matlamat pendidikan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Matlamat Pendidikan

PowerPoint Presentation:

PERENIALISME Mengajar ilmu dan nilai bersifat sejagat & abadi - kalau rasa kurang relevan sesuatu kandungan akademik boleh hapuskan pandangan tersebut . ESENSIALISME Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asa,fakta dan perlu dihayati murd

PowerPoint Presentation:

PROGRESIVISME Menghasilkan individu yang bersedia kepada perubahan Kehidupan seharian Seorang yang berpendidikan sebaik-baiknya berkebolehan mencari alternatif penyelesaian yang sesuai dengan masalah yang timbul

PowerPoint Presentation:

REKONSTRUKTISVISME Mengasaskan corak budaya tugas utama pendidikan harus mengandungi objektif eksplisit, iaitu membentuk "Order Baru Masyarakat" sebagai objektif yang ideal, membaiki masyarakat, merealisasikan demokrasi untuk masyarakat dan sarwa jagat, demi membawa kebajikan dan kesejahteraan untuk manusia. EKSISTENTIALISME Tidak digariskan - kerana fahaman ini menekankan kebeasan individu menentukan matlamat

authorStream Live Help