QLDA_Chuong1

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

tai lieu quan ly du an phan mem

Comments

Presentation Transcript

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN : 

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin về môn học : 

Thông tin về môn học Số tín chỉ: 2 Số tuần thực hiện: 12 Thời lượng Nắm vững kiến thức công nghệ phần mềm Nắm vững kiến thức về ước lượng Điều kiện Kiến thức: Trang bị các kiến thức cơ bản quản trị một dự án phần mềm. Kỹ năng: Học viên có khả năng tham gia xây dựng một dự án phần mềm. Mục tiêu 2

Thông tin về môn học : 

Thông tin về môn học Tài liệu tham khảo 1. Ban điều hành dự án 112. Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án công nghệ thông tin . NXB Tư pháp, Hà Nội, 2004. 2. Ngô Trung Việt. Phương pháp luận quản lý dự án Công nghệ thông tin. NXB KHKT, Hà-Nội, 2002 3. “Quản lý dự án Công nghệ Thông tin” của Ban chỉ đạo chương trình Quốc gia về Công nghệ thông tin, dự án Canada. 1996 4. David L. Olson. Introduction to Information Systems Project Management, McGraw-Hill/Irwin; 2nd edition, 5/2003, ISBN: 0072872705, 360 p. 5. Bob Hughes & Mike Cotterell. Software Project Management, Third Edition. McGraw-Hill, 2002. 3

Nội dung môn học : 

Nội dung môn học Chương 1: Các vấn đề chung Chương 2: Tiến trình quản trị dự án Chương 3: Ước lượng dự án Chương 4: Lập lịch và điều hành dự án Chương 5: Quản lý rủi ro Chương 6: Quản lý chất lượng Chương 7: Quản lý cấu hình phần mềm Chương 8: Quản lý nhân sự 4

Chương 1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG : 

Chương 1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG Nội dung

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Phần mềm là các chương trình máy tính và những tài liệu liên quan đến nó như: các yêu cầu, mô hình thiết kế, tài liệu hướng dẫn sử dụng, các chương trình, … Các sản phẩm phần mềm được chia thành 2 loại: Sản phẩm đại trà (Generic Product) Sản phẩm theo đơn đặt hàng (Bespoke Product hoặc Customised Product) Phần mềm 6

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Đặc trưng của Phần mềm Phần mềm không "hỏng đi" nhưng thoái hoá theo thời gian Phần lớn phần mềm vẫn được xây dựng theo đơn đặt hàng của khách Sự phức tạp và tính thay đổi luôn là bản chất của phần mềm Phần mềm được phát triển theo nhóm Phần mềm cũng là một thứ hàng hóa như những thứ hàng hoá khác phần mềm mới có thể được tạo ra bằng cách phát triển các chương trình mới, cấu hình lại những phần mềm đại chúng hoặc sử dụng lại phần mềm đã có 7

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Những thách thức trong phát triển Phần mềm Khủng hoảng phần mềm Thời hạn Chi phí Chất lượng Phụ thuộc vào con người. Khủng hoảng nhân sự làm phần mềm Quy mô và độ phức tạp ngày càng tăng 8

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Những thách thức trong phát triển Phần mềm Những khó khăn trong phát triển phần mềm: Không có phương pháp mô tả rõ ràng định nghĩa yêu cầu của người dùng Tư liệu đặc tả đã cố định thời gian dài, do vậy khó đáp ứng nhu cầu thay đổi trong thời gian đó Phương pháp luận thiết kế không nhất quán thì sẽ dẫn đến suy giảm chất lượng phần mềm Không có chuẩn về làm tư liệu quy trình sản xuất phần mềm, thì những đặc tả không rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng phần mềm 9

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Những thách thức trong phát triển Phần mềm Những khó khăn trong phát triển phần mềm: Không kiểm thử tính đúng đắn của phần mềm ở từng giai đoạn Coi trọng việc lập trình hơn khâu thiết kế Coi thường việc tái sử dụng phần mềm, thì năng suất lao động sẽ giảm Phần lớn trong quy trình phát triển phần mềm có nhiều thao tác do con người thực hiện, do vậy năng suất lao động thường bị giảm 10

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Những thách thức trong phát triển Phần mềm Những khó khăn trong phát triển phần mềm: Không chứng minh được tính đúng đắn của phần mềm Chuẩn về một phần mềm tốt không thể đo được một cách định lượng Khi đầu tư nhân lực lớn vào bảo trì sẽ làm giảm hiệu suất lao động của nhân viên Quản lý dự án lỏng lẻo kéo theo quản lý lịch trình cũng không rõ ràng Không có tiêu chuẩn để ước lượng nhân lực và dự toán sẽ làm kéo dài thời hạn và vượt kinh phí của dự án 11

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM : 

1. PHẦN MỀM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHẦN MỀM Những vấn đề đặt ra Sự tinh vi và năng lực của phần cứng đã vượt xa khả năng xây dựng phần mềm để có thể sử dụng được các tiềm năng của nó. Khả năng xây dựng các phần mềm mới không giữ đựợc cùng nhịp so với nhu cầu về phần mềm tăng lên nhanh chóng, đặc biệt khi internet phát triển. Quy mô và độ phức tạp của các phần mềm mới ngày càng tăng. Khả năng bảo trì các hệ thống phần mềm cũ hiện đang tồn tại rất khó khăn và tốn kém các nguồn tài nguyên vì các thiết kế sơ sài. Phát triển các phần mềm mới phải nhanh chóng và dễ bảo trì trở thành nhu cầu cấp bách. 12

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Tiến trình phần mềm Tiến trình phần mềm là một tập hợp các hành động mà mục đích của nó là xây dựng và phát triển phần mềm. Tiến trình phát triển phần mềm có ảnh hưởng to lớn đến chất lượng của các sản phẩm phần mềm. 13

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Mô hình phát triển phần mềm Mô hình quy trình phát triển phần mềm là một thể hiện đơn giản của tiến trình phần mềm, và nó được biểu diễn từ một góc độ cụ thể. Một số mô hình quy trình chung như: - Mô hình thác nước (waterfall) - Mô hình phát triển lặp lại (Iterative development) - Mô hình công nghệ phần mềm dựa thành phần - Mô hình đài phun nước - Mô hình xoắn ốc 14

CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÔ HÌNH THÁC NƯỚC MÔ HÌNH TIẾN HOÁ MÔ HÌNH HÌNH THỨC MÔ HÌNH SỬ DỤNG LẠI Phân chia giai đoạn phát triển, kết thúc giai đoạn này mới chuyển sang gia đoạn khác Là mô hình hoàn thiện dần, phát triển theo bước lặp như mô hình xoắn ốc, mô hình gia tăng, mô hình bản mẫu. Sử dụng đặc tả toán học, và kiểm chứng hình thức Hướng đối tượng, hướng thành phần 15

CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀMMô hình thác nước : 

CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀMMô hình thác nước Phân tích Thiết kế Mã hoá Kiểm thử Chuyển giao Bảo trì Nghiên cứu hiện trạng Nghiên cứu yêu cầu Phân tích Sửa lỗi Thích nghi hoá Tăng cường chức năng Dự phòng Thiết kế tổng thể (kiến trúc) Thiết kế chi tiết (chức năng, dữ liệu, giao diện, an toàn) Xây dựng cơ sở dữ liệu Lập trình Test module Test tích hợp Test hệ thống Test chấp nhận Cài đặt CSDL và phần mềm Huấn luyện 16

CHI PHÍ TRONG NHỮNG NĂM 90’ : 

CHI PHÍ TRONG NHỮNG NĂM 90’ Nghiên cứu yêu cầu Phân tích Thiết kế Lập trình Kiểm thử Tích hợp 17

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Khởi tạo và lập kế hoạch dự án Xác định yêu cầu Thiết kế hệ thống Kiểm thử Vận hành và bảo trì Các bước 18

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Lập kế hoạch cho dự án là quá trình: - Tổ chức dự án theo một trình tự lôgíc - chi tiết hoá các mục tiêu của dự án thành những công việc cụ thể - Hoạch định một chương trình thực hiện những công việc Nhằm đảm bảo các lĩnh vực quản lý khác nhau của dự án đã được kết hợp một cách chính xác và đầy đủ. Khởi tạo và lập kế hoạch dự án 19

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Là quy trình tìm hiểu và định nghĩa những dịch vụ nào được khách hàng yêu cầu và các ràng buộc trong quá trình vận hành và xây dựng hệ thống. Quy trình xác định yêu cầu bao gồm bốn pha chính: - Nghiên cứu tính khả thi - Phân tích và rút ra các yêu cầu - Đặc tả yêu cầu - Đánh giá yêu cầu Xác định yêu cầu 20

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Là quá trình thiết kế cấu trúc hệ thống phần mềm dựa trên những tài liệu đặc tả. Hoạt động thiết kế bao gồm những công việc chính sau: - Thiết kế kiến trúc - Đặc tả trừu tượng - Thiết kế giao diện - Thiết kế thành phần - Thiết kế cấu trúc dữ liệu(thiết kế dữ liệu) - Thiết kế thuật toán Thiết kế hệ thống 21

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Kiểm thử hệ thống tức là cho hệ thống thực hiện trên những trường hợp có dữ liệu thật được lấy từ tài liệu đặc tả hệ thống. Quy trình kiểm thử gồm các pha sau: - Kiểm thử thành phần (đơn vị) - Kiểm thử hệ thống - Kiểm thử chấp thuận Kiểm thử 22

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM : 

2. TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Trong quá trình hệ thống vận hành, nếu có yêu cầu hệ thống thay đổi theo sự thay đổi của các yêu cầu nghiệp vụ thì phần mềm phải cải tiến và thay đổi để hỗ trợ khách hàng. Thông thường chi phí để bảo trì và cải tiến thường đắt hơn nhiều so với chi phí xây dựng phần mềm Vận hành và bảo trì 23

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến Khái niệm về dự án 24

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM - Dự án có mục đích kết quả rõ ràng. - Thời gian tồn tại của dự án có tính hữu hạn - Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính độc đáo, mới lạ - Dự án thường mang tính không chắc chắn (tạm thời) - Dự án liên quan đến nhiều bên - Môi trường tổ chức, thực hiện Đặc trưng của dự án 25

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM CNTT = Phần cứng + Phần mềm, sự tích hợp phần cứng, phần mềm và con người Dự án CNTT = dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm, và mạng   - Dự án CNTT bắt buộc phải có phần mềm và dữ liệu. Nếu chỉ có phần cứng thì chỉ coi là một dự án mua sắm trang bị. Vì vậy khi nói đến dự án CNTT và quản trị dự án CNTT thì vấn đề chủ yếu là dự án và quản trị dự án phần mềm. Vì vậy người ta quan niệm dự án CNTT là dự án có phần mềm Thế nào là dự án Công nghệ Thông tin? 26

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Bộ ba ràng buộc Mọi dự án bị ràng buộc theo: o Muc tiêu về phạm vi (Scope): Dự án tìm cách đạt được cái gì? o Các mục tiêu về thời gian: Dự án mất bao lâu mới hoàn tất? o Các mục tiêu về chi phí: Sẽ tốn kém bao nhiêu? 27

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM 35% số dự án phần mềm thất bại vì các lý do: thời hạn, chi phí, chất lượng (không đáp ứng được nghiệp vụ, khó sử dụng, không tin cậy…) 45% : đã được phân phối, không được sử dụng 27% : không được phân phối 17% : bị hủy bỏ 6% : được sử dụng sau khi đã sửa đổi 5% : được sử dụng ngay sau khi phân phối Tại sao phải quản lý dự án? 28

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Bị hủy • 33% các DA bị hủy (Vượt thời gian hay chi phí) Quá tải-Nhu cầu các dự án CNTT càng tăng • Năm 2000, có 300,000 dự án CNTT mới • Năm 2001, trên 500,000 dự án CNTT mới được khởi động Không hiệu quả • Nhiều DA không bao giờ được sử dụng. Tại sao các dự án bị thất bại? 29

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Ngay từ khi thiết lập dự án, không có kế hoạch tốt ví dụ như không xác định rõ mục tiêu, không thống nhất rõ yêu cầu, thời hạn và kinh phí không thực tế Trong khi thực hiện dự án: phân tích và thiết kế sai lầm, không được văn bản hoá, điều phối nguồn lực không đúng, thiếu công cụ hỗ trợ Nguyên nhân thất bại của các dự án? 30

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Đúng thời hạn, trong phạm vi kinh phí cho phép. • Vượt quá khoảng 10% → 20% được coi là chấp nhận được. Nhóm thực hiện không cảm thấy bị kiểm soát quá mưc. Khách hàng thỏa mản: • Sản phẩm DA giải quyết được vấn đề. • Được tham gia vào quá trình QL DA. Người quản lý hài lòng với tiến độ. Tại sao các dự án thành công? 31

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Quản lý dự án là việc áp dụng các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự án. Môt dự án được quản lý tốt, tức là khi kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư về các mặt: thời hạn, chi phí và chất lượng kết quả. Một dự án được coi là thất bại nếu chi phí vượt quá dự tính 20%, thời gian vượt quá dự tính 20% hoặc tỉ lệ lỗi lớn. Tuy vậy nhiều người cho rằng nếu chi phí hoặc thời gian vượt quá 30% nhưng chất lượng tốt và đáp ứng được yêu cầu thì nên coi là thành công rực rỡ Quản lý dự án là gì? 32

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM • 4 lĩnh vực cơ bản: Quản lý phạm vi, quản lý thời gian, quản lý chi phí, và quản lý chất lượng • 4 lĩnh vực hỗ trợ là phương tiện để đạt các mục tiêu của dự án: Quản lý nguồn nhân lực, quản lý truyền thông, quản lý rủi ro, và quản lý mua sắm trang thiết bị • 1 lĩnh vực tích hợp (project integration management) tác động và bị tác động bởi tất cả các lĩnh vực ở trên 9 lĩnh vực trong Quản lý dự án 33

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM • Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người • Cải tiến quan hệ với khách hàng • Rút ngắn thời gian triển khai. • Giảm chi phí • Tăng Chất lượng và độ tin cậy. • Tăng Lợi nhuận. • Cải tiến năng suất lao động • Phối hợp nội bộ tốt hơn. • Nâng cao Tinh thần làm việc. Các lợi ích của Quản lý dự án là gì? 34

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM ƒ Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe, thuyết phục. ƒ Kỹ năng tổ chức: lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phân tích. ƒ Kỹ năng xây dựng nhóm: thấu hiểu, thúc đẩy, tinh thần đồng đội. ƒ Kỹ năng lãnh đạo: năng động, có tầm nhìn, biết giao nhiệm vụ, lạc quan. ƒ Kỹ năng đối phó: linh hoạt, sáng tạo, kiên trì, chịu đựng. ƒ Kỹ năng công nghệ: kinh nghiệm, kiến thức về dự án Các kỹ năng cần thiết của người QTDA là gì? 35

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Các đặc trưng quan trọng của người QTDA? 36

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Gồm 7 giai đoạn: - Xác định yêu cầu - Giai đoạn phân tích - Giai đoạn thiết kế - Giai đoạn thực hiện - Giai đoạn kiểm thử - Giai đoạn chấp nhận - Giai đoạn vận hành Tiến trình quản trị dự án 37

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM 7 giai đoạn quản trị dự án 38

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM : 

3. DỰ ÁN PHẦN MỀM VÀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN PM Microsoft Project 2003 Tìm hiểu về phần mềm Microsoft Project 2003 tại website www.microsoft.com/project Phần mềm quản trị dự án 39

NHỮNG ĐIỀU “THÚ VỊ” TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM : 

NHỮNG ĐIỀU “THÚ VỊ” TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM Các chuẩn phát triển phần mềm có đủ để đảm bảo thắng lợi của dự án phần mềm không? Khi dự án bị chậm có nên bổ sung lập trình viên không ? Khi nắm được đại thể yêu cầu phần mềm, có thể bắt đầu sớmvà chi tiết hoá dần sau này Do phần mềm mềm dẻo, dễ sửa nên không ngại các yêu cầu thường xuyên thay đổi Không bao giờ Càng thêm người càng bị chậm Càng bắt đầu sớm càng về muộn Thay đổi vô cúng tốn kém 40

NHỮNG ĐIỀU “THÚ VỊ” TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM : 

NHỮNG ĐIỀU “THÚ VỊ” TRONG CÁC DỰ ÁN PHẦN MỀM Phần mềm đã đưa vào hoạt động. Công việc có thể chấm dứt? Chỉ tới khi nào phần mềm vào làm việc mới có thể đánh giá được chất lượng của nó? Sản phẩm của dự án phần mềm chính là phần mềm của dự án khi dự án thành công? Mới đi được 1/3quãng đường Sai lầm nghiêm trọng Còn dữ liệu và tài liệu 41

CHUYỆN VUI: VÒNG ĐỜI CHẤT LƯỢNG : 

CHUYỆN VUI: VÒNG ĐỜI CHẤT LƯỢNG 1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi. 2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi. 3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 "vấn đề" còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi. 4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới. 5. Phòng tiếp thị gởi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm. Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần "chiến sỹ". Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần... 6. Ơn trời! Cuối cùng sản phẩm cũng được phát hành. 7. Trong vòng một tuần, người sử dụng phát hiện ra 137 lỗi mới. 8. Lập trình viên phụ trách phát triển sản phẩm đã xin nghỉ phép. 9. Một nhóm "cứu nạn" gồm nhiều lập trình viên kỳ cựu được thành lập khẩn cấp. Sau một tuần làm việc cật lực, họ đã "thanh toán" hết 137 lỗi, nhưng lại được thông báo về 456 lỗi mới. 10. Mọi người tổng kết được 783 lỗi trong chương trình. 13. Giám đốc ngồi tại bàn giấy xem xét các báo cáo và quyết định thuê một lập trình viên mới toanh để xây dựng lại phần mềm từ đống đổ nát ban đầu. 1NEW. Lập trình viên mới đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi. 42

authorStream Live Help