PROGRAM 3K

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K Insiatif Meningkatkan Keselamatan, Kesihatan dan Keceriaan Sekolah

Pengenalan Program 3K:

Pengenalan Program 3K SATU PROSES PEMBUDAYAAN KE ARAH MENINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN DI SEKOLAH DENGAN MEWUJUDKAN PERSEKITARAN FIZIKAL DAN SOSIAL YANG HARMONIS , SIHAT , CERIA DAN SELAMAT .

Pengenalan Program 3K:

SEKOLAH YANG BERSIH, INDAH DAN NYAMAN MEMBERANGSANGKAN WARGA SEKOLAH DAN MENJADI SATU STRATEGI PENTING BAGI MENJALIN NILAI-NILAI HIDUP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Pengenalan Program 3K

Matlamat Program 3K:

Matlamat Program 3K MENINGKATKAN KESEDARAN DI KALANGAN MURID TENTANG PENTINGNYA MEMELIHARA KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KECERIAAN SEKOLAH. MEMBINA KESEDARAN DI KALANGAN WARGA SEKOLAH TENTANG PENTINGNYA PERSEKITARAN YANG BERSIH DAN SELAMAT.

Matlamat Program 3K:

MEMBOLEHKAN MURID-MURID MENDAPAT TEMPAT BELAJAR YANG KONDUSIF, BERSIH DAN SELAMAT. MENGGALAKKAN KERJASAMA SECARA BERKUMPULAN DI KALANGAN WARGA SEKOLAH DALAM MEMELIHARA KESIHATAN DAN KECERIAAN DI SEKOLAH. Matlamat Program 3K

PowerPoint Presentation:

PROGRAM 3K IMPAK 3K PENINGKATAN PERSEKITARAN FIZIKAL SEKOLAH PENINGKATAN PRESTASI MURID SEMANGAT KEKITAAN DI KALANGAN MURID MEWUJUDKAN BUDAYA IKRAM PENINGKATAN KEHADIRAN MURID DI SEKOLAH

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K 1. PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2. PROGRAM KESIHATAN DAN KEBERSIHAN 3. PROGRAM KECERIAAN DAN KEHARMONIAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 1. JAWATANKUASA PSS * JK PELAKSANA * KEKERAPAN MESYUARAT * SISTEM FAIL * ‘BLUE-PRINT’

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 2. POLISI WAJIB 1-KESELAMATAN MURID PERGI DAN BALIK SEKOLAH * DATA CARA MURID KE SEKOLAH * KAEDAH PEMANTAUAN * REKOD KEMALANGAN * PELAN KAWASAN BERISIKO 5 KM SEKITAR SEKOLAH * PAPARAN TATACARA TINDAKAN MENGHADAPI KRISIS

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 3. POLISI WAJIB 2-KE ARAH SALAH LAKU SIFAR * PROGRAM KE ARAH PENINGKATAN DISIPLIN * PEMANTAUAN * SSDM * PERATURAN SEKOLAH * PENGLIBATAN AGENSI LAIN * SURAT MENURUNKAN KUASA MEROTAN * PERKHIDMATAN GURU KAUNSELING /BIMBINGAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 3. POLISI WAJIB 3- KESELAMATAN MENGOSONGKAN BANGUNAN * PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG * RASIONAL * OBJEKTIF * CARTA GHANTT * JK PELAKSANA * PERANAN SEKOLAH / IBU BAPA / KOMUNITI * BORANG-BORANG BERKAITAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM SEKOLAH SELAMAT 4. POLISI WAJIB 4-KESELAMATAN DAN TATACARA MENGHADAPI KRISIS * PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG * RASIONAL * OBEKTIF * CARTA GHANTT * JK PELAKSANA * PERANAN SEKOLAH/ IBU BAPA /KOMUNITI * BORANG-BORANG BERKAITAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM KECERIAAN DAN KEHARMONIAN 1. KEINDAHAN PERSEKITARAN SEKOLAH * TANGGAPAN AWAL * LANDSKAP * PENGGUNAAN KAWASAN 2. KEHARMONIAN SEKOLAH * SUASANA DAN MESEJ NILAI-NILAI MURNI * INTERAKSI MURID/ GURU/ PELAWAT * INTERAKSI WARGA SEKOLAH * BUDAYA TERIMA KASIH * SUASANA DI SEKOLAH 3. KECERIAAN PRASANA DAN BILIK KHAS * BILIK KHAS * TANDAS * KEMUDAHAN ASAS

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM KESIHATAN DAN KEBERSIHAN 1. ASPEK KESIHATAN DAN KEBERSIHAN-TANGGAPAN AWAL 2. PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH * BILIK RAWATAN * RKM * PAPAN TANDA * RISALAH KESIHATAN * KEMPEN CARA HIDUP * BILIK KHAS DAN BILIK DARJAH * TANDAS * SISTEM PERPARITAN * PROJEK KHAS

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM KESIHATAN DAN KEBERSIHAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) * JAWATANKUASA PBSS * POLISI KESIHATAN - PROGRAM DAN AKTIVITI KESIHATAN YANG DIRANCANGKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN KESIHATAN DI SEKOLAH ** PERSEKITARAN ** KEMUDAHAN ** PROJEK LANDSKAP / KECERIAAN ** WARGA SEKOLAH ** PIBG ** KOMUNITI

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROGRAM KESIHATAN DAN KEBERSIHAN - PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT (PBSS) PROGRAM/AKTIVITI KESIHATAN YANG PERLU DILAKSANAKAN: 1. RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN 2. PROGRAM SUSU SEKOLAH 3. PROGRAM BEBAS DENGGI 4. PROGRAM PENCEGAHAN MEROKOK 5. KAWALAN MUTU MAKANAN 6. PERKHIDMATAN KESIHATAN 7. PERKHIDMATAN PERGIGIAN 8. KESIHATAN PENGLIHATAN 9. KEMPEN CARA HIDUP SIHAT 10. CERAMAH/PERTANDINGAN/PAMERAN KESIHATAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PROJEK –PROJEK KHAS : 1. TAMAN HERBA 2. NURSERI /RUMAH HIJAU TUMBUHAN 3. PROJEK KITAR SEMULA 4. PROJEK / LANDSKAP KREATIF DAN INOVATIF YANG BERLABEL-PONDOK, SUDUT-SUDUT KECERIAAN DAN KESIHATAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PENGURUSAN BILIK DARJAH : * BERSIH, KEMAS DAN RAPI * JADUAL DAN PERATURAN * MENEPATI MASA * PERALATAN DAN PERABOT LENGKAP * MEJA DAN KERUSI MURID BERSIH, KEMAS DAN TERATUR * MEJA GURU KEMAS, BERSIH DAN RAPI * SUDUT MATA PELAJARAN KEMAS, TERKINI DAN ADA NILAI MURNI * NAMA KUMPULAN ATAU KELAS MEMAKAI IDENTITI KEAGAMAAN / KEHARMONIAN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PENGURUSAN KANTIN BANGUNAN DAN PERSEKITARAN BERSIH, SUCI DAN TERSUSUN PENGUSAHA DAN PEKERJA KANTIN SIHAT DAN BERPAKAIAN KEMAS PENJUALAN MAKANAN SELAMAT DAN SIHAT PAPARAN DOA SEBELUM DAN SELEPAS MAKAN HIASAN RUANG MAKAN KEMAS DAN MENARIK KATA MOTIVASI / MESEJ KESIHATAN DIPAPAR/SUDUT KESIHATAN PENGHAYATAN KONSEP AMANAH DI KALANGAN PENGUSAHA, GURU, PEKERJA DAN MURID KEBERSIHAN AMANAH BERSAMA PEMBELIAN MAKANAN SECARA BERGILIR-GILIR TABUNG KEBAJHIKAN BANTUAN MURID MALANG / MISKIN

PROGRAM 3K:

PROGRAM 3K PERANCANGAN ‘TEAM WORK’-WARGA SEKOLAH- JK BUDAYA DAN AMALAN WARGA SEKOLAH PENGLIBATAN KOMUNITI PENGLIBATAN JABATAN /AGENSI LAIN -SUMBANGAN IDEA, KEWANGAN, TENAGA PERUBAHAN FIZIKAL DAN SOSIAL DOKUMENTASI

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K PINTU MASUK

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K LANDSKAP KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K LANDSKAP KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K LANDSKAP KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K LANDSKAP KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK DARJAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK DARJAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK DARJAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK DARJAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK –BILIK KHAS

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK-BILIK KHAS

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK-BILIK KHAS

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK-BILIK KHAS

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K BILIK-BILIK KHAS

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K PONDOK SEKOLAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K PONDOK SEKOLAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K LANDSKAP KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K SUDUT KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K SUDUT KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K SUDUT KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K SUDUT KECERIAAN

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TEMPAT MENUNGGU

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TEMPAT MENUNGGU

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TANDAS SEKOLAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TANDAS SEKOLAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TANDAS SEKOLAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K MESEJ MOTIVASI / NILAI MURNI

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K SUDUT P & P

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K TEMPAT PENYIMPANAN SAMPAH

PANDUAN PROGRAM 3K:

PANDUAN PROGRAM 3K PROJEK KHAS

authorStream Live Help