la prehistòria

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LAPREHISTÒRIA SERGIO 5eA

Slide 2: 

La prehistòria te tres grans etapes: Paleolític Neolític Edat dels metalls

Slide 3: 

paleòlitic Habitaven Coves Aire lliure caça Pesca Agricultura

Slide 4: 

NEOLÌTIC Van descobrir Ramaderia Agricultura Van inventar Artesania Teler Comerç pedra polida

Slide 5: 

Edat dels Metalls Es van Desenvolupar Comerciants (Artesans) Van construir Cromlecs Dòmens Menhirs

authorStream Live Help