Priem 2012-2013

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ “ЮРИЙ ГАГАРИН” - гр.Радомир ПРИЕМ 20 12 /201 3 година

PowerPoint Presentation:

ПРИЕМ за учебната 201 2 /201 3 година СПЕЦИАЛНОСТИ: След VII клас: Автотранспортна техника След VIII клас: Автотранспортна техника

PowerPoint Presentation:

Приемът на ученици се извършва чрез конкурс с полагане на национални изпити по: Български език и литература- 21.05.2012 г. Математика - 23.05.2012 г . До участие в класиране ще се допускат ученици, получили оценка най-малко 3.00 на изпитите по БЕЛ и Математика . УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

Балообразуващи предмети за специалността автотранспортна техника : сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по география и технологии от удостоверението за завършен седми клас . Учениците получават свидетелство за правоспособност за водач на МПС безплатно. За пътуващите се осигурява транспорт с намаление. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ СЛЕД VIII КЛАС: Приемът на учениците се извършва с конкурс по документи. Балът за класиране по специалността автотранспортна техника се образува като сбор от : утроената оценка по математика от свидетелството за завършен осми клас; оценката по география от свидетелството за завършен осми клас; оценката по технологии от свидетелството за завършен осми клас. Учениците получават свидетелство за правоспособност за водач на МПС безплатно. За пътуващите се осигурява транспорт с намаление.

PowerPoint Presentation:

Подаване на заявления за приемните изпити /09 .- 15 .05.201 2г./ Полагане на изпитите Получаване на служебна бележка с оценките / 1 1 .06 - 16 .07.201 2г./ За първи етап на класиране Подаване на документи / 15 .– 20 .06.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици /до 2 6 .06.201 2г./ Записване на приетите ученици / 27. - 29.06.201 2г./ График на дейностите за приемане на ученици СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

За втори етап на класиране Подаване на документи /27. - 29.06.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици /до 0 3 .07.201 2г./ Записване на приетите ученици / 04.- 06.07.201 2г./ Обявяване на записалите се ученици /до 0 9 .07.201 2г./ За третия етап на класиране Подаване на документи / 10 .–1 1 .07.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици /до13 .07.201 2г./ Записване на приетите ученици /16 . и 1 7 .07.201 2г./ Обявяване на записалите се ученици /до 20.07.201 2г./ Попълване на незаетите места до 2 6 .07.201 2г. График на дейностите за приемане на ученици СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

За първи етап на класиране Подаване на документи / 0 3 .—05.07.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици /до 06.07.201 2г./ Записване на приетите ученици / 0 9 . 07.201 2г./ Обявяване на записалите се ученици /10 .07.201 2г./ График на дейностите за приемане на ученици СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

За втори етап на класиране Подаване на документи /11.07.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици /до 1 3 .07.201 2г./ Записване на приетите ученици / 1 6 .07.2012 г./ Обявяване на записалите се ученици /до 18.07.201 2г./ График на дейностите за приемане на ученици СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

За третия етап на класиране Подаване на документи /19.07.201 2г./ Обявяване на списъците с приетите ученици / 2 0 .07.201 2г/ Записване на приетите ученици / 2 3 .07.201 2г./ Обявяване на записалите се ученици /до 2 5 .07.201 2г./ Попълване на незаетите места до 0 5 .09.201 2г. График на дейностите за приемане на ученици СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС:

PowerPoint Presentation:

Специалност “ Автотранспортна техника ” Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене, автомобили и кари.

PowerPoint Presentation:

Специалност “ Автотранспортна техника ” Пълният курс на обучение е от осми или девети до дванадесети клас. Средно образование се придобива след завършен дванадесети клас и успешно положени държавни зрелостни изпити. Втора степен на професионална квалификация се придобива след завършване на дванадесети клас и успешно положени държавни зрелостни изпити по теория на специалността и практика на специалността. Учебната практика по “Управление на МПС” се организира и провежда индивидуално за всеки ученик.

authorStream Live Help