Княз БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

PowerPoint Presentation:

На кой ред правилно са подредени владетелите по реда на тяхното царуване ? * хан Кубрат, хан Крум Страшни, хан Аспарух Основателя; * хан Кубрат, хан Аспарух Основателя, хан Крум Страшни;

PowerPoint Presentation:

Кое селище е столица на България на река Дунав ? ПЛИСКА ФАНАГОРИЯ

PowerPoint Presentation:

Кой български владетел създава първите писани закони, пред които всички са равни? хан Аспарух хан Кубрат хан Крум

PowerPoint Presentation:

КНЯЗ БОРИС І ПОКРЪСТИТЕЛ

PowerPoint Presentation:

По времето на хан Крум България разширила своите граници и станала могъща държава, но европейските държави не я смятали за равна, защото българи и славяни не били християни.

PowerPoint Presentation:

Борис разбирал колко е важно християнството за обединяване на славяни и българи в държавата. Различните езици и различните религии ги разединявали. Владетелят извършил трудна промяна...

PowerPoint Presentation:

Борис се покръстил заедно със семейството си, а по-късно се покръстили всички българи и славяни в държавата.

PowerPoint Presentation:

Покръстването на целия народ е през 865 г. Нашият владетел приел титлата княз .

PowerPoint Presentation:

Княз Борис І Михаил усмирява бунт на 52 болярски рода.

PowerPoint Presentation:

Започнало строителство на черкви. Отбелязвали се християнските празници – Коледа и Великден.

PowerPoint Presentation:

Княз Борис полагал усилия да приобщи народа си към новата религия. Тя можела да бъде достъпна за хората, само ако се разпространява на езика на славяните.

PowerPoint Presentation:

През 855 г. светите братя Кирил и Методий създали писменост за славяните.

PowerPoint Presentation:

ГЛАГОЛИЦА

PowerPoint Presentation:

Кирил и Методий започнали да обучават ученици.

PowerPoint Presentation:

Климент, Наум и Ангеларий пристигат в Плиска при княз Борис.

PowerPoint Presentation:

Княз Борис І нарежда всеки, който иска, да се учи на четмо и писмо.

PowerPoint Presentation:

Климент обучава за 7 години 3 500 ученици да четат и пишат на славянски език.

PowerPoint Presentation:

Избери букви от глаголицата и ги напиши на своя папирус.

PowerPoint Presentation:

Коя дума се образува от първите две букви на глаголицата? АЗБУКА

PowerPoint Presentation:

климент КИРИЛИЦА

PowerPoint Presentation:

ДА ОТГОВОРИМ : Княз Борис І Михаил е единственият светец между българските владетели. Кои негови дела са посветени на Бога? Кои са създателите на българската азбука?

PowerPoint Presentation:

Използвани изображения: от интернет На кой ден празнуваме Денят на българската просвета, култура и славянска писменост?

authorStream Live Help