Hidroponik

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

HIDROPONIK : 

HIDROPONIK Didik Indradewa Eka Tarwaca SP

Silabus : 

Silabus Membahas budidaya tanaman pada medium bukan tanah, sejarah dan perkembangan hidroponik, macam hidroponik, alasan penerapan hidroponik, rumah kaca dan rumah plastik, jenis tanaman yang sesuai, pembibitan, macam media tanam, wadah dan tempat untuk hidroponik, nutrisi hidroponik, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca panen, hidroponik dan aeroponik untuk penelitian

Slide 3: 

Mg 5. Kuliah tamu mahasiswa (2-3) orang Mg 6. Seminar mahasiswa Kelompok 1 dan 2 Mg 7. Seminar mahasiswa Kelompok 3 dan 4 Mg 8. Seminar mahasiswa Kelompok 5 dan 6

Jadwal : 

Jadwal Mg 1. Silabus, jadwal, sistem kuliah, praktikum, ujian dan penilaian, pustaka, pengantar : batasan hidroponik, macam hidroponik, sejarah hidroponik, alasan penerapan hidroponik Mg 2. Rumah plastik dan rumah kaca, tanaman, wadah dan media untuk hidroponik Mg 3. Nutrisi hidroponik dan penelitian hidroponik Mg 4. Pemeliharaan tanaman, panen, pasca panen dan pemasaran

Sistem perkuliahan : 

Sistem perkuliahan Sistem perkuliahan : SCL Praktikum Kehadiran kuliah : minimal 70% Sistem penilaian : ujian sisipan bahan dari dosen (1/3), ujian akhir bahan dari mahasiswa (1/3), praktikum (1/3)

Pengertian dan perkembngan hidroponik : 

Pengertian dan perkembngan hidroponik Bahasa Yunani hydro (air) dan ponos (mengerjakan) : cara budidaya tanaman dengan menggunakan medium air Perkembangan : cara budidaya tanaman dengan media bukan tanah Sejarah : telah berkembang secara sederhana sejak zaman Babilonia dengan taman gantung dan suku Aztek dengan rakit rumput

Hidroponik di rakit papirus : 

Hidroponik di rakit papirus

Perkembangan hidroponik (lanjutan) : 

Perkembangan hidroponik (lanjutan) 1600 an diketahui tanaman yang diairi dengan air berlumpur tumbuh lebih bagus dibanding air bening -> tanaman menyerap sesuatu dari air berlumpur –> nutrisi tanaman 1860 Sach 1861 Knop memperkenalkan susunan hara untuk tanaman -> nutrikultur 1925 Gericke Univ California memperkenalkan hidroponik di luar Laboratorium -> untuk tentara Amerika di samodra Pasifik

Hidroponik untuk tentara Amerika di samodra Pasifik : 

Hidroponik untuk tentara Amerika di samodra Pasifik

Slide 10: 

Saat ini berkembang di banyak negara 1970an mulai untuk praktikum di UGM 1980 mulai hidroponik komersial di Indonesia Yang akan datang di angkasa luar

Hidroponik dipasir pantai : 

Hidroponik dipasir pantai

Hidroponik di kapal induk : 

Hidroponik di kapal induk

Hidroponik di angkasa luar : 

Hidroponik di angkasa luar

Klasifikasi hidroponik : 

Klasifikasi hidroponik Terdapat bermacam-macam cara klasifikasi, salah satu diantaranya berdasar media : Kultur air : flood and drain, NFT Kultur agregat : bahan anorganik -> pasir, kerikil, rock wool, bahan organik (ada yg menolak) -> arang sekam, serbuk gergaji, sabut kelapa Aeroponik : medium gas

Hidroponik : genang-atus (flood and drain) : 

Hidroponik : genang-atus (flood and drain)

Flood and Drain : 

Flood and Drain

NFT : 

NFT

NFT : 

NFT

Aeroponik : 

Aeroponik

Aeroponik : 

Aeroponik

Alasan penerapan hidroponik : 

Alasan penerapan hidroponik Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi Lebih terbebas dari hama dan penyakit Penggunaan air dan pupuk lebih hemat Dapat untuk mengatasi masalah tanah Dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan

Nutrisi untuk Hidroponik : 

Nutrisi untuk Hidroponik Faktor tumbuh esensial : air, cahaya, nutrisi, CO2 Nutrisi esensial : mutlak diperlukan tanaman Pembagian berdasarkan kebutuhan : 1. Makro : kandungan besar (%) – diperlukan banyak (kg/ha) – N, P, K, Ca Mg, S. 2. Mikro : kandungan kecil (ppm) – diperlukan sedikit (g/ha) – Fe, Mn, Zn, Cu, Co, B, Mo, Cl

Slide 23: 

Budidaya tanah : dari tanah + pupuk Hidroponik : tambahan bahan yg mengandung nutrisi Sumber : 1. Pupuk hidroponik 2. Bahan kimia murni (pa), atau teknis 3. Pupuk 4. Pupuk daun

Tabel : Nutrisi senyawa makro Johnson : 

Tabel : Nutrisi senyawa makro Johnson ________________________________________ Senyawa BM Kons M Kons g/l vol ml/l ------------------------------------------------------------ KNO3 101 1 101 6 Ca(NO3)2.4H20 236 1 236 4 NH4H2PO4 115 1 115 2 MgSO4.7H2O 246 1 246 1 ________________________________________

Tabel : Nutrisi senyawa mikro Johnson : 

Tabel : Nutrisi senyawa mikro Johnson ________________________________________ Senyawa BM Kons mM Kons g/l vol ml/l ------------------------------------------------------------ KCl 74 50 3,728 1 H2BO3 62 25 1,546 MnSO4H2O 169 2 0,338 ZnSO4.7H2O 287 2 0,575 CuSO4.5H20 250 0,5 0,125 H2MoO4 162 0,5 0,081 Fe EDTA 346 20 6,922 1 ________________________________________

Tabel. Perbandingan Kandungan Nutrisi (ppm) : 

Tabel. Perbandingan Kandungan Nutrisi (ppm) ____________________________________ Unsur Hglnd Sunm Min Mak Hidr Pif Compl Grest ------------------------------------------------------ N 252 140 300 61 220 240 P 62 31 80 91 80 140 K 237 160 300 55 120 100 Ca 160 100 400 19 - - Mg 24 24 75 22 + + S 32 32 400 10 - + Fe 1,12 0,75 5 + 22 + B 0,27 0,06 1 8,8 0,4 0,4 Mn 0,11 0,11 2 16,4 2 2 Zn 0,13 0,04 0,68 Cu 0,03 0,02 0,75 Mo 0,05 0,001 0,04

Pupuk hidroponik : 

Pupuk hidroponik

Nutrisi dari bahan kimia : 

Nutrisi dari bahan kimia

Rock wool untuk pembibitan : 

Rock wool untuk pembibitan

Rock wool untuk penanaman : 

Rock wool untuk penanaman

Kandungan Unsur dalam Pupuk : 

Kandungan Unsur dalam Pupuk Za : N = 20,5%; S = 23,4% Urea : N = 46% TSP : P2O5 = 46%; Ca = 12% SP 36 : P2O5 = 36% K Cl : K2O = 60% ZK : Dolomit : CaO = 30%; MgO = 20% Metalik : mikro

Hasil Pak Choi dengan pupuk daun 2ml/l Complesal (kg/tanaman) : 

Hasil Pak Choi dengan pupuk daun 2ml/l Complesal (kg/tanaman) Rahmawati UST, 1996

Hasil Pak Choi pada Arang Sekam : 

Hasil Pak Choi pada Arang Sekam Gunawan Wangsa Manggala 2004

Hasil Ketimun Jepang pada Arang Sekam (kg/tanaman) : 

Hasil Ketimun Jepang pada Arang Sekam (kg/tanaman) Tini Goh UGM 2002

Hasil Kangkung di lahan pasir pantai (t/ha) : 

Hasil Kangkung di lahan pasir pantai (t/ha) Titin Rohayati UGM 2004, SP36, K Cl, Dolomit : 100 kg/ha, PPC 1 ml/l – 1l/m2/minggu

authorStream Live Help