GAPO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

GAPO : 

GAPO Mga Tauhan at mga Katangian

Tauhan : 

Tauhan Michael Taylor KATANGIAN May malaking galit sa mga Amerikano at lahat ng tatak Stateside. Mabuting kaibigan Maaalalahanin; maasikaso Mainitin ang ulo; prangka Masipag May talento sa musika

Magdalena : 

Magdalena Alipio *Mahilig sa lahat ng bagay mula sa Amerika; Ideyalistiko Mapagmahal na tiyo Madaling magtiwala Maaalalahanin Mabuting kaibigan

Modesto : 

Modesto William Smith Masipag Mataas ang pagtingin sa sarili Mabuting kaibigan Palakaibigan Mapagmahal na asawa’t ama Matulungin

Richard Halloway : 

Richard Halloway Ignacio Mapag-aalala kay Ali (noong una) Mapagpanggap Mapagsamantala Makasarili Inabuso ang pagtitiwala ng amo Makasarili

Steve Taylor : 

Steve Taylor Johnson Mahilig sa musika Palakaibigan Maaalalahanin Manloloko Mayabang at arogante Mataas ang tingin sa mga Amerikano; hindi naniniwala sa kakayahan ng Pilipino.

Slide 7: 

Mga tunggalian sa nobela

Slide 8: 

Pagkilala sa karapatan ng mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso ng mga Amerikano. Pagtangkilik sa sariling kultura laban sa nangingibaw na isipang kolonyal.

Slide 9: 

Pagtayo ng Pilipinas sa sarili nitong mga paa laban sa imperyalistang layuni n ng Amerika.

Slide 10: 

MGA POSITIBONG IMPLIKASYON NG PANANATILI NG u.S. BASES

Slide 11: 

May natatanggap na tulong-Militar ang Pilipinas mula sa Amerika kapalit ng pananatili ng base nito sa bansa. 2. Pananatili ng pakikipagkaibigan at magandang pakikitungo sa isa’t isa ng dalawang bansa

Slide 12: 

MGA NEGATIBONG IMPLIKASYON NG PANANATILI NG u.S. BASES

Slide 13: 

(Implikasyong Pulitikal) Ang pananatili ng mga base sa Pilipinas ay nagpapahayag ng kawalan ng bansa na ipagtanggol ang sariling teritoryo at soberanya.

Slide 14: 

(Implikasyong Pang-ekonomiya) Ang ekta-ektaryang lupang Pilipino na ginagamit ng mga Amerikano para sa kanilang base ay hindi binabayaran ng upa.

Slide 15: 

(Implikasyong Moral) Nasisira ang hibla ng moralidad ng pamayanang Pilipino: ang mga kababaihan ay namamasukan bilang a-go-go dancers.

Slide 16: 

4. Napakaraming pang-aapi at pang-aabuso ang inaabot ng maraming Pilipino sa kamay ng mga Amerikanong nananatili sa kanilang base. Hindi rin nawawala ang diskriminasyon ng Amerikano sa mga Pilipino.

Slide 17: 

5. (Implikasyong Pangkalikasan) Sa teritoryo ng Pilipinas itinatapon ng mga Amerikano ang kanilang mga basura at iba pang toxic wastes na nagmumula sa kanilang mga base.

Slide 18: 

MGA Mahahalagang pangyayari sa nobela

Slide 19: 

Pagkakagulo sa club na pinagtatrabahuhan ni Mike . Tunggalian sa pagitan nina Modesto at Johnson. Pagsasabwatan nina Richard Halloway at Igna sa pagnanakaw at pagkakagulpi kay Alipio.

Slide 20: 

Pagtatapat ni Steve kina Magda at Mike ng tunay na dahilan ng hindi niya pagpapakasal sa babae. Pagkakapatay ni Mike kay Steve Taylor na naging dahilan ng pagkakakulong niya.

authorStream Live Help