VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER:

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

PowerPoint Presentation:

Vücudumuz bizim yaşamımızı sağlıklı olarak sürdürmemizi sağlayan bir dizi sistemlerden oluşur. bu sistemlerin görevlerini ve çalışma mekanizmalarını birlikte inceleyelim.

İÇİNDEKİLER:

İÇİNDEKİLER Dolaşım sistemi Solunum sistemi Sindirim sistemi Boşaltım sistemi Destek ve hareket sistemi

DOLAŞIM SİSTEMİ:

DOLAŞIM SİSTEMİ Canlıların canlılıklarını sürdürebilmeleri için besin ve oksijene ihtiyaç duyarlar. Hücrelerdeki atık maddelerin ve karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme dolaşım sistemi denir .

PowerPoint Presentation:

Dolaşım sistemi küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Detaylı bilgi için yıldıza tıklayın

KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI:

KÜÇÜK KAN DOLAŞIMI Kanın kalpten pompalandıktan sonra kalbe geri dönmesine dolaşım denir. KÜÇÜK KAN DOLAŞIMIYLA İLGİLİ VİDEO İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BÜYÜK KAN DOLAŞIMI:

BÜYÜK KAN DOLAŞIMI Temiz kan kalbin sol karıncığından çıkar ve vücut hücrelerine giderek orada kirlenir. yani karbondioksitçe zengin hale gelir. KANIN NASIL TEMİZLENDİĞİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Dolaşım sistemini daha iyi anlamak için oyunumuzu izleyelim :

Dolaşım sistemini daha iyi anlamak için oyunumuzu izleyelim 

KAN DAMARLARI:

KAN DAMARLARI Vücutta bu her türlü dolaşımı sağlayan yapılar damarlardır. kan damarları atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlar olmak üzere üç çeşittir .

ATARDAMAR:

ATARDAMAR Kalbin karıncıklarından çıkarlar. kalpten vücuda temiz kan taşırlar. ATARDAMARIN ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYIN

TOPLAR DAMARLAR:

TOPLAR DAMARLAR Vücuttan kalbe gelen kirli kanı taşırlar, akciğer atardamarı hariç Vücuttan kalbin sağ kulakçığına gelen damarlar alt ve üst ana toplardamardır. TOPLARDAMARLARLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

KILCAL DAMARLAR:

KILCAL DAMARLAR Kılcal damarlar atardamarlarla toplardamarları birbirine bağlar ve vücudu ağ gibi sararlar. KILCAL DAMARLARLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ. DOLAŞIM SİSTEMİ KONUSUNU TEKRAR ETMEK İÇİN GERİ DÖNÜN

SOLUNUM SİSTEMİ:

SOLUNUM SİSTEMİ Hücrelerde besinle oksijenin birleşerek enerji açığa çıkarması olayına solunum denir. Solunum sistemini yukarıda görüldüğü gibi yutak, burun boşluğu, burun deliği, yutak, gırtlak, trake, sağ ve sol akciğer oluşturur

ETKİNLİK:

ETKİNLİK Akciğer modeli Malzemeler makas pipet 1 litrelik şişe oyun hamuru paket lastiği

DENEYİN YAPILIŞI:

DENEYİN YAPILIŞI 1) Pet şişeyi şekildeki gibi yarısından kesin 2) 3 pipeti bir miktar oyun hamuru ve bant kullanarak hava kaçırmayacak şekilde birleştirin . 3) Balonları pipet uçlarına hava sızdırmayacak şekilde yerleştirin. 4) Pet şişenin kesik tarafını balonla kapatın. 5) Pet şişenin ucunu oyun hamuru kullanarak pipet ucu dışarıda kalacak şekilde kapatın. 6) Elastik zarı aşağı ve yukarı doğru hareket ettiriniz. Balonlardaki değişimleri gözleyiniz .

PowerPoint Presentation:

SOLUNUM SİSTEMİNE TEKRAR GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYINIZ TIKLA

SİNDİRİM SİSTEMİ:

SİNDİRİM SİSTEMİ Sindirim: Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırıldığını biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir. Sindirim faaliyetleri iki çeşittir :

PowerPoint Presentation:

1) Mekanik Sindirim: Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve bağırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir.

PowerPoint Presentation:

2) Kimyasal Sindirim: Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır . Enzim modeli

SİNDİRİM ORGANLARI:

SİNDİRİM ORGANLARI SİNDİRİM SİSTEMİNİ TEKRAR ETMEK İÇİN GERİ DÖNÜN

BOŞALTIM SİSTEMİ:

BOŞALTIM SİSTEMİ Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için dışarıdan aldıkları besinler, vücutta enerji üretimi için, yapım ve onarım için ve düzenleyici olarak kullanılır. Besinlerin hücrelerde yaşamsal faaliyetlerde kullanılması sonucu oluşan su, madensel tuzlar, karbondioksit gazı, amonyak, üre, ürik asit gibi zararlı ve atık maddelerin vücut dışına atılmasına boşaltım, Boşaltım olayını gerçekleştiren sisteme boşaltım sistemi denir .

PowerPoint Presentation:

üreter İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturan organlar; böbrekler, idrar (sidik) borusu (kanalı) ( üreter ), idrar (sidik) torbası (kesesi) ve üretradır . İnsanlarda deri, akciğerler ve kalın bağırsak ta boşaltım yapan diğer organlardır.

PowerPoint Presentation:

Böbrekler, vücutta yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan su, üre, ürik asit ve madensel tuzlardan oluşan atık maddelerin kandan süzülerek idrar şeklinde vücut dışına atılmasını sağlar. Yani insanlarda boşaltım olayını gerçekleştiren organ böbreklerdir.

PowerPoint Presentation:

Böbrekler , kabuk bölgesi, öz bölgesi ve havuzcuk olmak üzere üç kısımdan oluşur . Öz bölgesi havuzcuk Kabuk(korteks)

PowerPoint Presentation:

Böbreğin havuzcuk kısmına bağlı olan ve havuzcukta toplanan idrarı, idrar torbasına (kesesine) taşıyan 22 – 25 cm uzunluğundaki borudur.

PowerPoint Presentation:

Üreter (idrar borusu) ile böbreklerden gelen idrarın vücutta toplandığı yerdir. İdrar torbası kuvvetli kaslardan yapılmıştır ve gerektiğinde genişleyerek idrarı bir süre depolar. İdrar torbasında depolanan idrar, buraya bağlı olan idrar yolundan ( üretradan ) ile vücut dışına atılır.

AKCİĞER:

AKCİĞER Hücrelerde solunum olayı sonucu oluşan karbondioksit gazını ve su buharını, soluk verme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar.

DERİ:

DERİ Vücutta fazla olan su ve madensel tuzları terleme yoluyla vücut dışına atarak boşaltım yapar. Ayrıca terleme yoluyla (dışarı atılan su molekülleri, ısı moleküllerini taşır) vücudun ısı dengesi sağlanmış olur.

KARACİĞER:

KARACİĞER Hücrelerde solunum olayında bazı besinler (proteinler) parçalandığında amonyak denilen ve çok zehirli olan bir sıvı oluşur. Karaciğer, çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üre ve ürik aside çevirerek boşaltıma yardımcı olur. Karaciğer, yaşlanmış alyuvarlar hücrelerini parçalar ve oluşan atıklarını safra sıvısı ile bağırsaklara göndererek boşaltım yapar.

KALIN BAĞIRSAK:

KALIN BAĞIRSAK Kalın bağırsak, ince bağırsaktan kana geçemeyen besinler ile su, madensel tuzlar (mineraller), besin atıkları ile safra sıvısının bir süre depolanmasını ve sindirim sisteminin son bölümü olan anüse iletilip anüsten de dışkı yoluyla vücut dışına atılmasını sağlar.

BOŞALTIM OLAYININ GERÇEKLEŞMESİ:

BOŞALTIM OLAYININ GERÇEKLEŞMESİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ:

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Üç çeşit kemik vardır; 1) Uzun Kemik : Kol ve bacaklarda bulunan kemiklerdir. Yapısında kemik zarı, sıkı kemik dokusu, süngerimsi kemik doku, kemik kanalı, sarı ilik bulunur. Süngerimsi dokuda ise kırmızı kemik iliği bulunur. Boyları enlerinden uzun kemiklerdir. Pazı, ön kol, dirsek, uyluk, kaval, baldır ve parmak kemikleri uzun kemiklerdir.

PowerPoint Presentation:

2 ) Kısa Kemik: Omurlar, el ve ayak bilek kemikleri kısa kemiklerdir.

PowerPoint Presentation:

3 ) Yassı Kemik: Yassı görünüşte olan kemiklerdir. Kafatası, kalça, leğen, göğüs kemiği ve kaburgalar yassı kemiklerdir.

İskelet sistemini daha iyi anlamak için iskeletlerin şarkısını dinleyelim :

İskelet sistemini daha iyi anlamak için iskeletlerin şarkısını dinleyelim 

Kas sistemi:

Kas sistemi İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir.

a) Kasların yapısı:

a) Kasların yapısı Kaslar, kas hücrelerinden oluşur. Kas hücreleri kasılıp gevşeme özelliğine sahip olduğu için kaslar da kasılıp gevşeme özelliğine sahiptir. Kasların en önemli görevi vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlamaktır.

PowerPoint Presentation:

b) Kas Çeşitleri : Kaslar özelliklerine, vücutta bulundukları yere ve çalışma şekillerine göre düz (beyaz) kas, çizgili (kırmızı) kas ve kalp kası olarak üç çeşittir.

C) Kasların çalışması:

C) Kasların çalışması Kaslar aynı yönde veya zıt yönlerde kasılıp gevşeyebilirler. Vücuttaki kemiklerin hareket etmesini sağlayan kaslar zıt yönde çalışırlar. Kemiklerin üzerinde karşılıklı bulunan iki kastan biri kasılırken diğeri gevşer ve kasılma anında kemiği çekerek kemiğin eklem yerinde hareket etmesini sağlar. KASLARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ İÇİN YANDAKİ RESME TIKLAYINIZ TEKRAR ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerlendirme soruları:

Değerlendirme soruları 1) Küçük kan dolaşımında kan, aşağıda verilen damar veya organların hangisinden geçmez? A) Akciğer atardamarı B) Akciğer C) Böbrek D) Akciğer toplardamarı

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene:

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene

Değerlendirme soruları:

Değerlendirme soruları 1) Küçük kan dolaşımında kan, aşağıda verilen damar veya organların hangisinden geçmez? A) Akciğer atardamarı B) Akciğer C) Böbrek D) Akciğer toplardamarı

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

2) Aşağıda verilenlerden hangisi büyüme çağında olan bireylerin kemik gelişimini olumsuz yönde etkiler? A) Dengeli beslenmek B) Spor yapmak C) Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini almak D) Ağır yük kaldırmak

Üzgünüm yanlış cevap:

Üzgünüm yanlış cevap

PowerPoint Presentation:

2) Aşağıda verilenlerden hangisi büyüme çağında olan bireylerin kemik gelişimini olumsuz yönde etkiler? A) Dengeli beslenmek B) Spor yapmak C) Yeterli miktarda kalsiyum ve D vitamini almak D) Ağır yük kaldırmak

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen eklem çeşidi bulunduğu yer ile doğru eşleştirilmemiştir? A) Kuyruk omuru - Yarı oynar eklem B) Omurga - Yarı oynar eklem C) Kafatası - Oynamaz eklem D) Kol - Oynar eklem

Üzgünüm yanlış cevap:

Üzgünüm yanlış cevap

PowerPoint Presentation:

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen eklem çeşidi bulunduğu yer ile doğru eşleştirilmemiştir? A) Kuyruk omuru - Yarı oynar eklem B) Omurga - Yarı oynar eklem C) Kafatası - Oynamaz eklem D) Kol - Oynar eklem

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

4) Hemoglobin molekülü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Vücudumuzu mikroplara karşı korur. B) Oksijen taşır. C) Kanın pıhtılaşmasını sağlar. D) Hücreye enerji sağlar.

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene:

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene

PowerPoint Presentation:

4) Hemoglobin molekülü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A) Vücudumuzu mikroplara karşı korur. B) Oksijen taşır. C) Kanın pıhtılaşmasını sağlar. D) Hücreye enerji sağlar.

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

5. Antibiyotikler aşağıdakilerden hangisine karşı kullanılır? A) Virüsler B) Bakteriler C) Lenfositler D) Hepsi

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene:

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene

PowerPoint Presentation:

5. Antibiyotikler aşağıdakilerden hangisine karşı kullanılır? A) Virüsler B) Bakteriler C) Lenfositler D) Hepsi

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

6) I. Serum II. Antibiyotik III. Aşı Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hastalanmadan önce, vücudun hastalık etkenini tanıması için uygulanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III

Üzgünüm yanlış cevap:

Üzgünüm yanlış cevap

PowerPoint Presentation:

6) I. Serum II. Antibiyotik III. Aşı Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri hastalanmadan önce, vücudun hastalık etkenini tanıması için uygulanır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

7) Diyaframla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Esnek bir kas tabakasıdır. B) Soluk verirken düzleşir. C) Soluk alırken yukarı doğru yükselir. D) Yapısında alveoller bulunur.

Üzgünüm yanlış cevap:

Üzgünüm yanlış cevap

PowerPoint Presentation:

7) Diyaframla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Esnek bir kas tabakasıdır. B) Soluk verirken düzleşir. C) Soluk alırken yukarı doğru yükselir. D) Yapısında alveoller bulunur.

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

8) I. Düzenli egzersiz yapmak II. Dengeli ve yeterli beslenmek III. Yük kaldırırken dizlerimizi bükerek ağırlığı dizlerimize vermek Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak amacıyla yukarıda verilenlerden hangilerini uygulamalıyız? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene:

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene

PowerPoint Presentation:

8) I. Düzenli egzersiz yapmak II. Dengeli ve yeterli beslenmek III. Yük kaldırırken dizlerimizi bükerek ağırlığı dizlerimize vermek Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak amacıyla yukarıda verilenlerden hangilerini uygulamalıyız? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

9) Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak solunum sistemimizi olumsuz etkiler? A) Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak B) İçeriğini bilmediğimiz maddeleri koklamak C) Ağız yerine burundan nefes almak D) Grip, verem gibi hastalıklara karşı önceden aşı yaptırmak

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene:

Üzgünüm yanlış cevap tekrar dene

PowerPoint Presentation:

9) Aşağıda verilenlerden hangisini yapmak solunum sistemimizi olumsuz etkiler? A) Sigaradan ve sigara içilen ortamlardan uzak durmak B) İçeriğini bilmediğimiz maddeleri koklamak C) Ağız yerine burundan nefes almak D) Grip, verem gibi hastalıklara karşı önceden aşı yaptırmak

Tebrikler doğru cevap:

Tebrikler doğru cevap

PowerPoint Presentation:

10) Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından değildir? A) Gırtlak kanseri B) Verem C) Romatizma D) Bronşit

Üzgünüm yanlış cevap:

Üzgünüm yanlış cevap

PowerPoint Presentation:

10) Aşağıda verilenlerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından değildir? A) Gırtlak kanseri B) Verem C) Romatizma D) Bronşit

PowerPoint Presentation:

Tebrikler 

KAYNAKÇA:

KAYNAKÇA www. fenokulu .com www. fendeneyi .com www. youtube .com meb , ilköğretim 6. sınıf fen bilgisi kitabı uğur dersanesi , fen ve teknoloji kitabı http://www. youtube .com/ watch ?v=xRdBZc51ng0 http://vucudumuzdasistemler.blogspot.com www. fendeney .com http://video. mynet .com/kedis85/Solunum-Sistemi/132594/

PowerPoint Presentation:

http://corummerkezyibo.com/site/gulsum/akciger.htm&docid=mK5fKRURNgzlmM&imgurl=http://corummerkezyibo.com/site/gulsum/RES%2525C4%2525B0MLER/55kopuk_(_akcigerimiz_).jpg&w=448&h=336&ei=seCDT4fTEZDcsgarnIj5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=259&vpy=187&dur=6509&hovh=194&hovw=259&tx=131&ty=66&sig=109579655736704662722&page=1&tbnh=107&tbnw=142&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:144 http://www. yararlibilgiler .net/ karaciger /& docid =ukY35jCdeIDEvM& imgurl =http://www. yararlibilgiler .net/ wp - content / karaciger -kanserleri. jpg &w=400&h=303& ei =MOGDT4P8GYrXsgbpqc3KBg& zoom =1& iact = hc & vpx =255& vpy =190&dur=2302& hovh =195& hovw =258& tx =133& ty =86& sig =109579655736704662722& page =1& tbnh =148& tbnw =171&start=0& ndsp =9& ved =1t:429,r:1,s:0,i:142

PowerPoint Presentation:

http://www.kanseroloji.com/ kolonkalinbagirsak -kanseri& docid =O8nUgURujm0kSM& imgurl =http://www.kanseroloji.com/ wp - content / uploads /2009/11/ onklinik _ kalin _ bagirsak _02. jpg &w=341&h=352& ei = VuGDT _3GOsvAswaD0Ky5Bg& zoom =1& iact = hc & vpx =102& vpy =167&dur=2185& hovh =228& hovw =221& tx =144& ty =112& sig =109579655736704662722& page =1& tbnh =148& tbnw =149&start=0& n http ://www. fenokulu .net/ sindirimsistemi . jpg &w=597&h=518& ei =ieGDT4u2PMT4sga-v6XMBg& zoom =1& iact = hc & vpx =589& vpy =181&dur=2990& hovh =209& hovw =241& tx =131& ty =91& sig =109579655736704662722& page =1& tbnh =136& tbnw =157&start=0& ndsp =12& ved =1t:429,r:4,s:0,i:135 dsp =10& ved =1t:429,r:0,s:0,i:101

PowerPoint Presentation:

< object style =" height : 390px; width : 640px"><param name=" movie " value =" http://www. youtube .com/v/? version =3& feature = player _ embedded "><param name=" allowFullScreen " value =" true "><param name=" allowScriptAccess " value =" always ">< embed src =" http://www. youtube .com/v/? version =3& feature = player _ embedded " type =" application /x- shockwave - flash " allowfullscreen =" true " allowScriptAccess =" always " width ="640" height ="360"></ object >

PowerPoint Presentation:

http://www. youtube .com/v/? version =3& feature = player _ embedded "><param http://yazarlikyazilimi.meb.gov.tr/Materyal/ankara/sindirim/sindirim.html http://www. cavernsofblood .com/ DontLink / BloodDropS . gif http://www. fenokulu .net/ portal /Sayfa. php ?Git= KonuKategorileri &Sayfa= KonuKavramHaritasiListesi & baslikid =62

PowerPoint Presentation:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF 1. ÖĞRETİM 100609022 NURSEL YILDIZ

authorStream Live Help