Vrede Peace

Views:
 
     
 

Presentation Description

Bijbelteksten met illustratie

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Vrede Peace

PowerPoint Presentation:

Jesaja 58:11 De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Isaiah 58:11 11 The Lord will always guide you and provide good things to eat when you are in the desert. He will make you healthy. You will be like a garden that has plenty of water or like a stream that never runs dry.

PowerPoint Presentation:

Johannes 11:25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, John 11:25 Jesus then said, “I am the one who raises the dead to life! Everyone who has faith in me will live, even if they die.

PowerPoint Presentation:

Romeinen 8:14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Romans 8:14 Only those people who are led by God's Spirit are his children.

PowerPoint Presentation:

Sinns Zonden Vergeving Forgiveness Psalm 103:12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Psalms 103:12 How far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west!

PowerPoint Presentation:

Psalms 25 : 1 I offer you my heart, Lord God. Psalm 25 : ! Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit

PowerPoint Presentation:

Psalm 28 : 7 De HEER is mijn kracht en mijn schild, op hem vertrouwde mijn hart, ik werd geholpen en mijn hart jubelde, hem wil ik loven in mijn lied. Psalms 28 : 7 You are my strong shield, and I trust you completely. You have helped me, and I will celebrate and thank you in song

PowerPoint Presentation:

Johannes 10 :14 -15 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,  zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. John 10 :14-15 I am the good shepherd. I know my sheep, and they know me. Just as the Father knows me, I know the Father.

PowerPoint Presentation:

`Lucas 11 : 13b Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ Luke 11 :13b How much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?

PowerPoint Presentation:

Psalms 39 : 7 And now, Lord, what wait I for? my hope is in thee Psalm 39: 8 En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn hoop, die is op U.

PowerPoint Presentation:

Psalm 145 : !8 Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen. Psalms 145 : 18 and you are near to everyone whose prayers are sincere.

PowerPoint Presentation:

1 Corinthians 2:5 That way you would have faith because of God's power and not because of human wisdom. 1 Korintiërs 2 : 5 Uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God Wijsheid Wisdom

PowerPoint Presentation:

Romeinen 14 : 7 - 8 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.  Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer . Romans 14 : 7 – 8 Whether we live or die, it must be for God, rather than for ourselves. Whether we live or die, it must be for the Lord. Alive or dead, we still belong to the Lord.

PowerPoint Presentation:

2 kronieken 16 : 9a De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan. 2 Chronicles The Lord is constantly watching everyone, and he gives strength to those who faithfully obey him

PowerPoint Presentation:

Psalm 23 : 6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen. Psalms 23 : 6 Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord

PowerPoint Presentation:

Micha 7 : 7 Maar ik zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen. Micah 7 : 7 But I trust the Lord God to save me, and I will wait for him to answer my prayer.

PowerPoint Presentation:

Sefanja 3 : 7 De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel. Zephaniah 3 : 17 The Lord your God wins victory after victory and is always with you. He celebrates and sings because of you, and he will refresh your life with his love

PowerPoint Presentation:

Psalm 27 : 1 De HERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HERE is mijns levens veste, voor wie zou ik vervaard zijn? Psalms 27 : 1 You, Lord, are the light that keeps me safe. I am not afraid of anyone. You protect me, and I have no fears.

PowerPoint Presentation:

Jeremia 29 : 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremiah 29 : 11 I will bless you with a future filled with hope—a future of success, not of suffering.

PowerPoint Presentation:

Einde The End

authorStream Live Help