BUNGA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BUNGA:

BUNGA

PowerPoint Presentation:

Bunga merupakan penjelmaan suatu tunas ( batang dan daun-daun ) yang bentuk , warna , dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan , sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan , dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan .

PowerPoint Presentation:

Bunga disebut bunga sempurna bila memiliki alat jantan ( benang sari) dan alat betina ( putik ) secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga yang demikian disebut bunga banci atau hermafrodit . Suatu bunga dikatakan bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga . Empat bagian utama bunga ( dari luar ke dalam ) adalah sebagai berikut : Kelopak bunga atau calyx ; Mahkota bunga atau corolla yang biasanya tipis dan dapat berwarna-warni untuk memikat serangga yang membantu proses penyerbukan ; Alat kelamin jantan atau androecium ( dari bahasa Yunani andros oikia : rumah pria ) berupa benang sari; Alat kelamin betina atau gynoecium ( dari bahasa Yunani gynaikos oikia : " rumah wanita ") berupa putik .

Bunga Majemuk:

Bunga Majemuk a. Bunga Majemuk Tak Berbatas b. Bunga Majemuk Berbatas c. Bunga Majemuk Campuran

A. Bunga Majemuk Tak Berbatas:

A. Bunga Majemuk Tak Berbatas 1. Ibu tangkai tidak bercabang 2. Ibu tangkai bercabang

1. Ibu tangkai tidak bercabang, sehingga bunga (bertangkai atau tidak) langsung terdapat pada ibu tangkai:

1. Ibu tangkai tidak bercabang , sehingga bunga ( bertangkai atau tidak ) langsung terdapat pada ibu tangkai Tandan : ibu tangkai bercabang dan cabang masing-masing mendukung satu bunga pada ujung Bulir : seperti tandan tetapi bunga tidak bertangkai Untai : seperti bulir tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga yang berkelamin tunggal Tongkol : seperti bulir tetapi ibu tangkai besar , tebal , dan seringkali berdaging Bunga payung : ujung ibu tangkai mengeluarkan cabang-cabang yang sama panjang Bunga cawan : ujung ibu tangkai melebar dan merata sehingga berbentuk seperti cawan

2. Ibu tangkai bercabang-cabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi, sehingga bunga tidak terdapat pada ibu tangkai:

2. Ibu tangkai bercabang-cabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi , sehingga bunga tidak terdapat pada ibu tangkai a. Malai : Ibu tamgkainya mengdakan percabanga secara monopodial , demikian pula cabang-cabangnya , sehingga suatu malai dapat disamakan denga suatu tandan majemuk . Secara heseluruhan seringkali memperlihatkan bentuk sebagai kerucut atau limas b. Malai rata : Ibu tangkai mengdakan percabangan , demikian pula seterusnya cabangnya , tetapi cabang - cabang tadi mempunyai sifat demikian rupa sehingga seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar atau agak melengkung

PowerPoint Presentation:

c. Bunga payung majemuk : yaitu suatu bunga payung yang tersusum , dapat pula dikatakan sebagai bunga paying, yang bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil ( umbellula ) . Pada pangkal percabangan yang pertama terdapat daun-daun pembalut ( involucrum ) , demikian pula pada pangkal percabangan yang berikutnya , hanya daun-daunnya lebih kecil ( involucellum ) d. Bunga tongkol majemuk : yaitu bunga tongkol , yang ibu tangkainya becabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian denga susunan sepaerti tongkol pula e. Bulir majemuk : jika ibu tangkai bunga cabang-cabang dan masing-masing cabang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir .

B. Bunga Majemuk Berbatas:

B. Bunga Majemuk Berbatas Anak payung menggarpu ( dichasium ) . Pada ujjung ibu tangkai terdapat satu bunga . Di bawahnya terdapat dua cabang yang sama panjangnya , masing-masing mendukung satu bunga pada ujngnya . Bunga yang mekar dahulu ialah bunga yang terdapat pada ujung ibu tangkainya Bunga tangga atau bunga becabang seling ( cincinnus ) , yaitu suatu bunga majemuk yang ibu tangkainya becabang lagi , tetapi setiap kali bercabang hanya berbentuyk satu cabang saja , yang arahnya berganti-ganti ke kiri dan ke kanan .

PowerPoint Presentation:

Bunga sekerup ( bostryx ) , ibu tangkai bercabang-cabang , tetapi setiap kali bercabang juga hanya terbentuk satu cabang , yang semuanya terbentuk ke kiri atau ke kanan dan cabang yang satu berturut-turut membentuk sudut 90 o , sehingga jika kita mengikuti arah percabangan kita akan mengadakan gerakan seperti sekerup atau spiral Bunga sabit ( drepanium ) , seperti bunga sekerup tetapi semua percabangan terletak pada satu bidang , hingga bunga seluruhnya menampakkan bentuk seperti sabit Bunga kipas ( rhipidium ) , seperti bunga becabang seling , semua percabangan terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang , sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya

C. Bunga Majemuk Campuran:

C. Bunga Majemuk Campuran Suatu bunga majemuk yang merupakan campuran antara sifat-sifat bunga majemuk berbatas dengan tidak berbatas .

Tipe simetri:

Tipe simetri Radial simetri ( actinomorphus / regularis ) : banyak bidang simetri . Misal : Lombok ( Capsicum annuum L), tembakau ( Nicotiana tabaccum L ) Bilateral simetri ( zygomorphus ): hanya dapat dibagi oleh bidang simetri dalam satu jurusan . Misal : Anggrek ( Orchidaceae ), kacang-kacangan ( Papilionaceae ) Asimetri ( asymmetrus ) : tidak mempunyai bidang simetri sama sekali . Misal : Cannaceae dan Marantaceae

Rumus Bunga:

Rumus Bunga Yaitu susunan yang dinyatakan dengan sebuah rumus yang terdiri dari lambang-lambang huruf dan angka . a. Lambang yang dipakai memberitahukan sifat bunga mengenai simetris dan jenis kelamin bunga Actinomorp : * , Zygomorp : , berkelamin jantan : ♂ , berkelamin betina : ♀ , banci : ♀ b. Huruf yang dipakai untuk singkatan nama bagian-bagian bunga : Kelopak : K , Tajuk : C, Tenda : P, Benangsari : A, Putik : G c. Angka-angka diletakkan dibelakang huruf menunjukkan jumlah masing-masing bagian , misalnya kaliks mempunyai 3 sepala : K3 d. Cara untuk menyatakan keadaan lain-lain seperti contoh : Corolla 6 dalam 2 lingkaran : C3+3 Stamen berlekatan pada corolla : [C5,A(…)] Duduk bakal buah menumpang : G3 , kalau terbenam : G3 Daun kelopak berbentuk tabung : k(5)

authorStream Live Help