54 СОУ Св.Иван Рилски-храм, съдба,ежедневие

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

54 СОУ "Св.Иван Рилски", София,публикация от 2011 г

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

54 СОУ “Св. ИВАН РИЛСКИ” храм, съдба, ежедневие гр. София www.54sou-sofia.com Химн на 54 СОУ

Slide 2: 

Кои сме ние ? 54 СОУ “Св. Иван Рилски”е създадено преди 85 г.; Първенец сред средните училища в София и страната; 15 място в столицата по успех от изпитите по БЕЛ и математика; 40 място според рейтинга на МОМН за училищата в страната; 1240 ученици и 85 учители; 75 % от учениците продължават образованието си във ВУЗ-ове в страната и в чужбина; Член на Асоциацията на Кеймбридж училищата; 54 СОУ "Св. Иван Рилски", София

Slide 3: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София 54 СОУ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА: ЕКИП ОТ ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ; ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ; СЕРИОЗНА ПОДГОТОВКА ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАЩИ ДИСЦИПЛИНИ; БОГАТ ИЗБОР НА ИЗВЪНКЛАСНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ; ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС – ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ –АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ПРИЕМ СЛЕД 8 КЛАС – 1 ПАРАЛЕЛКА С ПРОФИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕН – ТУРИЗЪМ ; 1 ПАРАЛЕЛКА С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ; УЧИЛИЩЕТО РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ; 54 СОУ Е СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ УЧИЛИЩА В СТОЛИЦАТА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА;

Slide 4: 

УПРАВЛЕНИЕ УЕБСАЙТОВЕ НА УЧИТЕЛИ МАТЕРИАЛНА БАЗА ФИНАНСИ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ДРУГИ ПРОЕКТИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ 54 СОУ "Св. Иван Рилски", София

Slide 5: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София УПРАВЛЕНИЕ В управлението на 54 СОУ “Св. Иван Рилски” се срещат множество трудности. Тяхното преодоляване зависи от: 1. Децентрализация и автономност на българското училище. 2. Координацията между институциите (МОМН, РИО на МОМН, Общинска администрация, Районна администрация). 3. Промяна ролята на Педагогическия съвет в управлението. 4. Промяна мястото на родителите в управлението на училището. Днес съвременният родител не участва в управлението и не носи отговорност. 5. В проектозакона за училищното образование е заложен орган Обществен съвет, който ще оценява работата на директора. Такива съвети са европейска практика, но остават още много неизвестни.

Slide 6: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София БОГАТА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА Разполагаме с 42 модерно оборудвани кабинета и с 4 компютърни кабинета. В класните стаи–лаптоп (40 бр) и проектор (30 бр). Ползват се: екрани –2; бюфет и стол; интерактивни дъски – 2; консултативен кабинет – 1; фитнес –1; рампа; библиотека; зона с безжичен интернет достъп – 2; нова кабелна мрежа; логопедичен кабинет; нови санитарни възли; баскетболно игрище; зона за тенис на маса; зона за шахмат;достъпна архитектурна среда;охрана ,видеонаблюдение;

Slide 7: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София нови санитарни възли два физкултурни салона фитнес

Slide 8: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София

Slide 9: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София

Slide 10: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София КЛАСНИ СТАИ

Slide 11: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ФИНАНСИ Средна брутна работна заплата: - на педагогическия състав- 746 лв. - на непедагогическия състав – 454 лв.

Slide 12: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО Училищното настоятелство е регистрирано през 2003 г. Първият компютърен кабинет в район “Надежда” е негово дело. Всяка учебна година настоятелството награждава зрелостник от 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, чиято кандидатура е гласувана на педагогически съвет, за отличен успех и издигане престижа на училището, със сумата от 100 лв. Днешният му председател, г-жа Даниела Стоянова, работи по проект към Национален дарителски фонд “13 века България”.

Slide 13: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София 54 СОУ "Св. Иван Рилски", София УЕБСАЙТ НА 54 СОУ, www.54sou-sofia.com, НА УЧИТЕЛИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ Понастощем са 26, като амбициозната задача пред училището е всеки учител да има собствен сайт.

Slide 14: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ На 10.ІІІ.2011 г в Национална Спортна Академия “Васил Левски” беше връчен приз ” Учител на годината” от Столична община и РИО на МОМН за принос в областта на физическото възпитание и спорта и постигнати високи спортни резултати. За поредна година 54 СОУ има наградени ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА, АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ, АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА, ЯНА ЙОРДАНОВА. На 10.ІІІ.2011 г в Национална Спортна Академия “Васил Левски” беше връчен приз ” Учител на годината” от Столична община и РИО на МОМН за принос в областта на физическото възпитание и спорта и постигнати високи спортни резултати. За поредна година 54 СОУ има наградени учители : ЯНА ЙОРДАНОВА, ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА, АНТОАНЕТА КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ.

Slide 15: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ПРОЕКТИ

Slide 16: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ДРУГИ MOUSE MISHIEF ENVISION ВОКАЛНА ГРУПА “54 СОУ” ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ ОБРАЗОВАТЕЛНО СТУДИО БЪДЕЩ ЕТНОКЪТ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ КОЛЕДЕН И ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА УЧИТЕЛИ С ЯПОНИЯ БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ КОНЦЕРТ НА 54 СОУ ЛАУРЕАТ В КОНКУРСА “ЕСЕ ЗА ЛЕВСКИ” ТЪРЖЕСТВА,ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

Slide 17: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София КОНЦЕРТ НА УЧИЛИЩЕТО

Slide 18: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София Програмата MOUSE MISCHIEF се ползва в четири класа.

Slide 19: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София Програмата ENVISION се ползва в един клас. От септември 2011 г. ще се ползва от още 2 класа.

Slide 20: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София “ ... искам да проправя Нов път за таланта, позицията и светогледа на вечния и неизкореним български ген.” “Тя-любовта” – трета антология на Литературния клуб ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ

Slide 21: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ВОКАЛНА ГРУПА на 54 СОУ с ръководител Милена Томова от Национален конкурс  ,,Орфеева дарба’’,в категория популярна музика :2009 г-сребърен медал и диплом за индивидуално представяне на Никол Младенова-5кл; 2010 г-бронзов медал и диплом за вокалната група на 54 СОУ; Дипломи за високи творчески постижения на преподавателя; 2011 г- грамоти за много добро представяне- индивидуално и в дуети за Калина-5кл, Яница и Силвия-6кл, Марина и Вероника-5 кл.; Дипломи от Националните фестивали за църковнославянски песнопения и песни с религиозна тематика 2009, 2010, 2011 година; Общински конкурс за популярна музика - 2009г - плакет и грамота  І място за Вокалната група на 54 СОУ; МЕДАЛИ И НАГРАДИ

Slide 22: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КЛУБ Клубът по журналистика е медийна формация, която съществува от 2008г. Развива медиаторските способности на учениците, осъществява издаване на училищен вестник’’STUDIO 54” и комуникира с ФЖМК към СУ„Св.Климент Охридски”.

Slide 23: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ДОСТЪПНА УЧЕБНА СРЕДА, ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ, РАМПА, РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ

Slide 24: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София КОЛЕДЕН и ВЕЛИКДЕНСКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

Slide 25: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ОБРАЗОВАТЕЛНО СТУДИО ОБРАЗОВАТЕЛНО СТУДИО

Slide 26: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София БЪДЕЩ ЕТНОКЪТ

Slide 27: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София Лауреат в конкурса за “Есе за Левски” ТВОЙ ЕДИН СИН, БЪЛГАРИЙО

Slide 28: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София Програма за обмен на учители с Япония Японско посолство и асоциация за международен културен обмен ICEA – Токио   За поредна година в 54 СОУ "Св. Иван Рилски" се провежда "ПРАЗНИК НА ЯПОНСКАТА КУЛТУРА” На събитието, което се състоя на 18 май 2010 год., присъстваха гости от японското посолство в България. Програмата включваше демонстрация на традиционни японски костюми (кимоно), кулинарни изненади, които бяха предложени за дегустация на гостите. Настроение внесоха песните, танците и драматизациите от японския фолклор, изпълнени от учениците от четвъртите класове, както и айкидо демонстрациите. ”Празникът на японската култура’’ е мост между българските и японските традиции и култура.

Slide 29: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София ТЪРЖЕСТВА, ЕКСКУРЗИИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Slide 30: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ През учебната 2010 / 2011 година училищният парламент провежда три благотворителни акции: - “ПОДАЙ РЪКА – ПОДАРИ УСМИВКА” - с парите от продадените значки подпомагат децата от Дом “Вяра ,Надежда и Любов” в ж.к. “Надежда” с компютър и тоалетни принадлежности; - дрехи, памперси и плодове занасят в Дом за сираци “Св. Николай” в с. Нови хан ; - помагат на съученик – К.Ч. от 54 СОУ”Св. Иван Рилски”; ПОДАЙ РЪКА ПОДАРИ УСМИВКА 54 СОУ

Slide 31: 

54 СОУ "Св. Иван Рилски", София СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ ОТ И НА 54 СОУ, КОИТО НАПРАВИХА ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЪЗМОЖНА . АВТОРИ: Георгиева Мария, Донкова Галина; 54 СОУ, София, 2011 г.

authorStream Live Help