кан Аспарух Основателя

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Да си припомним....

PowerPoint Presentation:

Хан Аспарух тръгва с част от българския народ от Стара Велика България, за да намери земя, на която да живеят свободно българите и да създаде държава.

PowerPoint Presentation:

Пътува много години...

PowerPoint Presentation:

...и достига до едно място, където р. Дунав се влива в Черно море. Земята е плодородна,а там живеят славяните- един миролюбив и трудолюбив народ.

PowerPoint Presentation:

Българи и славяни се разбират много добре, не воюват помежду си.Съюзяват се срещу общия враг-Византийската империя. Византийският император събира многобройна войска и напада българите по суша и вода.

PowerPoint Presentation:

В тази битка побеждават войните на хан Аспарух. Българската конница разгромява византийците. Самият император - Константин ІV Погонат напуска бойното поле няколко дни по-рано под предтекст, че отива да се лекува на минерални бани. Всички разбират, че той бяга.

PowerPoint Presentation:

След тази първа битка, Византия сключва “унизителен” мирен договор,в който признава съществуването на Българската държава на река Дунав и се задължава да плаща ежегоден данък на хан Аспарух. Била 681 година.

PowerPoint Presentation:

Хан Аспарух се заема да изгради и укрепи младата Българска държава.За столица избира укрепения лагер Плиска.

PowerPoint Presentation:

ПЪРВОПРЕСТОЛНА ПЛИСКА

PowerPoint Presentation:

Хан Аспарух Основателя загива около 700 година в битка. Сребърен орел от съкровищните дарове от погребението на хан Аспарух при с. Вознесенка.

PowerPoint Presentation:

в Исперих в Добрич в Стрелча ПАМЕТНИЦИ НА ХАН АСПАРУХ

PowerPoint Presentation:

Кога е създадена Българската държава на р.Дунав? 681 г 1681 г

PowerPoint Presentation:

ПОМИСЛИ

PowerPoint Presentation:

БРАВО !

PowerPoint Presentation:

Прабългарски хан, основател и пръв владетел (681 - ок. 700) на Българската държава на река Дунав, родоначалник на първата българска династия, син на хан Кубрат. Кой е той? хан Аспарух хан Кубрат

PowerPoint Presentation:

помисли

PowerPoint Presentation:

БРАВО!

PowerPoint Presentation:

По време на своето управление хан Аспарух обединява българи и славяни в една обща държава със столица Плиска през 681 г. Да обобщим

authorStream Live Help