تقدیم به عشق زندگیم

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

تقدیم به عشق زندگیم رضا :

تقدیم به عشق زندگیم رضا

PowerPoint Presentation:

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

PowerPoint Presentation:

ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ . . . ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !

PowerPoint Presentation:

انگار که شاهرگ احساسم را زده باشی … بند نمیاید... دوست داشتنت .

PowerPoint Presentation:

دوست دارم بمیرم و سیاه پوشت کنم، دوست ندارم بمانم و فراموشت کنم..

PowerPoint Presentation:

بنویس با خط الماس، رو تن نازک شیشه، که بدون نور چشمات شب من سحر نمیشه..

PowerPoint Presentation:

همیشه داشتن «بهترین ها» به آدم غرور خاصی میده ، من مغرور ترینم چون تو بهترینی !

PowerPoint Presentation:

میدونی چیه ، همه مردم دنیا میگن چشمای تو قهوه ایه ، اما من میگم چشمای تو آبیه ، چون تو آسمون قلب منی.

PowerPoint Presentation:

برای مردن افتادن از هیچ ارتفاعی نیاز نیست ، کافیه از چشمهای تو بیفتم .

PowerPoint Presentation:

همیشه منتظر کسی باش که حتی اگه با یه لباس ساده بودی ، خواست معرفیت کنه ، بگه این دنیای منه .

PowerPoint Presentation:

دوست دارم زندگی من

authorStream Live Help