Тържествен час_мишки

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ПРОЕКТ „ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ“:

ПРОЕКТ „ ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ “ 54 СОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ Георгиева, Донкова, ІІ-а, ІІ-б, гр. София, 2011/2012 г. АЗ

PowerPoint Presentation:

Разболял се хан Кубрат и събрал синовете си. Сноп пръчки бил поставен на земята пред него. Посочил го ханът и казал: - Оня, който счупи снопа, ще ме наследи и ще стане хан. Никой от синовете му не успял. Хан Кубрат развързал пръчките и една по една ги пречупил. - Това исках да разберете – казал мъдрият хан. – Докато вие сте заедно, както тези пръчки в снопа, никой не ще може да ви победи. Но ако се разделите, всеки враг ще ви победи. Какъв е заветът на хан Кубрат?

PowerPoint Presentation:

На коя обществена сграда е написан заветът на хан Кубрат?

PowerPoint Presentation:

Коя е първата столица на България на река Дунав? Фанагория Плиска Средец

PowerPoint Presentation:

Б ългарски хан, основател и пръв владетел (681 - ок. 700) на Българската държава на река Дунав, син на хан Кубрат. Кой е той? хан Аспарух хан Омуртаг

PowerPoint Presentation:

Да прочетем: Ако някой краде, да му се пречупят ръцете и краката. Ако някой дава храна на крадци , да му се отнеме имота. Ако някой излъже, да му се отреже езика. Да се изкоренят лозята, за да няма пияници в държавата. На просяците да се дава толкова , че вече да не просят. Да се отнеме имотът на всеки, който не се подчинява и не изпълнява тези закони .

PowerPoint Presentation:

Кой български владетел създава първите писани закони, пред които всички са равни? Хан Кубрат Мъдри Хан Аспарух Основателя Хан Крум Страшни

PowerPoint Presentation:

Княз Борис разбирал колко е важно християнството за обединяване на славяни и българи в държавата. Различните езици и различните религии ги разединявали. Владетелят извършил трудна промяна... Той се покръстил заедно със семейството си, а по-късно се покръстили всички българи и славяни в държавата.

PowerPoint Presentation:

Княз Борис І Покръстител полагал усилия да приобщи народа си към новата религия. Тя можела да бъде достъпна за хората, само ако се разпространява на езика на славяните . Какво виждате на изображението? Княз Борис І посреща Кирил и Методий. Княз Борис І посреща Климент, Наум и Ангеларий .

PowerPoint Presentation:

Къде е написана дума?

PowerPoint Presentation:

Климент Охридски опростява глаголицата и я нарича ............ ?

PowerPoint Presentation:

книжовници писатели Княз Борис І Покръстител насърчава всеки, който иска да учи четмо и писмо. Как наричаме хората, които са превеждали и пишели книги ?

PowerPoint Presentation:

Йоан Екзарх описал цар Симеон така: “той седял на своя трон, облечен в обшита с бисери мантия, със златен наниз на шията и гривни на ръцете, препасан с кадифен пояс и увиснал на бедрото златен меч”. “ Цар Симеон” худ. Д. Гюдженов

PowerPoint Presentation:

Цар Симеон Велики премества столицата от Плиска във...? Велики Преслав Константинопол

PowerPoint Presentation:

Коя е Златната църква от Велики Преслав?

PowerPoint Presentation:

Паши , боляри и султани разстрелваха те векове . Свободен само бе Балкан а с хайдушките си ветрове ...

PowerPoint Presentation:

Трудна била защитата на Шипка. Макар и малобройни, българи и руси твърдо бранели прохода. Три дни турците нападали без отдих върха. Опълченците и руските воини отблъснали безброй атаки. Защитниците били обградени от три страни. Когато свършили куршумите, те продължили битката с камъни и дървета. “Бой за Шипка” худ. Димитър Гюдженов

PowerPoint Presentation:

Оградете Самарското знаме - наградено с орден “ За храброст ” първа степен.

PowerPoint Presentation:

ХИМН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Горда ................ планина, до ней ................. синей, слънце ................ огрява, над .................. пламеней ! Мила .................., ти си земен ........, твойта хубост, твойта прелест, ах, те нямат край! Защо съм българин ? ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

authorStream Live Help