Дигитални идентитет и онлајн репутација - други део

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Дигитални идентитет и онлајн-репутација:

Дигитални идентитет и онлајн-репутација Четвртак, 29. март 2012. http://www.bigmarker.com/club_130/room10 “Пластичност и еластичност идентитета “ Владан Ал. Младеновић

Маршал Меклуан (Marshall McLuhan) 1911-1980:

Маршал Меклуан ( Marshall McLuhan ) 1911-1980 Свет је глобално село Медиј је порука Гутенбергова галаксија: Цивилизација књиге

Виртуелна култура библиотека ХХ век 2001:

Виртуелна култура библиотека ХХ век 2001 Ко смо ми кад смо онлајн? Бити онлајн је бити сам а у друштву Интернет ствара кризу граница између стварног и виртуелног Крај дела је упориште анализе

Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman ) 1925-:

Зигмунт Бауман ( Zygmunt Bauman ) 1925- Припадање и идентитет нису урезани у камен Социјални добитници бирају идентитет а губитници трпе наметнути Нема локалних решења за глобално створене невоље Када би историја била линеарна сваки помак био би корак напред

Дивна Вуксановић Зорица Томић Сеад Алић Лино Вељак Раде Калањ Предраг Харамија Саша Радојичић:

Дивна Вуксановић Зорица Томић Сеад Алић Лино Вељак Раде Калањ Предраг Харамија Саша Радојичић Виртуелизација Ега Тријумфалисти Катаклизмичари ...

Ели Парисер (1980-:

Ели Парисер ( 19 80 - Заробљени унутар филтер мехурића http:// www.ted.com/talks/lang/sr/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html Идентитет интернетом „кроји“ стварност

PowerPoint Presentation:

Кривични закон Србије Ч лан 302. (1) Ко се, кршећи мере заштите, неовлашћено укључи у рачунар или рачунарску мрежу, или неовлашћено приступи електронској обради података, казниће се новчаном казном или затвором до шест месеци. Неовлашћено кориш ћ ење рачунара или рачунарске мреже Члан 304. (1) Ко неовлашћено користи рачунарске услуге или рачунарску мрежу у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист, казниће се новчаном казном или затвором до три месеца. (2) Гоњење за дело из става 1. овог члана предузима се по приватној тужби. .

Литература: (на крају, а у ствари је на почетку):

Литература: ( на крају, а у ствари је на почетку) Меклуан, Маршал: Гутенбергова галаксија- Цивилизација књиге , Нолит, Београд,1973 Џоунс, Стивен (уред.): Виртуелна Култура , ХХвек, Београд , 2001 Zygmunt Bauman Identitet “-(razgovori sa Benedettom Vecchijem , Pelago, Zagreb, 2009 Калањ, Раде: Модернизација и идентитет , Политичка култура, Загреб, 2008 Харамија, Предраг: Доноси ли интернет ново поимање човека Загребачка школа економије, Загреб, 2009 Вељак, Лино: Идентитет индивидуе и заједнице , конф. Човјек и култура, 2007 Алић , Сеад : Онлајн репозиториј радова http :// www.seadalic.com Вуксановић, Дивна: Филозофија медија , Чигота штампа, Београд Томић, Зорица: Комуникологија , Чигоја штампа, Београд Вељановски Раде (ур.) : Веродостојност медија и домети медијске транзиције, Међународни научни скуп 2011, Чигоја , зборник радова Međunarodni interdisciplinarni simpozij FILOZOFIJA MEDIJA Pitanja utemeljenja , zasnivanja i / ili otkrivanja Црес 2011,зборник радова Часопис Култура, Београд http:// www.zaprokul.org.rs/CasopisKultura/Default.aspx Саша Радојичић: Идентитет у Виртуелном свету Марко Ђорђевић: Виртуелни идентитет и медијске опсене Зорица Томић: Уводник Култура Бернард Колудровић: Коме треба „Коме треба идентитет Ст j уарта Хала ( Stuart Hall – „ Who needs Identity ? )

Хвала на пажњи!:

Хвала на пажњи! Владан Ал. Младеновић Vladan.al.m@gmail.com

authorStream Live Help