История на България в карти

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В КАРТИ СРЕДНОВЕКОВИЕ

СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ-VІІ ВЕК:

СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ-VІІ ВЕК Столица- ФАНАГОРИЯ Владетел-хан КУБРАТ Мечът на хан Кубрат

България при хан Аспарух – 681 г, VІІ век:

България при хан Аспарух – 681 г, VІІ век Столица - ПЛИСКА Сребърен орел- вещ от погребението на хан Аспарух

България при хан КРУМ ІХ век :

България при хан КРУМ ІХ век -завладял земите на аварите -завладял гр. Сердика -присъединява останали извън държавата славянски племена

Могъщество при цар СИМЕОН - Х век:

Могъщество при цар СИМЕОН - Х век -столица ПРЕСЛАВ многобройни военни успехи срещу Византия -Преславска книжовна школа Териториално разширение на 3 морета ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Второ българско царство- Асен :

Второ българско царство- Асен - столица Търново - Територия при цар Асен Черквата “Св.Димитър Солунски и Петър – ХІІ век

Иван асен ІІ:

Иван асен ІІ БЪЛГАРИЯ ПРИ ЦАР КАЛОЯН- ХІІІ век - нанася тежко поражение на латинците Балдуинова кула

България при цар Иван Асен ІІ – ХІІІ век:

България при цар Иван Асен ІІ – ХІІІ век -великодушен български цар - България на 3 морета

България при цар Иван Александър - ХІV век:

България при цар Иван Александър - ХІV век -Търновско царство с цар Иван Шишман Видинско царство с цар Иван Срацимир

България след Руско-Турската освободителна война 1878 г.:

България след Руско-Турската освободителна война 1878 г. Санстефанска България Княжество България Източна Румелия - столица София

PowerPoint Presentation:

България днес

PowerPoint Presentation:

За Вас са постара SMILEY.

authorStream Live Help