgen over de waterstructuur op een bepaalde locatie Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Klik op “Welk gidsmodel is relevant?” om te bekijken welk(e) gidsmodel(len) voor deze locatie gebruikt kan (kunnen) worden

Slide 43: 

Klik op een gidsmodel voor nadere informatie

Slide 44: 

Toelichtende teksten Klik op een onderdeel van het gidsmodel voor meer gedetailleerde informatie

Slide 45: 

Tot zover de module Gidsmodellen.

Slide 46: 

Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik. Het Stroomschema watertoets levert een locatiespecifiek processchema. Een klein project op een niet-gevoelige locatie kan leiden tot een verkorte procedure. Klik op “volgende” voor een stappenplan op maat

Slide 47: 

De vragen resulteren in een stappenplan voor de watertoets voor het betreffende plangebied Tot zover de module Stroomschema watertoets.

Slide 48: 

Klik op “volgende” voor een PvE op maat Het Programma van eisen en kansen kunt u gebruiken als u meer concrete input wilt over waterrisico’s en waterkansen, bijvoorbeeld ten behoeve van een PvE in het kader van een ruimtelijk plan. Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik.

Slide 49: 

Beantwoordt de vragen

Slide 50: 

Hiermee heeft u in een oogopslag overzicht van de relevante wateraspecten Klik op de “pagina” voor de eisen per thema

Slide 51: 

Of de kansen per thema

Slide 52: 

Tot zover de module Programma van eisen en kansen.

Slide 53: 

Klik op “volgende” voor een waterparagraaf op maat Gebruik de module Waterparagraaf als u eenvoudig en snel input wilt voor het opstellen van een waterparagraaf. Bij een klein plan op een niet-gevoelige locatie kan dit betekenen dat u met een standaard waterparagraaf kunt volstaan. Zoom in op uw plangebied en klik op het pennetje. Teken de contour van het gebied. Sluit af met een dubbelklik.

Slide 54: 

Beantwoordt de vragen

Slide 55: 

Hiermee heeft u in een oogopslag overzicht van de thema’s/wateraspecten die relevant zijn voor de waterparagraaf Klik op de “pagina” voor een toelichting over relevantie, doelen en maatstaven

Slide 56: 

Tot zover de module Waterparagraaf..

Slide 57: 

Het zevende onderdeel in het hoofdmenu betreft Gidsmodellen Hiermee kunt de beschikbare gidsmodellen bekijken. Voor een advies op maat wordt verwezen naar de module in het stappenplan

Slide 58: 

U kunt op een bepaald gidsmodel klikken voor nadere informatie over de wijze waarop water als structuurdrager in een ruimtelijk plan kan dienen.

Slide 59: 

Toelichtende teksten Klik op een onderdeel van het gidsmodel voor meer gedetailleerde informatie

Slide 60: 

U kunt op een bepaald gidsmodel klikken voor nadere informatie over de wijze waarop water als structuurdrager in een ruimtelijk plan kan dienen. Tot zover de module Gidsmodellen.

Slide 61: 

Het achtste onderdeel in het hoofdmenu betreft Projecten. Hiermee kunt u keuzes in het watertoetsproces vastleggen en relevante informatie overzichtelijk bewaren. Deze module is momenteel nog in ontwikkeling.

Slide 62: 

U kunt op verschillende manieren een nieuw project maken. Dit kan door te klikken op “Nieuw project” in dit scherm maar het kan bijvoorbeeld ook vanuit de foto’s en voorbeelden.

Slide 63: 

Als u een bepaalde foto wilt bewaren, dan selecteert u eerst de foto.

Slide 64: 

U kunt kiezen om de foto in een nieuw project op te slaan.

Slide 65: 

Gevraagd wordt dan om een projectcontour te tekenen. Het principe binnen AquaRO is: elk project heeft een contour Klik op projectdetails

Slide 66: 

De gegevens over het project kunnen hier ingevuld worden. Vervolgens dient akkoord gegeven te worden

Slide 67: 

In het dossier kunnen foto’s uit de inspiratiebeelbank verzameld worden.

Slide 68: 

Ook voorbeelden kunnen aan een project toegevoegd worden. Uiteraard kunt u vanuit voorbeelden ook een nieuw project aanmaken.

Slide 69: 

Naast o.a. foto’s en voorbeelden uit de website zelf kunnen ook externe verslagen en documenten aan het projectdossier toegevoegd worden. Tot zover het onderdeel Projecten.

Slide 70: 

Het laatste onderdeel in het hoofdmenu betreft Over AquaRO. Hierin is algemene informatie over de website en PR-materiaal terug te vinden.

Slide 72: 

Wilt u op de hoogte gehouden blijven worden van AquaRO dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Tot zover het onderdeel Over AquaRO.

Slide 73: 

De zoekfunctie binnen AquaRO kan handig zijn om snel inspiratie en informatie te vinden over een bepaald onderwerp of een bepaalde locatie.

Slide 74: 

Vul in het vak een term, begrip of de locatie in. U krijgt dan snel een overzicht van de informatie die binnen Aquaro daarover aanwezig is.

Slide 75: 


authorStream Live Help