Звук и буква Жж _1 кл

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Звук и буква Жж

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ЗВУК И БУКВА Жж Жаба, жабурана, жица, жега, жал, жена, жълтица. Трудно е да продължа – ти измисляй думи с Ж ! І клас Урок за нови знания SMILEY

PowerPoint Presentation:

Свържете картинката с правилния звуков модел.

PowerPoint Presentation:

Свържете картинката с правилния звуков модел.

PowerPoint Presentation:

Свържете картинката с правилния звуков модел.

PowerPoint Presentation:

БУКВА Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж Ж ж SMILEY

PowerPoint Presentation:

Оградете буква Ж . Ж Ж Ж Ж Х Х Х Х Х

PowerPoint Presentation:

жа жъ жо жу же жи жал жъл жен жел Прочетете сричките. SMILEY

PowerPoint Presentation:

Прочетете думите. ре ни жа ле а свеж о и ни ле въ же на ма рав SMILEY

PowerPoint Presentation:

жив ее жив от жив отно жив тъ не жен сне Прочетете думите. SMILEY

PowerPoint Presentation:

Открийте думите, които се римуват. полезен баба жито жаба сито железен

PowerPoint Presentation:

На кой ред има само имена ? 1. Жеравна, жажда, маже 2. Жени, Жоро, пържола 3. Божана, Жана , Рожен

PowerPoint Presentation:

жълто пате зелена жаба бодлив таралеж важен жираф Свържете названията на играчките с подходящи за тях имена. Ежо Жиро Жълтуран Жабурана

PowerPoint Presentation:

На кой ред думите завършват на буква ж ? ориз, нужда, жито, пожар; ръж, нож, таралеж, изведнъж;

PowerPoint Presentation:

Прочетете думите. Слънчоглед или слънце описват ? жарко весело свети топли животворно

PowerPoint Presentation:

Прочетете изреченията. В кое изречение градът носи името на прелетна птица? Снежа живее до плажа. В блатото има жаби. Жерав лети над Жеравна.

PowerPoint Presentation:

Свържете частите на изреченията. Прочетете ги. Жана маже се навежда бреза . Над езерото филии с желе. Божидара носи божур.

PowerPoint Presentation:

Прочетете стихчето. Какъв цвят премени избира Жабурана ? Ж А Б О Р А Н А Жаборана се жени. Мери нови премени. Мери, мери, не спира все зелени избира. SMILEY

PowerPoint Presentation:

Да вдигне ръка всеки ученик, в чието име се чува звукът Ж. SMILEY

PowerPoint Presentation:

БРАВО НА ВСИЧКИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ! Използвана литература : Буквар -“Убенова”, Буквар -“Просвета”, Буквар “Пчелица”-”Просвета” Буквар -“Булвест На букварчето другарче -“Убенова”, Езикови задачи за 1 клас -“Просвета” Помагало за красиво и грамотно писане – Т.Бановска SMILEY

authorStream Live Help