Геометрични фигури

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Геометрични фигури:

Г е о м е т р и ч н и ф и г у р и И з г о т в и л : М а р и я Б о к о в а

Триъгълник:

Триъгълник Равностранен Р=3.а S=a.ha 2 a a a Равноедрен а a a P=2.a+c S=a.ha 2 Правоъгълен Р= a+b+c S= a.b 2 b a c

PowerPoint Presentation:

Квадрат P=4.a S=a.a Ромб а а а а а а а а P=4.a S=a.ha ha

PowerPoint Presentation:

Правоъгълник P=2.a+2.b S=a.b Успоредник P=2.a+2.b S=a.ha=b.hb hb ha b b a a

PowerPoint Presentation:

Трапец h a b d c P=a+b+c+d S= a+b 2 Равноедрен b a c c Правоъгълен c a d=h b P=a+b+2.c S= a+b.h 2 P=a+b+c+d S= a+b.h 2

PowerPoint Presentation:

Кръг C=2π.r S=π.r r d O

PowerPoint Presentation:

Многоъгълник А B C D E F S= n.a.b 2

PowerPoint Presentation:

Г е о м е т р и ч н и т е л а

PowerPoint Presentation:

Куб S=4.a.a=4.B S1=6.a.a=6.B V=a.a.a a a Правоъгълен паралелепид S=2.a.c+2.b.c S1=S+2.B V=a.b.c b a c

PowerPoint Presentation:

Призма S=P.h S1=S+2B V=B.h

PowerPoint Presentation:

Пирамида S= P.k 2 S1=S+B V= B.h 3

PowerPoint Presentation:

Прав кръгов цилиндър S=2.π.l.r,S=πdl S1=S+2B V=B.h

authorStream Live Help