Шипченска епопея

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Приказки от историята Шипченска епопея

PowerPoint Presentation:

През 1396г. България пада под турско владичество. Близо 5 века българската държава не съществува. Завоевателите наложили мюсюлманската религия. В Османската империя християните били наричани “рая” и нямали равни права с мюсюлманите.

PowerPoint Presentation:

Много пъти в следващите столетия българите се вдигали на бунт, но не били достатъчно силни и добре организирани, за да успеят. “Обесването на Васил Левски“ худ. Борис Ангелушев

PowerPoint Presentation:

Възмутени от жестокото потушаване на Априлското въстание, много хора по света издигнали глас в защита на българския народ. Русия обявила война на Турция. Руските войски преминали река Дунав при град Свищов. Напразно турските топове сипели снаряд след снаряд. Нищо не можело да спре руската армия. Руската армия преминава река Дунав – юни 1877г.

PowerPoint Presentation:

. Бойното му кръщение е в боевете при Стара Загора през лятото на 1877 г. Тогава в защита на бойната светиня в един ден живота си губят петима знаменосци. Спасено е от българския опълченец Никола Корчев. Когато вижда, че командирът пада, пронизан от щикове, той дръпнал плата от дръжката и го скрил до гърдите си. Така се слагат основите на традицията нито едно българско бойно знаме да не падне в плен. Самарското знаме - символ на Освобождението На 6 май 1877 г. на специална церемония в Плоещ знамето е връчено на българските опълченци от кмета на град Самара.

PowerPoint Presentation:

Боят за С амарското знаме край Стара Загора в ръх Св. Никола / Орлово гнездо/ Понастоящем знамето се съхранява в Националния военноисторически музей в гр. София. То е единственото знаме, наградено с орден “ За храброст ” първа степен.

PowerPoint Presentation:

Много битки се водили за нашата свобода. Руските воини заедно с българските опълченци се сражавали храбро. “ген. Скобелев” худ. Н. Дмитриев “На нож” худ. Ярослав Вешин “Бой” худ. Ковалевски

PowerPoint Presentation:

“Бой”- худ. Мазуровски

PowerPoint Presentation:

“Бой при Шипка – Шейново” худ. Кившенко

PowerPoint Presentation:

Трудна била защитата на Шипка. Макар и малобройни, българи и руси твърдо бранели прохода. Три дни турците нападали без отдих върха. Опълченците и руските воини отблъснали безброй атаки. Защитниците били обградени от три страни. Когато се свършили куршумите, те продължили битката с камъни и дървета. “Бой за Шипка” худ. Димитър Гюдженов

PowerPoint Presentation:

Защитата на Орлово гнездо

PowerPoint Presentation:

Главнокомандващият княз Николай Николаевич влиза в Търново худ. Николай Оренбургски

PowerPoint Presentation:

София – 4 януари 1878г. Признателните българи посрещат генерал Гурко

PowerPoint Presentation:

Подписването на Санстефанския мирен договор, сключен между Русия и Турция на 3 март 1878 г. Според договора българската държава се възстановява като независимо княжество . За столица на Княжество България бил определен град София .

PowerPoint Presentation:

Пътят, по който са минали освободителите е очертан с много паметници. Те са мълчаливи свидетели на признателността ни към падналите герои за нашата свобода. Най-големият от тях се намира на връх Шипка в Стара планина. 3 март е наш национален празник

PowerPoint Presentation:

Да отговорим! На коя дата е била възстановена българската държава? 3 март 1877г. 3 март 1878г.

PowerPoint Presentation:

Кой е първият български свободен град? Свищов София

PowerPoint Presentation:

Наредете пъзела!

authorStream Live Help