TIN MUNG CN 13 TN, B web

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật XIII Thường niên, B Tin Mừng Mc 5, 21-43 "Này bé, Thầy truyền cho con : chổi dậy đi!"

PowerPoint Presentation:

Thirteeth Sunday in Ordinary time, B GOSPEL Mk 5, 21-43 "TALITHA KOUM"

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG Mc 5, 21-43 Chúa nhật XIII Thường niên, B

PowerPoint Presentation:

Thirteeth Sunday in Ordinary time, B Gospel Mk 5, 21-43

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật XIII Thường niên, B TIN MỪNG Mc 5, 21-43

PowerPoint Presentation:

Chúa nhật XIII Thường niên, B Tin Mừng Mc 5, 21-43 "Này bé, Thầy truyền cho con : chổi dậy đi!"

PowerPoint Presentation:

.Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Marcoâ.

PowerPoint Presentation:

Gospel of Jesus Christ of Marke When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials, named Jairus, came forward. Seeing him he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, My daughter is at the point of death.

PowerPoint Presentation:

.Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.

PowerPoint Presentation:

.Please, come lay your hands on her that she may get well and live.“ He went off with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. There was a woman afflicted with hemorrhages for twelve years. She had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all that she had.Yet she was not helped but only grew worse.

PowerPoint Presentation:

.Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu." Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?"

PowerPoint Presentation:

.She had heard about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his cloak. She said, "If I but touch his clothes, I shall be cured.“ Immediately her flow of blood dried up. She felt in her body that she was healed of her affliction. Jesus, aware at once that power had gone out from him,turned around in the crowd and asked, "Who has touched my clothes?"

PowerPoint Presentation:

.Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: "Ai đã sờ vào tôi?" Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

PowerPoint Presentation:

. But his disciples said to Jesus, "You see how the crowd is pressing upon you, and yet you ask, 'Who touched me?'“ And he looked around to see who had done it. The woman, realizing what had happened to her, approached in fear and trembling. She fell down before Jesus and told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be cured of your affliction."

PowerPoint Presentation:

.Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.

PowerPoint Presentation:

. While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?“ Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid; just have faith.“ He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue official,

PowerPoint Presentation:

.Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.

PowerPoint Presentation:

. When they arrived at the house of the synagogue official, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead but asleep.“ And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother and those who were with him and entered the room where the child was.

PowerPoint Presentation:

.Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Ñoù laø lôøi Chuùa

PowerPoint Presentation:

.He took the child by the hand and said to her ," Talithakoum ,“ which means, "Little girl, I say to you, arise!“ The girl, a child of twelve, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know thisand said that she should be given something to eat. It is the Word of God

PowerPoint Presentation:

TIN MỪNG : Mk 5, 21-43 LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG God's Word is the Living Word

PowerPoint Presentation:

CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CHÂN LÝ CỦA CHÚA Nguồn Internet : Simon hoadalat&40 giây Lời Chúa Biên soạn lại: Mt Lê thanh Xuyến Mùa Thường niên, B PLEASE CONTINUE COMMUNICATION MORE GOD'S WORD TRUTH

authorStream Live Help