TEKNIK MENJAWAB YG BAIK

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

TEKNIK MENJAWAB PENDIDIKAN ISLAM SPM 1223

MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM :

MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM ALHAMDULILLAH! TULISAN MURID NI KEMAS DAN MUDAH DI BACA MACAM MANA NAK SKOR SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM ?

PowerPoint Presentation:

1. PELAJAR BERANGGAPAN KECEMERLANGAN DALAM SUBJEK LAIN ADALAH LEBIH PENTING DARI SUBJEK PENDIDIKAN ISLAM

AKIBATNYA::

AKIBATNYA : MURID KURANG MINAT DAN TIDAK MEMBERI PERHATIAN SEPENUHNYA TERHADAP MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM MURID SERING MEMBUAT PERSIAPAN TERAKHIR

CARA MENGATASI:

CARA MENGATASI Tukar anggapan Mata pelajaran Pendidikan Islam – Ibadah dan amalan Maruah sebagai umat Islam Peperiksaan Kefahaman yang mantap dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Menjadi pemangkin kepada kejayaan mata pelajaran lain Pedoman Hidup Sejarah suka duka

2. MURID KURANG /TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN ISLAM:

2. MURID KURANG /TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS PENDIDIKAN ISLAM

ANTARANYA :

ANTARANYA i. TIDAK MENGUASAI PEMBACAAN, PENULISAN DAN AYAT HAFAZAN DALAM AL-QURAN DAN HADIS ii. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS TULISAN JAWI iii. TIDAK DAPAT MEMBERI ISTILAH/DEFINISI YANG TEPAT

CARA MENGATASI:

CARA MENGATASI Kuatkan semangat Latihtubi Kelemahan diri perlu dijadikan sebagai pemangkin untuk berubah BUKAN sebagai penghalang Jangan takut untuk berubah Sabar dalam setiap usaha Istiqamah

3. KURANG PENGETAHUAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL:

3. KURANG PENGETAHUAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN YANG BETUL

AKIBATNYA :

AKIBATNYA TIDAK DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN MENJAWAB SOALAN YANG BERKESAN TIDAK DAPAT MENJAWAB MENEPATI SKEMA PEMARKAHAN SPM

PowerPoint Presentation:

PASTIKAN JAWAPAN MENARIK !!! BAGAIMANA

SEBELUM MENJAWAB :

SEBELUM MENJAWAB 1. Baca arahan pada muka hadapan soalan. 2. Baca semua soalan KERTAS 1 :BAHAGIAN A [OBJEKTIF] BAHAGIAN B (SOALAN 1- 4) KERTAS 2:SOALAN 1 HINGGA 5 3. Rancang Masa: KERTAS 2[1 JAM 40MNT] setiap soalan 20 minit. 4. Pilih / tanda soalan yang hendak dijawab 5. Tulis rangka jawapan/isi penting pada hujung soalan 6. Gariskan fakta / kata kunci penting pada soalan. 7. Bahagikan masa yang sama banyak untuk setiap soalan.

SEMASA MENJAWAB :

SEMASA MENJAWAB 1. Jawab Bahagian A dahulu 2. Jawapan mestilah kemas, rengkas, padat, tepat dan bersistem 3. Tulisan mesti baik (besar, jelas, kemas, bersih)

4. Mulakan jawapan dengan kepala jawapan. 5. Tulis nombor soalan 6. Tulis markah dihujung jawapan 7. Tulis jawapan dalam bentuk point 8. Baca soalan dan gariskan kehendak soalan    :

4. Mulakan jawapan dengan kepala jawapan. 5. Tulis nombor soalan 6. Tulis markah dihujung jawapan 7. Tulis jawapan dalam bentuk point 8. Baca soalan dan gariskan kehendak soalan

PowerPoint Presentation:

Soalan 3 3 a. (i) Ciri-ciri orang munafik - Apabila bercakap selalu bohong - ……………………… [4 M] (ii) Sebab-sebab arak diharamkan oleh Islam: - Arak boleh merosakkan kesihatan badan. - …………………………[6M]

PowerPoint Presentation:

9. Selangkan beberapa baris di antara jawapan 10.Tinggalkan ruang untuk pemeriksa meletakkan markah pada bahagian sebelah kanan kertas jawapan 11. Jawab semua bahagian / ceraian soalan

PowerPoint Presentation:

12.Berikan fakta / isi lebih dari yang diminta. 13.Jawab soalan yang senang dahulu dan jangan buang masa memikirkan soalan yang susah 14.Jawab pada muka surat baru bagi setiap soalan yang berlainan

PowerPoint Presentation:

15.Hayati soalan dan anggaplah ianya berlaku pada diri, keluarga dan masyarakat di sekitar anda 16.Jawab lebih dari 3 soalan [BAHAGIAN B Kertas 1] 17.Gunakan pen yang terang sebaik-baiknya pen warna hitam atau biru yang mediam

SELESAI MENJAWAB:

SELESAI MENJAWAB Semak semula jawapan pada semua soalan. 2. Jangan dipadamkan jawapan yang ragu-ragu 3. Jika terdapat jawapan yang tertinggal, sila beri maklumat / isyarat kepada pemeriksa. Contoh – Soalan 4 (b) ii- sila lihat di belakang / di sebelah/ di muka surat 7

PowerPoint Presentation:

4. Susun kertas jawapan mengikut tertib soalan. 5. Ikat kertas jawapan dengan longgar dan kuat. 6. Pastikan semua jawapan telah dijawab 7. Hantar dan bertawakkal kepada Allah

ANDA !! YANG MANA SATU :

ANDA !! YANG MANA SATU

authorStream Live Help