СОНОРНИ съгл_Обобщение_1 клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Сонорни съгласни звукове Мм, Нн , Лл , Рр , Йй обобщение 1 клас Мария Георгиева

PowerPoint Presentation:

Оградете буквите М, Н, Л, Р, Й. Л Й

PowerPoint Presentation:

Оградете буквите М, Н, Л, Р, Й. Л Й

PowerPoint Presentation:

СВЪРЖЕТЕ ДУМИТЕ С ТЕХНИТЕ МОДЕЛИ. о р а р а н о и а м е е л е й а

PowerPoint Presentation:

СВЪРЖЕТЕ ДУМИТЕ С ТЕХНИТЕ МОДЕЛИ. о р а р а н о и а м е е л е й а

PowerPoint Presentation:

В кой ред гласните звукове в думите са повече от съгласните звукове? А - Ъ О - У Е - И

PowerPoint Presentation:

Прочетете. ла мо ум ра ма на ла ра й ле ни лу ну ре ма на но ни мо ло но

PowerPoint Presentation:

Свържете римите. Румен Марина Ана умен ламарина мърморана

PowerPoint Presentation:

Свържете римите. Румен Марина Ана умен ламарина мърморана

PowerPoint Presentation:

Прочетете думите. Разделете ги на срички. айран Емили намери уморена Илиана Райна Рени

PowerPoint Presentation:

Правилно ли са свързани думите по двойки ? ален алена алено алени малини малина лале нар

PowerPoint Presentation:

Правилно ли са свързани думите по двойки ? мой мои ролер ролери мой мои орел орли лимон лимони мой мои

PowerPoint Presentation:

Допълнете изреченията. Нено е __________ . Елена е на ________. Рени има _________ . лале немирен море

PowerPoint Presentation:

Открийте и оградете скритите думи. Е Л Е Н Ь Е Б В Б В П Л У Л А Л Е А А Б В Б П П

PowerPoint Presentation:

Открийте и оградете скритите думи. Е Л Е Н Ь Е Б В Б В П Л У Л А Л Е А А Б В Б П П

PowerPoint Presentation:

Свърж e те в имена. Ор лин Ло ра Ма рин Ми лен Е ли Мо ни

PowerPoint Presentation:

Намерете схемата на всяко изречение и свържете. Ирина е на море . Емил е на Рила . Нели има ли ролери ? ?

PowerPoint Presentation:

Намерете схемата на всяко изречение и свържете. Ирина е на море . Емил е на Рила . Нели има ли ролери ? ?

PowerPoint Presentation:

Прочетете текста. Илиана е на Рила. На Рила има елени и орли. Рано е и ръми. Мина елен. Рони лае.

PowerPoint Presentation:

Допълни изречението: Илиана е на … . Рила море

PowerPoint Presentation:

БРАВО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ! Буквар -“ Убенова ”, Буквар -“Просвета”, Буквар “ Пчелица ”-”Просвета” Буквар -“ Булвест На букварчето другарче -“ Убенова ”, Езикови задачи за 1 клас -“Просвета” Помагало за красиво и грамотно писане – Т. Бановска Мария Георгиева,54 СОУ, София

authorStream Live Help