GAPO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GAPO : 

GAPO Mga Tauhan at mga Katangian

Tauhan : 

Tauhan Michael Taylor KATANGIAN May malaking galit sa mga Amerikano at lahat ng tatak Stateside. Mabuting kaibigan Maaalalahanin; maasikaso Mainitin ang ulo; prangka Masipag May talento sa musika

Magdalena : 

Magdalena Alipio *Mahilig sa lahat ng bagay mula sa Amerika; Ideyalistiko Mapagmahal na tiyo Madaling magtiwala Maaalalahanin Mabuting kaibigan

Modesto : 

Modesto William Smith Masipag Mataas ang pagtingin sa sarili Mabuting kaibigan Palakaibigan Mapagmahal na asawa’t ama Matulungin

Richard Halloway : 

Richard Halloway Ignacio Mapag-aalala kay Ali (noong una) Mapagpanggap Mapagsamantala Makasarili Inabuso ang pagtitiwala ng amo Makasarili

Steve Taylor : 

Steve Taylor Johnson Mahilig sa musika Palakaibigan Maaalalahanin Manloloko Mayabang at arogante Mataas ang tingin sa mga Amerikano; hindi naniniwala sa kakayahan ng Pilipino.

Slide 7: 

Mga tunggalian sa nobela

Slide 8: 

Pagkilala sa karapatan ng mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga Amerikano. Pagtangkilik sa sariling kultura laban sa nangingibaw na isipang kolonyal.

Slide 9: 

Pagtayo ng Pilipinas sa sarili nitong mga paa laban sa imperyalistang layuni n ng Amerika.

Slide 10: 

MGA POSITIBONG IMPLIKASYON NG PANANATILI NG u.S. BASES

Slide 11: 

May natatanggap na tulong-Militar ang Pilipinas mula sa Amerika kapalit ng pananatili ng base nito sa bansa. 2. Pananatili ng pakikipagkaibigan at magandang pakikitungo sa isa’t isa ng dalawang bansa

Slide 12: 

MGA NEGATIBONG IMPLIKASYON NG PANANATILI NG u.S. BASES

Slide 13: 

(Implikasyong Pulitikal) Ang pananatili ng mga base sa Pilipinas ay nagpapahayag ng kawalan ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at soberanya.

Slide 14: 

(Implikasyong Pang-ekonomiya) Ang ekta-ektaryang lupang Pilipino na ginagamit ng mga Amerikano para sa kanilang base ay hindi binabayaran ng upa.

Slide 15: 

(Implikasyong Moral) Nasisira ang hibla ng moralidad ng pamayanang Pilipino: ang mga kababaihan ay namamasukan bilang a-go-go dancers.

Slide 16: 

4. Napakaraming pang-aapi at pang-aabuso ang inaabot ng maraming Pilipino sa kamay ng mga Amerikanong nananatili sa kanilang base. Hindi rin nawawala ang diskriminasyon ng Amerikano sa mga Pilipino.

Slide 17: 

5. (Implikasyong Pangkalikasan) Sa teritoryo ng Pilipinas itinatapon ng mga Amerikano ang kanilang mga basura at iba pang toxic wastes na nagmumula sa kanilang mga base.

Slide 18: 

MGA Mahahalagang pangyayari sa nobela

Slide 19: 

Pagkakagulo sa club na pinagtatrabahuhan ni Mike . Tunggalian sa pagitan nina Modesto at Johnson. Pagsasabwatan nina Richard Halloway at Igna sa pagnanakaw at pagkakagulpi kay Alipio.

Slide 20: 

Pagtatapat ni Steve kina Magda at Mike ng tunay na dahilan ng hindi niya pagpapakasal sa babae. Pagkakapatay ni Mike kay Steve Taylor na naging dahilan ng pagkakakulong niya.