La prehistòria

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

la prehistòria Nico 5èA

Slide 2: 

La prehistòria te tres grans etapes 1. Paleolític 2.Neolític 3.Edat dels metalls

Slide 3: 

Paleolitic Habitaven Coves Aire Lliure Caça Pesca

Slide 4: 

NEOLITIC Van Descobrir Agricultura Ramaderia Van Descobrir Artesania Ceràmica Teler Comerç pedra polida

Slide 5: 

Edat dels metalls Es van desenvolupar Comerciants Artesans Van construir Dolmens Cromlecs Menhirs

authorStream Live Help