58901146-Tumbuh-tumbuhan-Tahun-4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

sains tahun 4

Comments

Presentation Transcript

Tumbuh- tumbuhan:

Tumbuh - tumbuhan Tumbuh-tumbuhan B ergerak B alas Terhadap R angsangan .

Tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap::

Tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap : Air Graviti Cahaya Sentuhan

Air:

Air Tumbuh-tumbuhan memerlukan air untuk hidup . Akar tumbuhan akan bergerak ke kawasan yang mempunyai kelembapan yang sesuai . Contoh :

Graviti Bumi:

Graviti Bumi Tumbuh-tumbuhan bergerak balas terhadap graviti bumi . Akar tumbuhan akan mengikut graviti bumi Pucuk tumbuhan pula akan melawan graviti . Contoh :

Cahaya:

Cahaya Tumbuhan memerlukan cahaya untuk menghasilkan makanan . Tumbuhan akan bergerak ke tempat yang lebih terang supaya mendapat cahaya yang mencukupi . Contoh :

Sentuhan:

Sentuhan Sesetengah spesies tumbuhan bergerak balas terhadap sentuhan . Contoh : Mimosa Pudica

authorStream Live Help