Ειδικές Εφαρμογές

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Σωσικράτη 6 Ηράκλειο 71305 Κρήτη Τηλ. / φαξ.:+0030 2810/283257 Κινητό: + 0030 6944531353 email : watt@watt.gr Site : www.watt.gr

PowerPoint Presentation:

LOGISTIC ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Σύγχρονες Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές Εφαρμογές

PowerPoint Presentation:

Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ μέσα από την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας προσφέρει στην κοινή προοπτική. Με όραμα την πραγματοποίηση έργων υποδομής για την Ελλάδα, παρέχει κατασκευαστικές εφαρμογές σύγχρονων συστημάτων . Με συμμετοχή στα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων χρόνων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας . Λύσεις και υπηρεσίες σε συστήματα για: παραγωγΗ & εξοικονΟμηση ενΕργειας με ΑνανεΩσιμεσ Πηγεσ ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολικά Φωτοβολταϊκά Ηλιοθερμικά Βιομάζα ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

υπηρεσιεσ φωτοβολταϊκων διασυνδεδεμενων συστηματων:

υπηρεσιεσ φωτοβολταϊκων διασυνδεδεμενων συστηματων ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

Στηρίζουμε τις σύγχρονες μελέτες και προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με ποιότητα και συνέπεια. Με τα πιο σύγχρονα συνεργεία κάλυψης κάθε κατασκευαστικής τεχνικής . Τα καλύτερα έργα έχουν την υπογραφή μας. ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

Προμήθεια υλικών και εγγυήσεις. Εκσκαφές ,τοποθέτηση καναλιών. Κανάλια: καλωδίων, γείωσης, αλεξικέραυνων, υδραυλικού συστήματος. Τοποθέτηση καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Ηλεκτρολογική σύνδεση πάνελ. Ρύθμιση μετασχηματιστών-σύνδεση- παράδοση έργου ΔΕΗ. ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

Ηλεκτρολογική σύνδεση πάνελ. Γενικοί πίνακες DC & AC . Ρύθμιση μετασχηματιστών-σύνδεση- παράδοση έργου ΔΕΗ. Συστήματα ασφαλείας . Συστήματα καταγραφής. ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Οπτικές ίνες για ασφάλιση πάνελ από κλοπή. Φωτισμός πάρκου. Συντήρηση. Τηλεπαρακολούθηση 24ώρες το 24ωρο.

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ K αθαρισμός πανέλων. Προληπτικές αντισκουριακές βαφές. Αποψίλωση αγροτεμαχίων. Έλεγχος καλής λειτουργίας με θερμοκάμερα. Περισυλλογή -ανακύκλωση αδρανών. Ασφάλεια εργαζομένων πεδίου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

PowerPoint Presentation:

Έλεγχος καλής λειτουργίας. Υψηλή επίβλεψη μηχανικών και ηλεκτρολόγων, επίλυση τεχνικών θεμάτων στην πορεία του έργου. Κάλυψη όλων των κατασκευαστικών τεχνικών όπως οριστικοποιήθηκαν στις μελέτες. ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

υπηρεσιεσ φωτοβολταϊκων αυτονομων συστηματων:

υπηρεσιεσ φωτοβολταϊκων αυτονομων συστηματων ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

Διαστασιολόγηση και τοποθέτηση ιδανικού αυτόνομου συστήματος. ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

Υβριδικά συστήματα ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ηλιακά πεδία Γεωθερμία Αντλίες θερμότητας Υβριδικά Αφαλάτωση Εξοικονομηση ενεργειασ

:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Σύχρονα γεωθερμικά συστήματα για θέρμανση και δροσισμό.

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ηλιοθερμικά Συστήματα

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Συστήματα Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Συστήματα Αφαλάτωσης νερού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ LPB OCI 611 MODEM ACS7xx for local commissioning BSB OCI700 RVS... QAA7… AVS3… BSB RVS... QAA7… AVS3… RVS... Αυτοματοποιημένα συστήματα Απομακρυσμένος Έλεγχος και Επέμβαση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Πιστοποίηση του συστήματος , βάση της νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας ,του Υπουργείου Ανάπτυξης ,της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, των προβλεπόμενων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ και του Ελληνικού οργανισμού πρότυπων ΕΛΟΤ.

PowerPoint Presentation:

ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Σωσικράτη 6 Ηράκλειο τ.κ.71305 Κρήτη Τηλ. / φαξ.:+0030 2810/283257 Κινητό: + 0030 6944531353 email : watt@watt.gr Site : www.watt.gr Στοιχεία επικοινωνίας

PowerPoint Presentation:

Τέλος Ευχαριστούμε για την προσοχή σας ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

authorStream Live Help