Pitóng Buháy

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

REjuvenating exercises

Comments

Presentation Transcript

Pitóng Buháy na SARILI:

Pit ó ng Buháy na SARILI Bagong Lahi (Pitong Tatak) Foundation Copyright 2004

Ang pagbigay galang ay ginagawa bago at pagkatapos magehersisyo. (Larawan 1):

Ang pagbigay galang ay ginagawa bago at pagkatapos magehersisyo. (Larawan 1)

Pagkatapos, bahagyang iyuyukod ang ulo, sabay paglunok ng hangin, katulad ng positibong paraan na ang ulo ay dahan-dahang iyuyukod kung ang hangin ay lulunukin (Larawan 5):

Pagkatapos, bahagyang iyuyukod ang ulo, sabay paglunok ng hangin, katulad ng positibong paraan na ang ulo ay dahan-dahang iyuyukod kung ang hangin ay lulunukin (Larawan 5)

PowerPoint Presentation:

Tunay na may kahirapan ang paglunok na hangin sa umpisa. Kailangan ang insayo bago ito tuluyang isagawa. Kung ang hangin ay nalunok na at ang sampong segundong pagpigil ay nagawa na, dahan-dahan itataas ang ulo at yaon ang tamang posisyon upang ilabas ang hangin sa ilong. Tunghayang ang larawan 6..

PowerPoint Presentation:

Larawan 18

PowerPoint Presentation:

Salamat po, salamat po, maraming salamat po.

authorStream Live Help